Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
247 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-251-1966-2 (brož.)
K okamžitému použití
Obsahuje rejstřík
000194204
Několik slov o Excelu 2007 -- Pás karet -- Panel nástrojů Rychlý přístup Tlačítko Office -- KAPITOLA 2 -- Operace při otvírání a ukládání sešitu -- Jak uložit sešít tak, aby jej bylo možné otevřít -- ve starších verzích Excelu -- Změna výchozích parametrů ukládání -- Jak postupovat po nestandardním ukončení Excelu -- Zabezpečení sešitu proti přepsání dat -- Zabezpečení sešitu proti neoprávněnému otevření -- Otevření nového sešitu z existujícího sešitu -- Jak automaticky vytvářet záložní kopie sešitu -- Zvýšení počtu souborů nabízených v nabídce tlačítka Office -- Odeslání otevřeného sešitu elektronickou poštou -- Jak hledat sešit, který chcete otevřít -- KAPITOLA 3 -- Operace s okny -- Zobrazení stejného sešitu ve více oknech Rozdělení okna, synchronní posuv dvou oken Synchronní posuv obsahu dvou oken Změna zobrazení mřížky Změna nastavení pásu karet -- KAPITOLA 4 ---
Operace s listy -- Jak vizuálně odlišit barvu ouška -- Jak přejít na jiný list, máme-li v sešitě hodně listů -- Vytváření a rušení skupiny listů -- Kopírování a přesun listů do jiného sešitu -- Skrytí a zobrazení sešitů a listů Zamknutí a odemknutí sešitu -- KAPITOLA 5 -- Vkládání dat do buněk -- Nastavení oddělovače desetinných míst -- Nastavení automatického dokončování obsahu buněk -- Nastavení směru odskakování buňkového kurzoru -- po stisku klávesy Enter -- Nahrazení omylem vloženého data číslem -- Jak přerušit vkládání dat a neztratit přitom vložená data -- Jak zachránit omylem přepsaná data -- Jak vkládat data do buněk s využitím Schránky sady Office -- Kopírování dat do otevřené buňky -- Vyplnění oblasti lineární řadou čísel -- Vložení geometrické řady -- Vložení řady se sestupným trendem -- Jak vložit do buňky datum -- Vložení kalendářní řady ---
Jak vyplnit oblast dalšími typy řad -- Jak zabránit vložení nesprávných hodnot -- Zvýraznění buněk s extrémními daty -- Vkládání dat do buňky pomocí rozevíracího seznamu -- Vložení shodných dat do všech buněk vybrané oblasti -- Vložení shodných dat na několik listů současně -- Odstranění duplicitních dat -- Vložení odkazu na jiné místo v dokumentu nebo na web Kopírování tabulky z Internetu Kopírování tabulky z dokumentu Wordu Vložení dat z textového dokumentu Vložení tabulky z aplikace Access -- KAPITOLA 6 -- Operace s buňkami -- Jak skrýt a zobrazit řádky nebo sloupce Jak vložit prázdné buňky do tabulky Odstranění buněk z tabulky Záměna obsahu dvou buněk Záměna obsahu dvou sloupců (řádků) Přesun buňky na jiný list Jak obrátit seznam vzhůru nohama -- Zamknutí a odemknutí listu Záměna řádků a sloupců tabulky Vložení a úprava komentáře -- KAPITOLA 7 -- Formát buněk ---
Nastavení výchozích parametrů nového sešitu -- Jak se dočasně zbavit formátu tabulky -- Úprava šířky sloupců a výšky řádků -- Jak odstranit potíže se zobrazením mřížky -- Rychlé nastavení formátu čísla -- Nastavení počtu zobrazených desetinných míst -- Nastavení formátu měny -- Jak si poradit se zdánlivě chybným výpočtem -- Jak rozdělit buňku -- Jak sloučit buňky -- Změna orientace obsahu buňky -- Nastavení formátu Datum -- Kopírování formátu -- Jak zvýraznit v tabulce určité hodnoty -- Jak se zbavit podmíněného formátování -- Správa pravidel podmíněného formátování -- Rychlé formátování tabulky pomocí stylů buňky -- Jak vytvořit vlastní styl buňky -- Rychlé formátování celé tabulky -- Jak vytvořit nový styl tabulky -- Jak vložit pozadí na plochu listu -- KAPITOLA 8 -- Výpočty -- Rychlé výpočty na stavovém řádku -- Jak vložit do vzorců odkazy na buňku -- Vložení funkce zápisem ---
Vložení funkce pomocí dialogového okna -- Využití vnořené funkce při zaokrouhlení výsledku -- Hromadný výpočet pomocí maticového vzorce -- Jak vložit vzorec, který Excel považuje za chybný -- Jak vypočítat n-tou odmocninu -- Jak zobrazit vzorce v buňkách -- Co si počít s nekonzistentním vzorcem -- Hledání závislostí v tabulce pomocí předchůdců a následníků -- Hledání chyb v tabulce -- Co si počít s cyklickým odkazem -- Co dělat, když buňka dává chybové hlášení -- Jak zabránit chybovému hlášení #DIV/0 -- Jak kopírovat vzorec tak, aby odkazy směřovaly -- stále k jedné buňce -- Využití smíšeného odkazu při kopírování vzorců Nahrazení konstant za odkazy Nahrazení vzorců hodnotami Zvýšení hodnot v celé tabulce Jak vytvořit odkaz na jiný list -- Výpočty s využitím dat na několika listech současně (prostorový odkaz) -- Využití názvů buněk (oblastí) ve vzorcích ---
Využití názvů oblastí ve funkcích -- Jak se vyznat ve velkém množství názvů -- Jak nahlížet do výpočtů, které jsou na jiných listech -- Jak vložit do vzorce podmínku -- Jak vložit do vzorce několik podmínek -- Vložení náhodných čísel -- Vypnutí automatické rekalkulace vzorců -- Převod jednotky z metrického systému do britského a naopak -- Jak „sčítat" text -- Jak sčítat text a číselné hodnoty -- Jak počítat s mezisoučty -- Vytvoření splátkového kalendáře -- Výpočty „pozpátku", od výsledku k zadání -- Jak najít nejvýhodnější nabídku -- Jak spočítat výskyt určitých hodnot v daném intervalu -- Jak vyhledat a automaticky doplnit údaje do tabulky -- Co dělat, když vzorec hlásí chybu, ale vlastně o chybu nejde -- KAPITOLA 9 -- Grafy -- Vytvoření grafu -- Změna výchozího typu grafu -- Přemístění grafu ze samostatného listu do listu s tabulkou a naopak -- Jak doplnit a upravit názvy grafu ---
Záměna řad a kategorií grafu -- Změna typu grafu -- Změna rozložení grafu -- Změna stylu grafu -- Vytvoření vlastní šablony grafu -- Odstranění řady z grafu -- Přidání řady do grafu -- Jak vytvořit jeden graf z několika tabulek -- Změna popisků v legendě a na ose kategorií -- Úprava měřítka os grafu -- Co si počít, když srovnáváme v grafu nesouměřitelné hodnoty Vložení obrázků do sloupců grafu Umístění obrázku na pozadí grafu -- Jak upravit výsečový graf, aby zobrazoval i malé hodnoty Jak opatřit výsečový graf popisky -- KAPITOLA 10 -- Seznamy a kontingentní tabulky -- Jak seřadit seznam -- Filtrování seznamu podle jednoho kritéria Filtrování seznamu podle několika kritérií Filtrování seznamu podle barvy Filtrování seznamu podle číselných hodnot Jak vložit do seznamu souhrny Vytvoření souhrnné (kontingenční) tabulky Změna rozložení kontingenční tabulky Úprava kontingenční tabulky ---
Skrytí a zobrazení částí tabulky -- Razení tabulky -- Aktualizace tabulky -- Přesun tabulky -- Odstranění tabulky -- Formát kontingenční tabulky Filtrování kontingenční tabulky -- Změna způsobu vyhodnocení dat v kontingenční tabulce Vytvoření kontingenční tabulky z databáze Access Vytvoření kontingenčního grafu -- KAPITOLA 11 -- Tisk -- Rychlý tisk části tabulky -- Zobrazení dokumentu před tiskem a rozdělení do stránek Úprava dokumentu v zobrazení náhledu Nastavení vzhledu stránky před tiskem -- Úprava záhlaví a zápatí -- Jak opakovat záhlaví sloupců na všech tiskových stranách -- KAPITOLA 12 -- Makra -- Záznam jednoduchého makra -- Záznam makra, které vloží do sešitu nový list -- Záznam makra pro automatické otevření sešitu při spuštění Excelu -- Spuštění makra z panelu nástrojů Rychlý přístup -- Spuštění makra pomocí objektu v listu -- Využití makra při přechodu na jiný list ---
Jak vytvořit makro pro záměnu buněk -- Odstranění makra z osobního sešitu maker -- Jak upravit makro (krokování makra)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC