Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
222 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3640-2 (brož.)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
000194214
Úvod do programu PowerPoint 2010 -- 1.1 K čemu slouží program PowerPoint -- 1.2 Novinky v programu PowerPoint 2010 -- 1.3 Obsluha programu -- 1.3.1 Spuštění programu -- 1.3.2 Ovládací prvky programu -- 1.4 Způsoby zobrazení prezentace -- 1.5 Nápověda v programu PowerPoint 2010 -- Tvorba snímků v prezentaci -- 2.1 Založení nové prezentace a vkládání snímků -- 2.1.1 Vytvoření nové prezentace -- 2.1.2 Vkládání snímků do prezentace -- 2.1.3 Přidání poznámek ke snímku -- 2.2 Práce s textem v objektech prezentace -- 2.2.1 Formátování písma -- 2.2.2 Formátování odstavce -- 2.2.3 Odrážky a číslování -- 2.2.4 Vkládání speciálních symbolů -- 2.3 Práce s textovým polem -- 2.3.1 Tvorba textového pole -- 2.3.2 Manipulace s textovým polem a ostatními objekty -- 2.3.3 Nastavení vzhledu textového pole -- 2.3.4 Kompletní nastavení textového pole jako objektu -- 2.3.5 Kompletní nastavení vzhledu textu ---
2.4 Práce s grafickými objekty -- 2.4.1 Vložení obrázku z galerie klipartů -- 2.4.2 Vložení obrázku ze souboru -- 2.4.3 Vložení obrázku z digitálního fotoaparátu -- 2.4.4 Úprava vzhledu obrázků, velikost, poloha, oříznutí a komprese obrázku -- 2.4.5 Použití obrazců -- 2.4.6 Vložení textu ve formě WordArtu -- 2.4.7 Seskupování a skrytí objektů -- 2.5 Tvorba tabulek -- 2.5.1 Vytvoření nové tabulky -- 2.5.2 Manipulace s buňkami -- 2.5.3 Formátování tabulky -- 2.5.4 Použití stylů pro formátování tabulky -- 2.5.5 Vložení tabulky ze sešitu Excelu -- 2.6 Tvorba grafů -- 2.6.1 Vytvoření nového grafu -- 2.6.2 Zadávání a úprava dat -- 2.6.3 Základní úpravy grafu -- 2.6.4 Formátování grafu -- 2.6.5 Kopírování grafu ze sešitu Excelu -- 2.7 Tvorba diagramů -- 2.7.1 Nástroj pro tvorbu diagramů SmartArt -- 2.7.2 Organizační diagram -- 2.7.3 Ostatní typy diagramů -- 2.7.4 Formátování diagramů ---
2.7.5 Tvorba diagramu z obrazců -- 2.8 Vkládání multimediálních klipů -- 2.8.1 Vložení videoklipu -- 2.8.2 Nastavení videoklipu -- 2.8.3 Formátování videoklipu -- 2.8.4 Vložení zvukového klipu -- 2.8.5 Nastavení a formátování zvukového klipu -- 2.9 Tvorba tlačítek a hypertextových odkazů -- 2.9.1 Přechod mezi snímky -- 2.9.2 Další typy tlačítek -- 2.9.3 Hypertextové odkazy u objektů -- 2.9.4 Nastavení akcí -- 2.10 Vkládání rovnic -- Úprava hotové prezentace -- 3.1 Uspořádání snímků -- 3.1.1 Práce v zobrazení Řazení snímků -- 3.1.2 Práce v zobrazení Osnova -- 3.1.3 Rozdělení prezentace na oddíly -- 3.2 Grafická úprava prezentace -- 3.2.1 Orientace a velikost snímku -- 3.2.2 Použití motivů -- 3.2.4 Předloha snímků -- 3.2.5 Pozadí snímků -- 3.2.6 Záhlaví a zápatí snímku -- 3.3 Animace objektů na snímku -- 3.3.1 Animace objektů -- 3.3.2 Použití podokna animací -- 3.3.3 Animace textového pole ---
3.3.4 Animace ostatních objektů -- 3.3.5 Animace s použitím předlohy snímku -- 3.4 Přechody snímků -- Práce s hotovou prezentací -- 4.1 Příprava prezentace pro předvádění -- 4.1.1 Výběr snímků pro předvádění -- 4.1.2 Časování snímků a záznam mluveného komentáře -- 4.2 Spouštění prezentace -- 4.2.1 Předvádění prezentace přednášejícím -- 4.2.2 Použití dvou monitorů při spouštění prezentace -- 4.2.3 Tvorba automatické prezentace -- 4.2.4 Vytvoření interaktivní prezentace -- 4.2.5 Umístění prezentace na webu -- 4.3 Tisk -- 4.3.1 Tisk snímků -- 4.3.2 Tisk podkladů snímků -- 4.4 Ukládání prezentace a převod do jiných formátů -- 4.4.1 Ukládání prezentace -- 4.4.2 Kompatibilita PowerPointu 2010 s předchozími verzemi -- 4.4.3 Vytvoření samospustitelné prezentace -- 4.4.4 Převod prezentace do formátu PDF -- 4.4.5 Převod prezentace na obrázky -- 4.4.6 Převod prezentace do videosouboru ---
4.4.7 Převod snímků do formátu MS Word -- 4.4.8 Převod prezentace do formátu OpenOffice -- 4.4.9 Přenos prezentace na jiný počítač -- Nastavení programu PowerPoint 2010 -- 5.1 Možnosti programu -- 5.1.1 Sekce Obecné -- 5.1.2 Sekce Kontrola pravopisu a mluvnice -- 5.1.3 Sekce Uložit -- 5.1.4 Sekce Jazyk -- 5.1.5 Sekce Upřesnit -- 5.2 Nastavení panelu Rychlý přístup -- 5.3 Přizpůsobení pásu karet -- Tipy a triky -- 6.1 Vlastní typy snímků -- 6.2 Tvorba vlastní šablony -- 6.3 Vytvoření fotoalba -- 6.4 Kolektivní spolupráce na prezentaci -- 6.4.1 Omezení přístupu k prezentaci -- 6.4.2 Komentáře na snímcích -- 6.4.3 Porovnání dvou prezentací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC