Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
480 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-251-2616-5 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000194227
Nápověda a nastavení prostředí -- Spuštění programu Jak otevřít existující soubor Jak vytvořit nový soubor Jak uložit soubor -- Jak uložit soubor pod jiným názvem -- Jak zavřít soubor -- Jak zavřít celou aplikaci -- Jak zobrazit nápovědu k aplikaci -- Jak přemístit panel Rychlý přístup -- Jak zobrazit v panelu Rychlý přístup další nástroje -- Jak rozšířit panel Rychlý přístup o nástroje, které nejsou na pásu karet -- Jak vrátit provedený příkaz zpět -- Jak ovládat okna aplikací pouze pomocí klávesnice -- Jak na panel Rychlého přístupu přidat tlačítko Formulář -- Jak minimalizovat pás karet -- K čemu slouží popisky tlačítek -- Rychlý pohyb kurzoru po sešitu -- Jak do sešitu přidat nový list -- Jak přejmenovat list sešitu -- Jak vytvořit kopii listu -- Jak změnit pořadí listů -- Jak odstranit list sešitu -- Jak upravit barvu záložek listů -- Jak nastavit barvu pozadí listu ---
Jak umístit obrázek na pozadí listu -- Jak na listu zobrazit a skrýt mřížku -- Jak upravit barvu mřížky -- Jak rozdělit listy sešitu do samostatných souborů -- Jak ukotvit záhlaví tabulky -- Jak ukotvit najednou více řádků -- Jak ukotvit najednou více sloupců -- Jak ukotvit najednou více řádků a sloupců -- Jak zrušit ukotvení příček -- Jak vodorovně rozdělit list sešitu na dvě podokna -- Jak svisle rozdělit list sešitu na dvě podokna -- Jak rozdělit list sešitu na čtyři podokna -- Jak zrušit rozdělení listu na podokna -- Jak se rychle přepínat mezi několika otevřenými dokumenty -- Rychlý přesun po dokumentu a stránce -- Jak se rychle přesunout na určitou stránku -- Přesun do poloviny nebo do čtvrtiny dokumentu -- Jak rozdělit dokument na dvě části -- Zobrazení -- Jak upravit měřítko zobrazení tabulky -- Jaké jsou možnosti pro zobrazení sešitu -- Jak měnit jednotlivá zobrazení sešitu ---
Jak zobrazit list sešitu na celou obrazovku -- Jak zobrazit v buňce text na více řádků -- Proč používat vlastní pojmenované zobrazení dat -- Jak vytvořit vlastní pojmenované zobrazení -- Jak použít pojmenované zobrazení -- Jak zrušit pojmenované zobrazení -- Jak odstranit pojmenované zobrazení -- K čemu slouží scénáře -- Jak vytvořit scénář -- Mohu vytvořit scénář z buněk, které obsahují vzorec? -- Jak zobrazit data podle scénáře -- Jak odstranit položku scénáře -- Jak zobrazit vazby mezi buňkami, které obsahují vzorec -- Jak se rychle přesouvat mezi předchůdci a následovníky buněk -- Jak skrýt zobrazené vazby mezi buňkami -- Jak zvýraznit všechny buňky s vazbou na aktivní buňku -- Jaké jsou možnosti pro zobrazení dokumentu -- K čemu je dobrá osnova dokumentu -- Jak zobrazit osnovu nebo zrušit zobrazení osnovy dokumentu -- Jak pracovat s osnovou dokumentu -- Jak v osnově přesouvat bloky textu ---
Jak zobrazit v osnově jen určitou úroveň nadpisů -- Jak zobrazit dokument na celou obrazovku -- Jak zobrazit v dokumentu pravítko nebo mřížku -- Jak zobrazit rozložení dokumentu -- Jak zobrazit v dokumentu miniatury -- Jak změnit měřítko zobrazení dokumentu -- Jak zobrazit více stránek dokumentu najednou -- Jak zobrazit aktuální dokument ve více oknech -- Jak zobrazit najednou všechny otevřené dokumenty -- Jak rychle zobrazit a porovnávat dva dokumenty vedle sebe -- Jaké jsou možnosti pro zobrazení prezentace -- Jak zobrazit v prezentaci záhlaví a zápatí -- Jak zobrazit v celé prezentaci číslování snímků -- Jak zobrazit osnovu prezentace -- Jak na všech snímcích prezentace zobrazit datum a čas -- Jak skrýt a znovu zobrazit snímek prezentace -- Jak v prezentaci zapnout nebo vypnout zobrazování mřížky -- Jak spustit prezentaci od začátku -- Jak spustit prezentaci od jiného než prvního snímku ---
Jak promítat pouze vybrané snímky -- Jak zobrazit vlastní prezentaci -- Jak promítat místo celé prezentace pouze vlastní prezentaci -- Jak řídit promítání prezentace -- Důležité klávesy a klávesové zkratky pro promítání prezentace -- Jak při promítání prezentace změnit funkci ukazatele myši -- Jak se během prezentace přepnout do jiné aplikace -- Jak během prezentace odstranit všechny rukopisné poznámky na snímku -- Jak během prezentace odstranit pouze některé rukopisné poznámky na snímku -- Jak nastavit časování snímků prezentace -- Jak nastavit ruční časování snímků prezentace -- Jak vypnout automatické časování snímků prezentace -- Jak nastavit cyklické promítání prezentace -- Formátování -- Jak psát velká písmena -- Jakými způsoby je možné formátovat obsah buněk -- Jak formátovat obsah buňky -- Jak zarovnat obsah buňky -- Jak změnit orientaci obsahu buňky ---
Jak nastavit ohraničení buňky nebo oblasti buněk -- Jak odstranit z buňky nebo oblasti formátování -- Jak odstranit obsah buňky nebo oblasti, ale zachovat nastavený formát -- Jak vytvořit vlastní styl pro formátování buňky -- Jak nastavit formát data v buňce -- Jak zarovnat čísla na desetinnou čárku -- Jak vytvořit vlastní formát pro zarovnání desetinných míst Zástupné znaky pro tvorbu vlastního formátu -- Zobrazení čísla se symbolem měny -- Zobrazení čísla jako zlomku -- Jak zobrazit v buňce procenta -- Podmíněné formátování podle připravených šablon -- Jak ručně definovat podmíněné formátování -- K čemu slouží správce pravidel podmíněného formátování -- Jak upravit pravidlo podmíněného formátování -- Jak odstranit pravidlo podmíněného formátování -- Jak definovat prioritu pravidel podmíněného formátování ---
Jak vyhledat buňky s podmíněným formátováním Jak skrýt v buňkách záporné hodnoty -- Jak zobrazit kompletní popis formátování textu -- Jak kopírovat formát z jednoho slova na druhé -- Jak umístit v dokumentu skrytý text -- Jak zobrazit v dokumentu skrytý text -- Jak vytvořit nový odstavec -- Jak vrátit formátování odstavce do výchozího stavu -- Jak vytvořit seznam odrážek -- Jak vytvořit číslovaný seznam -- Jak začít číslovat seznam jinak než od jedničky -- Jak vytvořit víceúrovňový seznam odrážek nebo číslování -- Jak zrušit odrážkový nebo číslovaný seznam -- Jak používat automatické odrážky a číslování -- Jak očíslovat nebo zrušit očíslování řádků -- Jak zarovnat odstavec textu -- Jak nastavit mezeru před nebo za odstavcem -- Jak upravit řádkování textu -- Jak odsadit odstavec textu -- Jak odsadit první řádek odstavce -- Jak vytvořit předsazení prvního řádku ---
Jak odsazovat odstavec pomocí odstavcových zarážek pravítka Jak používat tabulátory -- Jak nastavit přesnou hodnotu tabulátorové zarážky -- Jak nastavit vodicí znak tabulátoru -- Jak odstranit tabulátorovou zarážku -- Jak rozdělit text do sloupců -- Pokročilé nastavení sloupcové sazby -- Jak zalomit text ve sloupcích -- Jak na dokument bez „sirotků" a „vdov" -- Proč se vyplatí používat styly? -- Jaké druhy stylů mám k dispozici? -- Jak zobrazit všechny předdefinované styly, které mám k dispozici -- Jak použít styl v textu -- Jak odstranit použitý odstavcový styl -- Jak rychle vytvořit vlastní styl -- Jak upravit styl -- Jak provést kontrolu stylu -- Jak přidat styl do galerie rychlých stylů -- Jak odebrat položku z galerie rychlých stylů -- Jak přiřadit stylu klávesovou zkratku -- Jak vymazat styl ze seznamu stylů -- Jak zalomit konec stránky -- Jak odstranit zalomení konce stránky -- Jak nastavit okraje dokumentu? ---
Jak změnit orientaci stránky -- Jak nastavit velikost stránky -- Kdy se vyplatí rozdělit dokument do oddílů? -- Jak rozdělit dokument do oddílů -- Další způsob, jak rozdělit dokument do oddílů -- Jak se rychle přesunout do určitého oddílu -- Jak zrušit rozdělení dokumentu do oddílů -- Jak pracovat se záhlavím a zápatím -- Jak se přepínat mezi záhlavím a zápatím -- Jak odstranit záhlaví nebo zápatí -- Jak vytvořit odlišné záhlaví či zápatí pro různé části dokumentu -- Jak orientovat několik stránek na výšku a jiné na šířku -- Jak umístit na pozadí stránky vodoznak -- Jak vytvořit vlastní vodoznak -- Jak přidat vlastní obrázek či text do galerie vodoznaků -- Jak odstranit položku z galerie vodoznaků -- Je možné obarvit pozadí stránek dokumentu? -- Jak na pozadí stránky nastavit přechod, texturu, obrázek či vzorek -- K čemu slouží organizátor? ---
Jak kopírovat styly mezi dokumenty pomocí Organizátoru -- Jak formátovat písmo prezentace -- Jak formátovat v prezentaci odstavec textu -- Je možné v prezentacích používat tabulátory? -- Jak formátovat oblast záhlaví a zápatí snímků prezentace -- Jak formátovat v prezentacích geometrické tvary -- Jak v prezentaci upravit pořadí geometrických tvarů -- Jak seskupit několik geometrických tvarů do jednoho celku -- Tabulky -- Jak na listu vyznačit souvislou oblast buněk -- Jak přidat k vyznačené oblasti další oblast -- Jak na listu vyznačit nesouvislou oblast buněk -- Jak označit více řádků/sloupců najednou -- Jak vložit do buňky data -- Jak vložit hodnotu do několika buněk najednou -- Jak vložit hodnotu do několika buněk a na více listů najednou -- Jak vložit hodnotu do několika buněk sloupce -- Jak vložit hodnotu do několika buněk řádku -- Jak upravit obsah buňky -- Jak upravit hodnoty v několika buňkách najednou ---
Jak vymazat obsah buňky nebo oblasti -- Jak měnit obsah buňky pomocí posuvníku -- Jak upravit rozpětí hodnot posuvníku -- Jak přizpůsobit buňku jejímu obsahu -- Jak zkopírovat obsah buňky -- Jak přesunout obsah buňky -- Jak kopírovat a přesouvat obsah buněk pomocí myši -- Další možnosti kopírování buněk -- Jak vyhledat

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC