Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
VYRAZENO
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
488 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-2466-6 (brož.)
Krok za krokem
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000194246
Komu je kniha určena Struktura knihy -- Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy -- Konvence -- Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu -- Použití ukázek kódu Další obsah online Podpora knihy -- Otázky a připomínky -- Poznámka redakce českého vydání -- Část -- ÚVOD DO SYSTÉMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 -- Kapitola 1 -- Přehled systému Microsoft SQL Server -- Databázový modul -- Modul úložiště Podsystém zabezpečení Programovací rozhraní Service Broker SQL Server Agent Replikace -- Vysoká dostupnost -- Relační modul v systému SQL Server 2008 Business Intelligence -- Integration Services -- Reporting Services -- Analysis Services Stručný přehled kapitoly 1 -- Kapitola 2 -- část II -- Návrh databází -- Kapitola 4 -- Vytváření databází -- Systémové databáze SQL Server Struktura databází systému SQL Server -- Databázové soubory Skupiny souborů ---
Instalace a konfigurace systému SQL Server 2008 Vydání systému SQL Server 2008 Požadavky na infrastrukturu Účty služeb Pravidla řazení Režimy ověřování Instance systému SQL Server Upgrade na systém SQL Server 2008 -- Upgrade s nahrazením -- Souběžný upgrade Instalace systému SQL Server 2008 -- Instalace ukázkových databází Stručný přehled kapitoly 2 -- Kapitola 3 -- Použití nástrojů v systému SQL Server 2008 Dokumentace systému SQL Server Nástroje pro správu v systému SQL Server 2008 -- SQL Server Configuration Manager SQL Server Management Studio Database Mail Nástroje správy výkonu -- Profiler -- Database Engine Tuning Advisor -- Performance Studio Nástroje Business Intelligence -- Business Intelligence Development Studio Stručný přehled kapitoly 3 -- Vytvoření databáze Přesunutí databází -- Odpojení databáze Připojení databáze Stručný přehled kapitoly 4 -- Kapitola 5 Návrh tabulek -- Pojmenování objektů -- Schémata ---
Datové typy -- Číselná data -- Znaková data -- Datová a časová data -- Binární data -- XML -- Data typu FILESTREAM -- Prostorový datový typ -- Datový typ HierarchylD Vlastnosti sloupce Vytváření tabulek Vypočítané sloupce Řídké sloupce Omezení -- Primární klíče -- Omezení UNIQUE -- Omezení CHECK -- Omezení DEFAULT -- Cizí klíče Databázové diagramy Stručný přehled kapitoly 5 -- Kapitola 6 Indexy -- Struktura indexu -- Vyvážené stromy (B-stromy) -- Úrovně indexu Clusterované indexy Neclusterované indexy -- Údržba indexů Zahrnuté sloupce -- Pokrývající indexy Filtrované indexy Vytvoření indexu online Správa a údržba indexů -- Fragmentace indexu -- Faktor zaplnění -- Defragmentace indexu -- Zakázání indexu Indexy XML Prostorové indexy Stručný přehled kapitoly 6 -- Kapitola 7 Rozdělování -- Dělicí funkce Dělicí schémata -- Skupiny souborů Rozdělování tabulek a indexů ---
Částečné zálohování a obnovení Vytvoření rozděleného indexu -- Správa oddílů -- Operátory SPLIT a MERGE Úpravy dělicího schématu Zarovnání indexu Operátor SWITCH -- Stručný přehled kapitoly 7 -- část -- Načítání dat a manipulace s nimi -- Kapitola 8 -- Načítání dat -- Obecný příkaz SELECT Řazení výsledků Filtrování dat Načítání z více tabulek Načítání jedinečných výsledků Stručný přehled kapitoly 8 -- Kapitola 9 -- část IV -- Návrh pokročilých databázových objektů -- Kapitola 11 Pohledy -- Vytvoření pohledu Substituce dotazu Úpravy dat pomocí pohledu Vytvoření indexovaného pohledu -- Pokročilé načítání dat Obecný příkaz SELECT Agregace dat -- Agregace více permutací Filtrování agregačních funkcí Průběžné agregační funkce Výpočet kontingenčních tabulek Řazení dat Agregace sad výsledků Běžné tabulkové výrazy Dotazování na data XML Stručný přehled kapitoly 9 ---
Kapitola 10 -- Manipulace s daty -- Vkládání dat -- INSERT -- SELECT INTO Aktualizace dat Odstraňování dat -- TRUNCATE Příkaz MERGE Klauzule OUTPUT Zpracování transakcí Sledování změn -- Sledování změn -- Získávání dat o změnách Stručný přehled kapitoly 10 -- Substituce dotazu Stručný přehled kapitoly 11 -- Kapitola 12 -- Uložené procedury -- Vytváření uložených procedur Komentáře v kódu -- Proměnné, parametry a návratové kódy -- Proměnné -- Parametry -- Návratové kódy Spouštění uložených procedur Konstrukce řízení toku Zpracování chyb Dynamické spouštění Kurzorové tabulky Procedury modulu CLR Sestavení procedury pro správu Stručný přehled kapitoly 12 -- Kapitola 13 Funkce -- Systémové funkce -- Vytvoření funkce -- Načtení dat z funkce -- Stručný přehled kapitoly 13 -- Kapitola 14 Spouště -- Spouště DML -- Spouště DDL -- Stručný přehled kapitoly 14 -- Kapitola 15 Snímky databází ---
Vytvoření snímku databáze -- Technologie kopírování při zápisu Vrácení dat pomocí snímku databáze Stručný přehled kapitoly 15 -- Kapitola 16 Service Broker -- Architektura modulu Service Broker -- Přehled zasílání zpráv -- Komponenty modulu Service Broker -- Interakce aplikací Typy zpráv a dohody -- Typy zpráv -- Dohody Fronty a služby -- Fronty -- Služby Konverzace -- Odesílání a příjem zpráv -- Odesílání zpráv -- Příjem zpráv Aktivace fronty Nastavení priority Stručný přehled kapitoly 16 -- Kapitola 17 -- Fulltextové indexování Fulltextové katalogy Fulltextové indexy Dotazování na fulltextová data -- FREETEXT CONTAINS Stručný přehled kapitoly 17 -- část V -- Správa databází -- Kapitola 18 Zabezpečení -- Konfigurace kontaktní plochy -- Koncové body -- Typy a kategorie koncových bodů Přístup ke koncovému bodu Koncové body TCP -- Objekty zabezpečení, zabezpečené objekty a oprávnění ---
Objekty zabezpečení Zosobnění -- Zabezpečené objekty -- Oprávnění -- Řetězce vlastnictví Zabezpečení modulu CLR Šifrování dat -- Hlavní klíče -- Hešové algoritmy -- Symetrické klíče -- Certifikáty a asymetrické klíče -- Transparentní šifrování dat -- Správa šifrovacích klíčů Stručný přehled kapitoly 18 -- Kapitola 19 -- Správa pomocí zásad -- Přehled správy pomocí zásad -- Stránky -- Podmínky -- Cíle zásad -- Zásady -- Kategorie zásad -- Dodržování zásad -- Stručný přehled kapitoly 19 -- Kapitola 20 Obnovení dat -- Zálohy databáze -- Typy záloh -- Poškození stránky Modely obnovení Obnovení databáze -- Obnovení úplné zálohy Obnovení rozdílové zálohy Obnovení zálohy transakčního protokolu Stručný přehled kapitoly 20 -- Kapitola 21 -- SQL Server Agent -- Vytváření úloh -- Kroky úlohy -- Plány úlohy ---
Operátory Vytváření plánů údržby Vytváření výstrah Stručný přehled kapitoly 21 -- Kapitola 22 Pohledy DMV -- Přehled pohledů DMV Načítání metadat objektů Diagnostika databáze Velikost objektů Indexy -- Statistiky spouštění dotazů Stručný přehled kapitoly 22 -- Cast V -- Přehled vysoké dostupnosti -- Kapitola 23 -- Vysoká dostupnost -- Havarijní clustering -- Komponenty instance havarijního clusteringu Konfigurace sítě Konfigurace disků Konfigurace zabezpečení Kontroly stavu -- Havarijní převzetí služeb clusteru Zrcadlení databáze -- Role zrcadlení databáze Koncové body zrcadlení databáze Provozní režimy Ukládání do mezipaměti Transparentní přesměrování klientů Poškozené stránky Snímky databází -- Inicializace zrcadlení databáze -- Předávání protokolu -- Komponenty předávání protokolu -- Inicializace předávání protokolu -- Replikace -- Komponenty replikace -- Role replikace ---
Agenti replikace -- Metody replikace -- Stručný přehled kapitoly 23 -- část VII -- Business Intelligence Kapitola 24 -- Integration Services Přehled nástroje BIDS Úkoly -- Transformace Sestavení balíčku -- Připojení Řídicí tok Datový tok Převody dat Zpracování výjimek Konfigurace Zavedení Stručný přehled kapitoly 24 -- Kapitola 25 -- Reporting Services -- Konfigurace služby Reporting Services Web služby Reporting Services Vytváření sestav -- Vytvoření sestavy -- Formátování -- Výpočty -- Interaktivní prvky Parametry Zavádění sestav -- Odběry sestav Propojené sestavy -- Ukládání sestav do mezípaměti a snímky Stručný přehled kapitoly 25 -- Kapitola 26 Analysis Services -- Přehled datových skladů -- 0LAP (Online Analytic Processing) -- Model dimenzí Krychle -- Dimenze, veličiny a výpočty Hierarchie -- Klíčové indikátory výkonu, oddíly, perspektivy a překlady ---
Klíčové indikátory výkonu (KPI) Oddíly Perspektivy Překlady Dolování dat Algoritmy -- Modely a struktury dolování Praktické dolování dat Stručný přehled kapitoly 26

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC