Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
VYRAZENO
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
336 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-2286-0 (brož.)
angličtina
Na obálce označení: Cisco
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000194261
Varovaní a omezená záruka -- Vlastnictví obchodních známek -- Připomínky ke knize -- O autorovi -- Odborní recenzenti -- Věnování -- Poděkování -- Poznámka redakce českého vydání Ikony používané v této knize Konvence v syntaxi příkazů Úvod -- Vzdělávací program Cisco a tento průvodce -- Která síťová zařízení jsme při přípravě knihy používali -- Privátní adresování použité v knize -- Pro koho je kniha určena -- Nepovinné části -- Uspořádání knihy -- Chybí vám něco? -- část i -- Protokol TCP/IP verze 4 -- Jak vytvářet podsítě -- Adresy tříd A-E -- Převod mezi dekadickými a binárními čísly Vytvoření podsítí ze sítě třídy C v binárním vyjádření Vytvoření podsítí ze sítě třídy B v binárním vyjádření Binární operace AND -- Vylepšený Bobův trik pro definici podsítí (aneb jak vytvořit podsítě během minuty) -- Masky s proměnnou délkou (VLSM) -- Nultá podsíť IP ---
Príklad proměnných masek VLSM KAPITOLA 3 -- Souhrnné cesty -- Příklad na vysvětlení souhrnných cest Souhrnné cesty a kolísání linek Požadavky na souhrnné cesty -- část li -- úvod do zařízení Cisco -- Fyzické kabely a spojení -- Připojení otočeného kabelu ke směrovací nebo přepínači -- Nastavení terminálu -- Připojení v síti LAN -- Typy sériových kabelů -- Jaký kabel mám použít? -- Kabely 568A a 568B -- Rozhraní příkazového řádku -- Zkratky pro zadávání příkazů -- Dokončení příkazů s klávesou Tab -- Otazník pro nápovědu -- Příkaz enable -- Příkaz exit -- Příkaz disable -- Příkaz logout -- Instalační režim setup -- Nápověda z klávesnice -- Historie příkazů -- Příkazy show -- část m -- Konfigurace směrovačů -- Konfigurace jednotlivého směrovače Cisco -- Režimy směrovače -- Vstup do globálního konfiguračního režimu -- Zadání názvu směrovače -- Konfigurace hesel -- Šifrování hesel ---
Názvy rozhraní -- Přechod mezi rozhraními -- Konfigurace sériového rozhraní -- Konfigurace rozhraní Fast Ethernet -- Vytvoření zprávy dne (MOTD) -- Vytvoření přihlašovací zprávy -- Nastavení časového pásma hodin -- Přiřazení lokálního hostitelského názvu k IP adrese -- Příkaz no ip domain-lookup -- Příkaz logging synchronous -- Příkaz exec-timeout -- Uložení konfigurace -- Výmaz konfigurace -- Příkazy show -- Příkazy EXEC v konfiguračním režimu: příkaz do Příklad konfigurace: základní konfigurace směrovače -- Část IV Směrování -- Statické směrování -- Konfigurace statické cesty ve směrovací -- Klíčové slovo permanent (volitelné) -- Statické cesty a administrativní vzdálenost (volitelné) -- Konfigurace výchozí cesty ve směrovací -- Zobrazení statických cest -- Příklad konfigurace statických cest -- Protokol RIP -- Příkaz ip classless ---
Povinné příkazy pro směrování v RIP Volitelné příkazy pro směrování v RIP Řešení problémů s protokolem RIP Příklad konfigurace: směrování v RIPv2 -- Protokol EIGRP -- Konfigurace protokolu EIGRP -- (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Automatické souhrny v EIGRP Vyrovnávání zátěže a příkaz variance Využití šířky pásma Autentizace -- Kontrola konfigurace protokolu EIGRP Řešení problémů s EIGRP Příklad konfigurace EIGRP -- Protokol OSPF v jedné oblasti -- Konfigurace protokolu OSPF: povinné příkazy -- Zástupné masky a oblasti v OSPF -- Konfigurace protokolu OSPF: volitelné příkazy -- Kontrola konfigurace OSPF -- Řešení problémů s OSPF -- Příklad konfigurace: OSPF v jedné oblasti -- část v -- Přepínání -- Konfigurace přepínače -- Příkazy pro nápovědu -- Příkazové režimy -- Výpis informací -- Reset konfigurace přepínače -- Nastavení hostitelských názvů -- Nastavení hesel ---
Nastavení IP adres a výchozí brány Nastavení popisu rozhraní Nastavení duplexního režimu Nastavení provozní rychlosti Správa tabulky adres MAC Konfigurace statických adres MAC Zabezpečení portů přepínače Kontrola zabezpečení portů přepínače Pevně zjištěné adresy MAC Příklad konfigurace -- Sítě VLAN -- Vytváření statických VLAN Přiřazení portů do VLAN Příkaz range -- Zobrazení informací o síti VLAN Uložení konfigurace VLAN Vymazání konfigurace VLAN Příklad konfigurace VLAN -- Protokol VTP a směrování mezi sítěmi VLAN -- Protokol DTP (Dynamic Trunking Protocol) Nastavení typu zapouzdření Protokol VTP (VLAN Trunking Protocol) Zobrazení informací o VTP -- Komunikace mezi VLAN pomocí externího směrovače: -- pevné směrování Tipy pro komunikaci mezi VLAN Příklad konfigurace pro komunikaci mezi VLAN -- Protokol STP a skupiny EtherChannel -- Protokol STP Skupiny EtherChannel -- část vi -- Rozšíření sítě LAN ---
Implementace bezdrátové sítě LAN -- Konfigurace bezdrátového přístupového bodu Linksys 300N Konfigurace bezdrátového klienta: Linksys Wireless-N Notebook Adapter -- část vil -- Správa sítě a řešení problémů -- Zálohování a obnova systému a konfigurace Cisco IOS Software -- Příkazy pro zavedení systému Souborový systém Cisco IOS File System Zálohování konfigurace na server TFTP Obnova konfigurace ze serveru TFTP Zálohování Cisco IOS Software na server TFTP Obnova nebo upgrade Cisco IOS Software ze serveru TFTP Obnova Cisco IOS Software z režimu ROM Monitor přes Xmodem Obnova Cisco IOS Software pomocí proměnných prostředí ROM Monitor a příkazu tftpdnld -- Postupy pro obnovení hesla -- Konfigurační registr -- Postupy pro obnovení hesla na směrovacích Cisco Postupy pro obnovení hesla na přepínačích řady 2960 -- Protokol CDP (Cisco Discovery Protocol) -- Protokol CDP (Cisco Discovery Protocol) -- Služby Telnet a SSH ---
Vzdálené připojení k jiným zařízením přes službu Telnet Konfigurace protokolu SSH (Secure Shell) -- Příkazy ping a traceroute -- Zprávy ICMP o přesměrování Příkaz ping -- Příklady příkazu ping včetně rozšířené verze Příkaz traceroute -- Protokol SNMP a služba Syslog -- Konfigurace protokolu SNMP Konfigurace služby Syslog -- Základní postupy pro řešení problémů -- Prohlížení směrovací tabulky -- Zjištění „brány poslední záchrany" -- Zjištění poslední aktualizace směrování -- Testování na OSI vrstvě 3 -- Testování na OSI vrstvě 7 -- Co znamenají výsledky příkazu show interface -- Výmaz čítačů rozhraní -- Řešení problémů pomocí protokolu CDP -- Příkaz traceroute -- Příkaz show controllers -- Příkazy debug -- Časová razítka -- Příkazy pro zjištění konfigurace IP v operačním systému Příkaz ip http server Příkaz netstat -- část Vili -- Správa služeb IP -- Překlady adres NAT ---
Privátní IP adresy: RFC 1918 Konfigurace dynamického NAT: -- překlad jedné privátní adresy na jednu veřejnou Konfigurace mechanismu PAT: -- překlad mnoha privátních adres na jednu veřejnou -- Konfigurace statického NAT: -- překlad jedné privátní adresy na jednu trvale definovanou veřejnou Zobrazení konfigurace NAT a PAT Řešení problémů s konfiguracemi NAT a PAT Příklad konfigurace PAT -- Protokol DHCP -- Konfigurace protokolu DHCP -- Zobrazení konfigurace DHCP a řešení problémů -- Konfigurace pomocné adresy DHCP -- Klient DHCP na ethernetovém rozhraní Cisco IOS Software -- Příklad konfigurace DHCP -- Protokol lPv6 -- Přiřazení adres IPv6 rozhraním -- Protokol IPv6 a RIPng -- Příklad konfigurace IPv6 RIP -- Tunely IPv6: ruční překryv tunelu -- Statické cesty v IPv6 -- Plovoucí statické cesty v IPv6 -- Kontrola konfigurace IPv6 a řešení problémů -- Příkaz ping pro IPv6 -- Rozlehlé sítě wan -- Protokoly HDLC a PPP ---
Konfigurace zapouzdření HDLC na sériové lince Konfigurace protokolu PPP na sériové lince: povinné příkazy Konfigurace protokolu PPP na sériové lince: -- volitelné příkazy pro kompresi Konfigurace protokolu PPP na sériové lince: -- volitelné příkazy pro kvalitu linky Konfigurace protokolu PPP na sériové lince: -- volitelné příkazy pro Multilink PPP Konfigurace protokolu PPP na sériové lince: -- volitelné příkazy pro autentizad -- Zobrazení konfigurace a řešení problémů se zapouzdřením -- sériové linky/PPP Příklad konfigurace PPP -- Sítě Frame Relay -- Konfigurace sítě Frame Relay Zobrazení konfigurace Frame Relay Řešení problémů se sítí Frame Relay Příklad konfigurace Frame Relay -- zabezpečení sítě -- Zabezpečení s přístupovými seznamy IP ACL -- Čísla přístupových seznamů Zástupné masky -- Klíčová slova pro přístupové seznamy -- Vytvoření standardního přístupového seznamu ---
Aplikace standardního přístupového seznamu na rozhraní -- Zobrazení přístupového seznamu -- Odstranění přístupového seznamu -- Vytvoření rozšířeného přístupového seznamu -- Aplikace rozšířeného přístupového seznamu na rozhraní -- Klíčové slovo established (volitelné) -- Vytvoření pojmenovaného přístupového seznamu -- Pořadová čísla v pojmenovaném přístupovém seznamu -- Odstranění konkrétních řádků z pojmenovaného -- přístupového seznamu pomocí pořadových čísel Tipy pro číslování řádků -- Zápis komentářů k položkám přístupového seznamu Omezení přístupu k virtuálnímu terminálu Příklad konfigurace přístupových seznamů -- Nástroj SDM (Security Device Manager) -- Security Device Manager: připojení z příkazového řádku Security Device Manager: připojení z grafického rozhraní -- Průvodce SDM Express Wizard bez předchozí konfigurace ---
z příkazového řádku Obnovení továrního nastavení směrovače ze SDM Uživatelská rozhraní SDM Monitorovací režim SDM -- Jak ze SDM konfigurovat směrovač pro roli serveru DHCP Jak ze SDM konfigurovat rozhraní j

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC