Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
331 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3079-0 (váz.)
D
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000194344
1 Úvod: Základní obrysy africké historie -- Stručná historie afrických studií -- Krajina -- Lidé -- Struktura knihy -- Část I. Politická uskupení, společnost a ekonomika v 19. století -- 2. Proměny západu: Obchod s otroky a „legitimní" obchodní činnost na atlantickém pobřeží Afriky -- Státy a společnosti v době atlantického obchodu s otroky „Nelegální" obchod: Obchod s otroky v 19. století Minerály a zemědělské produkty: „Legitimní" obchod Změna a kontinuita v lesích a savanách -- 3. Pronikání do vnitrozemí východu: Otroci a slonovina ve východní Africe -- Obchod: Otroci a slonovina -- Námořní velmoc: Zanzibar -- Stát, konflikt a obchod (1): Jezerní oblast -- Stát, konflikt a obchod (2): Severovýchodní Afrika -- 4. Jižní hranice: Kolonie a revoluce v jižní Africe -- Africký stát a společnost kolem roku 1800 Válka, revoluce a působení Zuluů ---
Kapský kolonialismus: Bílé osídlení a „domorodá otázka" Voortrekkeři: Komunity bělochů ve vnitrozemí Vyrovnání sil kolem roku 1870 -- Část II. Afrika a islám v 19. století -- 5. Obrození a reakce: Islám severní Afriky -- Staré a nové identity: Pouštní bratrstva -- Obchod a konflikt v oblasti Středozemního moře: -- Hranice Otomanské říše a Evropy -- Měnící se společnost (1): Maghreb -- Měnící se společnost (2): Egypt -- 6. Džihád: Revoluce v západní Africe -- Islám v západní Africe do 18. století Kočovní Fulaniové Proroci a válečníci -- 7. Východní půlměsíc: Hranice islámu ve východní Africe -- Svahilský islám: Pobřeží -- Islám ve vnitrozemí centrální části východní Afriky Kříž a půlměsíc v severní Africe Islám na Nilu -- Část III. Afrika a Evropa v 19. století -- 8. Osamělý kříž: Misionáři a hranice ---
Misionářská aktivita Evropy v Africe přibližně do roku 1800 Oživení misionářské aktivity: Evangeličtí humanitáři Vliv křesťanství na kulturu, stát a společnost Misie a říše -- 9. Bílý muž na cestách: Průzkumné výpravy do Afriky -- Zapálení gentlemani a učené společnosti: Cestovatelé a jejich cesty Plíživá hegemonie a „vykonstruování" Afriky -- 10. „Ať se děje co se děje": Blíží se zápas o rozdělení Afriky mezi koloniální mocnosti -- Afrika a teorie imperialismu Rasa a kultura -- Chaos a civilizační násilí: Politické a ekonomické odůvodnění -- Část IV. Upevňování kolonialismu -- 11. Afričané se přizpůsobují: Dobytí a rozdělení Afriky -- Jak vysvětlit „dobytí" Afriky -- Oštěpy a vodní toky: Ozbrojený odpor -- Stará a nová historie: Kolonialismus a historické „vědomí" -- Stará a nová realita: Kolonialismus a politické vědění -- 12. Impéria: Ekonomika a vojenská služba ---
Tržní plodiny Bílí osadníci Průmysl Vojenské síly Otroci a zaměstnanci -- 13. Války v buši a vzdálené stíny: Afrika ve světové válce (1) -- Válka na kontinentu Socioekonomické dopady -- Afrika, Versailles a Společnost národů: Nové zásady pro novou éru? -- Část V. Vrcholné období kolonialismu -- 14. „Pax colonia"? Představy o pokroku a skutečné změny -- Změny v sociální oblasti a rodící se krize Dopad na životní prostředí a zdraví -- 15. Těžké časy: Protest, identita a deprese -- Vytváření kmenů -- Rodící se odpor v islámském světě -- Spása i protest: Církev v Africe -- Třída a kmen: Industriální komplex -- Tržní plodiny, krize venkova, protestující rolníci -- Jiné hlasy -- 16. Války těch druhých (znovu): Afrika ve světové válce (2) -- Změny v politice a společnosti -- Část VI. Zánik impéria -- 17. Ryba na suchu: Koloniální strategie v poválečném světě ---
Poválečná Afrika v rámci mezinárodních vztahů Strategie a vize v ekonomice, přibližně 1945-1950 Politické plány, přibližně 1945-50 -- 18. Početí a zrození národa -- Kořeny „stvoření" Afriky -- Od politického uvědomění k politickým stranám -- Drtivá síla a objekt, kterým nelze pohnout: Nacionalisté a osadníci -- 19. Konflikt a kompromis: Cesty k nezávislosti -- Debata a debakl: „Ústavní" přechod moci Násilí: Nárůst, forma a důsledky -- Od Suezu k Sharpeville a dále: Konec vrcholného období imperialismu -- Část VII. Dědictví, nové začátky a nedokončené projekty -- 20. Přelidněný dům: Přátelé, nepřátelé a ideologie studené války -- Afrika a mezinárodní politika Povstání a intervence -- 21. Nejisté základy: Výzvy nezávislosti -- Budování národa (1): Ekonomika a společnost Budování národa (2) Politická stabilita a islám Armády v africké politice -- 22. Snahy o nápravu a realita: Současná Afrika ---
Afrika a svět po ukončení studené války „Dobrá vláda", „moc lidu" a konflikt Modernita (1): Potraviny a hladomor Modernita (2): Dluhy a rozvoj Sociální změny: Vzdělání a zdraví

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC