Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., nově vzdělané vyd.
V Praze : Melantrich, 1933
340 s.
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument 

objednat
000194451
Zkrácený záznam
OBSAH. // Předmluva // I. Uvedení do problému a jeho literatury // Valdštejnská otázka. — Její počátky v březnu 1634. — Nejistota ve Vídni. — Vyšetřování soudní. — Prvé publikace soukromé i úřední. — Proces trčkovský a zpráva Rašínova. — Khevenhiller, Chemnitz, Richelieu. — Práce Červenkova. — Listy Feuquičro-vy. — Význam Schillerův v literatuře. — Obrana Förstrova. — // Aretin, Helbig, Dudik, Hurter. -Obrana Halhvichova a Schebkova. — Publikace Irmerovy, Wittich. -velká edice Halhvichova. Straka. // Rankův „Wallenstein“. — -Hildebrand, Gaedeke, Lenz. Má kniha z r. 1895. — Nová - Kniha Srbikova. — Závěr. // II. Návrat domů. První kroky... // Valdštejn zbaven jeneralátu. — Jeho hrozby odvetou. — Podmínky a možnosti její ve vévodovi samém. — Podmínky a naděje v novém českém prostředí jeho. — Vztahy ? rodině Trěků a Kin-ských. — Otevřená cesta ? císaři i lir. Thurnovi zároveň. — Prvé pozvání Rašína do Čech. — Prvá zpráva o dorozumění s nepřítelem. — Nejasné styky s Arnimem. — Lstivé vyprodávání Me-klenburska. // III. Valdštejn a Gustav Adolf v létě r. 1631 ... // Rašín po prvé u hr. Thurna. —• Obavy Vídně na jaře 1631. — Thurn a Rašín u Gustava Adolfa. — Žádosti a sliby Valdštejnovy králi v dalším jednání. — Audience Rašínova u vévody ve valdštejnské zahradě po bitvě u Breitenfelda. — Doklady Rašínovy pravdomluvnosti.
— Thurnovy snahy a naděje a prvé zklamání. —• Svědectví Schliefovo. — Závěr. // IV. Emigrace, Valdštejn a saský vpád do Cech... // Přípravy lir. Thurna a emigrace ? vpádu do Čech. — Valdštejnův návrh jednati o mír se Sasy. — Zrádné pohnutky jeho. — Rašín u vévody dne 28. října; rostoucí naděje Thurnovy. — Jan Jiří // V. // 1—45 // 46—70 // 71—97 // 98—146 // XI // z Arnimu, člověk a politik. — Jeho plán vpádu do Čech. — Jeho cíl zmařit podnik emigrace. — Thurnův zoufaly list Arnimovi. — // Omluvy kurfiřta a Arnima proti Thurnovi. — Arnimův vpád do Čech a Valdštejn. — Valdštejn rozhodnut sloužit zas císaři. — // Čemu chtěl vévoda v pravdě? — Arnimovo tažení ? Praze. — // Vybízel vévoda Arnima ? obsazení Prahy? — Svědectví toho se týkající. — Spolehlivost výpovědi Schliefovy. — Líčení Raší-novo a záhada nepravdy jeho. — Obraz problému v literatuře. // V. Schůze v Kounicích ... 147—164 // Jednání vévodovo s Arnimem a zástupci emigrace. — Svědectví o něm od členů emigrace a rodiny Trěkovy. — Arnim popouzí Valdštejna proti Švédům. —• Svědectví Arnimovo o vévodově věrnosti ? starším úmluvám. — Arnimovy žaloby na Thurna. — // Poměr Sas ? emigraci. — Valdštejnův návrh míru. — Proticísař-ský revoluční obsah a význam jeho. // YI. Valdštejn v prvém půlletí nového jeneralátu ... 165—206 // Podmínky nového
jeneralátu. — Jednání s Arnimem prostřednictvím Trčkovým. — Prostřednictví vév. Františka Albrechta. // — Vzájemné úsluhy mezi stranami. — Valdštejnův zákaz útoku na Prahu. — Jeho odveta kurfiřtu Bavorskému. — Další jednání prostřednictvím Sparrovým. — Švédská nedůvěra ? Arnimovi. // — Vítězství Arnimovo; stanovisko saské politiky. — Návrhy Valdštejnovy směřují patrně jako v Kounicích ? míru proti-císařskému. — Chytrá taktika Arnimova. — Schůze Valdštejna s Arnimem ve Smeěně a další jednání. — Konečné odmítnutí Sas. // — Vpád Sasů do Slez a císařských do Míšně. — Perioda Valdštejnovy věrnosti, vynucená .situací. // VII. Pokus Gustava Adolfa o nové jednání s vévodou ... 207—215 // Sparr poslán králem ? vévodovi. — Korrektní odpověď jeho. — // Mírové proposice z té doby. — Návrhy Thurnovy. — Soud o chování \\ aldštejnově. — Valdštejn se ujímá českých exulantů v Míšni. // VIII. Stav věcí počátkem r. 1633... 216—252 // Bitva u Lůtzenu. — Oxenstierna a rady Arnimovy. — Kancléřovo jednání v Drážďanech a v Berlíně. — Stanovisko kurfiřtů. // — Arnimův rozbor situace. — Dánská interposice. — Vídeňské názory o potřebě a povaze míru. — Myšlenka Valdštejnova. — // XII // Stav věcí ve Slezsku. — Thurn a Arnim. — Arnim a kurfiřt. — // Situace na bojištích v říši, zejména v Bavořích. — Bavorské
žádosti o pomoc a odmítavé chování Valdštejnovo. — „Nic nehazardovali! — všechny věci v říši i jinde se brzo změní!“ // IX. Plány z jara r. 1633 ... 253—289 // Nejasné styky Valdštejnovy s nepřítelem poě. r. 1633. — Rašín a Bubna ubírají se ? vévodovi. — Bubna u vévody v Jičíně 15. kv. — Valdštejnův plán. — Rozdíly svědectví Bubnova a Rašínova. — Vycházela iniciativa od emigrace? — Odhalení G. N. // Nicolaimu 14. kv. — Dvojí záznam Nicolaiho o něm. — Neznámý G. N. je hr. V. Kinský. — Jedná s Nicolaim v dorozumění s vévodou. — Odhalení Kinského Feuquiěrovi. — Účast Františka Albrechta v plánu. — Starší počátky těch úmluv. — Bylo příčinou zrad Valdštejnových Španělsko? — Ke kritice spolehlivosti // Rašínovv. // X. Jednání za prvého příměří slezského... 290—336 // Tažení do Slez. — Vyjednání příměří. — Mírový návrh Valdštejnův nepříteli. — Souvisel s žádostmi Španělu o tažení do říše? — Jiné výklady jeho. — Feuquiěrův připiš Valdštejnovi. — // Thurnova důvěra ve Valdštejna i Arnima. — Upřímnost Valdštejnova ? Thurnovi. — Oxenstiernův dopis vévodovi. — Záhadný odklad všeho. — Valdštejn a Arnim. — Arnimův memoriál proti návrhům vévodovým. — Arnimovo jednání s oběma kurfiřty. — Konec vyjednávání. — Úsudky o úmyslech vévodových a o situaci v táboře proticísařském. — Obecná
známost plánů Valdštejnových. — Podezření a nejistota ve Vídni; klamné a prázdné informace vévodovy. — Závěrečný soud o chování vévodově.
(OCoLC)85521973
cnb000942393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC