Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:10x 
BK
EB
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 2010
126 s. : mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-5245-1 (brož.)
ISBN 9788021076679 (ebook)
ISBN 8021076674 (ebook)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Publikace analyzuje právní a finanční nástroje, včetně mezinárodních strategií a politik, vztahující se k ochraně krajinného rázu s důrazem na zemědělský dopad na území České republiky. První část obsahuje souhrn dostupné české literatury na toto téma a zahrnuje analýzu změn v českých farmách po roce 1989. Druhá část shrnuje související finanční nástroje a jejich vliv na krajinný ráz. Ve třetí části je pokus o podrobnější analýzu vybraných nástrojů, včetně několika případových studií popisujících jejich použití a dopady v praxi. Čtvrtý oddíl shrnuje mezinárodní dohody, strategie, politiky a národní a regionální vládní programy a diskutuje o jejich vlivu na krajinný ráz v České republice. V páté části jsou navrhovány změny politiky na národní, mezinárodní a regionální úrovni, jež budou příznivé pro krajinný ráz.
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000194461
1. Ochrana krajinného rázu a zemědělství -- 1.1 Typické znaky krajinného rázu -- 1.2 Komplexní problematika krajinného rázu v pojetí Löwa -- a Míchala -- 1.3 Zákonné zakotvení krajinného rázu a související předpisy -- 1.4 Zemědělství a krajinný ráz v pojetí Jareše a kol -- 1.5 Pokusy o hodnocení vlivů ekonomických nástrojů -- na krajinný ráz -- 1.6 Regionální diferenciace pro potřeby ochrany krajinného rázu -- 1.7 Vývoj velikostní struktury zemědělských podniků v ČR -- 1.8 Literatura -- 2. Přehled finančních nástrojů a základní hodnocení jejich vlivu -- na krajinný ráz -- 2.1 Další nástroje, které zprostředkovaně mohou působit -- na krajinný ráz -- 3. Podrobná analýza vybraných nástrojů a případové studie , -- 3.1 Jednotná platba na plochu (SAPS) -- 3.2 Národní doplňkové platby (Top-Up) ---
3.3 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) -- 3.4 Agroenvironmentální opatření (AEO) -- 3.5 Program péče o krajinu (PPK) -- 3.6 Cross compliance -- 3.7 Podpora včelařů evropská, česká a jihočeská -- 3.8 Příklady využívání finančních nástrojů pro zachování -- a obnovení krajinného rázu -- 3.9 Literatura a zdroje informací -- 4. Relevantní strategie a koncepce -- 4.1 Světová obchodní organizace (WTO) -- 4.2 Úmluva o krajině -- 4.3 Společná zemědělská politika EU -- 4.4 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) -- 4.5 Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004-2013) -- 4.6 Reforma zemědělské politiky (duben 2008) -- 4.7 Politika územního rozvoje ČR -- 4.8 Operační program Životní prostředí -- 4.9 Regionální operační programy jednotlivých regionů soudržnosti (NUTS II) ---
4.10 Programy rozvoje jednotlivých krajů -- 4.11 Zásady územního rozvoje jednotlivých krajů -- 4.12 Strategické rozvojové plány obcí a mikroregionů -- 4.13 Zemědělské brownfields -- 4.14 Koncepce soustředěné na energii a vodu v krajině a na půdu -- 4.15 Plány péče o jednotlivá (velkoplošná) chráněná území -- 4.16 Literatura -- 5. Syntetická část návrhy na změny a doplňky -- 5.1 Strategie a koncepce a jejich uplatňování -- 5.2 Jednotlivé nástroje -- 5.3 Obecné a ostatní náměty a návrhy -- 5.4 Literatura ; -- 6. Závěr -- 6.1 Souhrn -- 6.2 Splnění cílů výzkumu -- 6.3 Náměty pro další výzkum -- 6.4 Literatura
(OCoLC)681500315
(OCoLC)909368120
cnb002128316

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC