Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009
299 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-298-7 (brož.)
Nad názvem: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Souběžný polský a anglický úvod, souběžný anglický obsah
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Český a polský text
000194477
Soupis zkratek titulů periodik v anotacích českých polonik -- Eduard Maur -- Činnost Stálé společné česko-polské komise humanitních věd -- vletech 1993-2005 -- Pavel Kouřil -- Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku -- od paleolitu po vrcholný středověk -- Krzysztof Jaworski -- Problematyka Czech i Moraw w pracach archeologów polskich -- Pavel Krafl -- Česká studia dějin Polska a česko-polských vztahů -- dokonce 17. století -- Wojciech Iwańczak -- Problematyka bohemistyczna średniowiecza w badaniach -- historyków polskich -- Henryk Gmiterek -- Problematyka bohemistyczna XVI-XVIII wieku w badaniach historyków polskich -- Jiří Vykoukal -- Polské dějiny a česko-polské vztahy 1697-1795 v české historiografii Jaroslav Valenta -- Dorobek w zakresie stosunków polsko-czeskich w XIX-XX w -- Piotr M. Majewski -- Historiografia polska na temat dziejów Czech i Czechosłowacji w XIX i XX wieku -- Jiří Vykoukal ---
Polské dějiny a česko-polské vztahy po roce 1945 -- Rudolf Žáček -- Česká polonika ve výzkumu regionálních dějin a příhraniční spolupráce v letech 1990-2000 v oblasti českého Slezska -- Michal Kubát -- Polsko v českém politologickém diskurzu -- Roman Prahl Jan Royt -- Dějiny umění a architektury v česko-polských vztazích -- Jiří Damborský -- Język i literatura -- Zbigniew Greń -- Językoznawcze badania bohemistyczne w Polsce -- Joanna Królak Marcin Ł. Filipowicz -- Polskie badania nad literaturą czeską -- Teresa Smolińska -- Kultura ludowa w Czechach w polskich badaniach folklorystycznych Bogusław Szubert -- Polskie badania po 1918 r. nad najnowszą filozofią czeską -- Ondřej Felcman Vladimír Wolf -- Česká Kladská komise a její vědecké aktivity v prvém desetiletí existence -- Přehled českého podílu na společném česko-polském výzkumu -- dějin Kladska -- Blažena Gracová ---
Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic -- Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT -- České republiky a MEN Polské republiky -- Autoři -- Úvod -- Wstęp -- Preface -- Abbreviations of titles of periodicals in Czech texts -- Eduard Maur -- Activities of the Standing Joint Czech-Polish Commithee for Humanities in 1993-2005 -- Pavel Kouřil -- Czech archeological research on the prehistory of Poland -- from the Palaeolithic Age to the late Middle Ages -- Krzysztof Jaworski -- Czech lands and Moravia in the work of Polish archeologists -- Pavel Krafl -- Czech research on the history of Poland and Czech-Polish relations until the end of the 17th century -- Wojciech Iwańczak -- Czech issues in the Middle Ages in research by Polish historians -- Henryk Gmiterek -- Czech issues in the 16th-18th centuries in research by Polish historians Jiří Vykoukal -- The history of Poland and Czech-Polish relations ---
in the years 1697-1795 in the Czech historiography -- Jaroslav Valenta -- Achievements of Czech historians as regards Polish-Czech relations -- in the 19th and 20th centuries -- Piotr M. Majewski -- Polish historiography regarding the history of Czech lands -- and Czechoslovakia in the 19th and 20th centuries -- Jiří Vykoukal -- The post-1945 history of Poland and Czech-Polish relations in Czech historiography -- Rudolf Žáček -- Polonica in Czech studies of regional history and cross-border cooperation in Czech Silesia -- Michal Kubát -- Poland in Czech political science discourse -- Roman Prahl Jan Royt -- History of art and architecture in Czech-Polish relations -- Jiří Damborský -- Polish language and literature in the Czech research -- Zbigniew Greń -- Czech linguistic studies in Poland -- Joanna Królak Marcin Ł. Filipowicz -- Polish research on Czech literature -- Teresa Smolińska -- Czech folk culture in Polish folklore research -- Bogusław Szubert ---
Post-1918 research into recent Czech philosophy -- Ondřej Felcman Vladimir Wolf -- The Czech Kłodzko Committee and its scientific activity in the first decade of its existence A survey of the Czech contribution to joint Czech-Polish research into the history of the Kłodzko Land -- Blažena Gracová -- Information about the activities of the Working Group on Review of School Textbooks of the Standing Joint Czech-Polish Arts Committee attached to the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic and the Ministry of National Education of the Republic of Poland -- Authors
(OCoLC)655144143
cnb002093620

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC