Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2011
450 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-408-7 (váz.)
Nové světy ; sv. 5
angličtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000194743
ČÁST I -- Rozmanitost transpersonálních zkušeností Oddíl 1 -- Záhada vědomí -- 1 Psychologie, realita a vědomí -- Daniel Goleman -- 2 Psychologia perennis: spektrum vědomí -- Ken Wilber -- 3 Systémový přístup k vědomí -- Charles Tart -- 4 Mapování a porovnávání jednotlivých stavů vědomí Roger Waísb -- Oddíl 2 -- Meditace královská cesta do transpersonální říše -- 5 Sedm faktorů osvícení -- Jack Kornfild -- 6 Nejmodernější výzkum meditace -- Roger Walsh -- 7 I nejlepší z meditujících mají staré rány, jež je třeba léčit: -- spojení meditace a psychoterapie -- Jack Kornfield -- Oddíl 3 -- Lucidní snění -- 8 Užitečnost lucidního snění -- Judith Malamudová -- 9 Jak se naučit lucidnímu snění -- Stepben LaBerge -- 10 Přesazení lucidního stavu: na prahu ryzího vědomí -- Jayne Gackenbacbová a Jane Bosveldová -- 11 Nepřetržité vědomé vnímání -- Šrí Aurobindo -- 12 Od lucidního stavu vědomí k osvícení: tibetská snová jóga Stepbcn LaBerge -- Oddíl 4 -- Projevy mysli: důsledky užívání psychedelických látek -- 13 Mají drogy náboženský dosah? -- Hustou Smith -- 14 Formy vědomí: pozorování založená na účinku -- rajského plynu -- William James -- 15 Sféry lidského nevědomí: pozorování na základě výzkumu -- s využitím LSD -- Stanisíav Grof -- Oddíl 5 -- Transpersonáíní dimenze individuálního vývoje -- 16 Spektrum transpersonálního vývoje -- Ken Wilber -- 17
Stát se Někým a Nikým: psychoanalýza a buddhismus John H. Engíer -- 18 Různé formy „ne-ega" -- Mark Epstein -- 19 Jak lze zaměnit sféru transpersonáíní za sféru -- prepersonální a naopak (Pře/Trans Fallacy) -- Ken Wilber -- Oddíl 6 -- Potíže na cestě otázky klinické praxe -- 20 Spirituální pohotovost: jak pochopit a léčit -- transpersonáíní krize -- Christina Grofová a Stanislav Grof -- 21 Závislost jako spirituální pohotovost -- Cbristina Grofová a Stanislav Grof -- 22 Stín osvíceného gurua -- Georg Feuerstein -- 23 Spektrum patologických stavů -- Ken Wilber -- Oddíl 7 -- Hledání celosti: transpersonáíní terapie -- 24 Spektrum terapií -- Ken Wiíber -- 25 Léčení a celost: transpersonální psychoterapie Frances Voughanová -- 26 Základní premisy transpersonální psychoterapie Bryan Wittine -- 27 Integrální praktické metody: tělo, srdce a mysl Micbael Murphy -- ČÁST III -- Základy a aplikace Oddíl 8 -- Věda, technika a transcendence -- 28 Odlišné výhledy z odlišných stavů vědomí -- Gordon Globus -- 29 Z očí do očí: zrak tělesný a zrak mysli: -- věda a transpersonální psychologie -- Ken Wilber -- 30 Věda a mystika -- Frítjof Capra -- 31 Transpersonální antropologie -- Cbarles D. Laughlin, Jr John McManus Jon Sbearer -- 32 Zážitky blízkosti smrti -- Kenneth Ring -- Oddíl 9 -- Filosofie transcendence -- 33 Transpersonální světonázory: historické a filosofické reflexe. Robert A. McDermott
-- 34 Věčná filosofie -- Aídous Huxíey -- 35 Velký řetězec bytí -- Ken Wilber -- 36 Skrytá moudrost -- Roger Walsh -- Oddíl 10 -- Jak pečovat o svět jak mu sloužit jak ho udržovat -- 37 Přednáška u příležitosti převzetí Nobelovy ceny míru: -- výzva ke všeobecné zodpovědnosti -- Dalajlama -- 38 Soucit: choulostivá rovnováha -- Ram Dass -- 39 Vědomá láska -- John Welwood -- 40 Transpersonální ekologie -- Warwick Fox -- 41 Hlubinná ekologie: žít, jako by na přírodě záleželo Bill Devall a George Sessions -- 42 Tao osobní a společenské transformace -- Duane Elgin -- 43 Transpersonální zkušenosti a globální krize -- Stanislav Grof a Christina Grofová -- 44 Projekt Vnitřní Manhattan -- Peter Russell -- Oddíl 11 -- Vize budoucnosti -- 45 Cesty přesazení ega v nadcházejících desetiletích Ken Wilber -- 46 Dobrodružství vědomí -- Roger Walsh a Frances Vaughanová -- Poznámky a citovaná literatura -- Doporučená literatura -- Zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC