Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2010
208 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1856-2 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000194756
1. Pojmy a ochrana obyvatelstva -- 1.1 Základní pojmy -- 1.1.1 Nežádoucí události -- 1.1.2 Hrozba -- 1.1.3 Ztráta -- 1.1.4 Riziko -- 1.1.5 Prevence -- 1.2 Ochrana obyvatelstva -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky -- 2. Vývoj a stav ochrany obyvatelstva ve světě — -- 2.1 Historie ochrany obyvatelstva -- 2.2 Ochrana obyvatelstva a koalice -- 2.2.1 Ochrana obyvatelstva v NATO -- 2.2.2 Ochrana obyvatelstva v Evropské unii -- 2.3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách -- 2.3.1 Vývoj do roku 1989 -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky -- 3. Hrozby -- 3.1 Přehled hrozeb -- 3.2 Hrozby a ochrana obyvatelstva -- 3.2.1 Živelní hrozby -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky -- 4. Ochrana obyvatelstva -- 4.1 Ochrana obyvatelstva obecně -- 4.2 Legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva v ČR -- 4.2.1 Zákony -- 4.2.2 Nařízení a vyhlášky -- 4.3 Základní opatření k ochraně obyvatelstva -- 4.3.1 Varování a vyrozumění -- 4.3.2 Evakuace -- 4.3.3 Ukrytí -- 4.3.4 Individuální ochrana -- 4.3.5 Komunikační systémy -- 4.4 Koncepce ochrany obyvatelstva v České republice -- 4.5 Systém zajištění ochrany obyvatelstva v ČR -- 4.5.1 Plánování, řízení a koordinace -- 4.5.2 Síly a prostředky -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky -- 5. Integrovaný záchranný systém -- 5.1 Vymezení integrovaného záchranného systému a pojmy -- 5.2 Struktura IZS a principy jeho činnosti
-- 5.2.2 Operační střediska -- 5.2.3 Dohody o poskytnutí pomoci -- 5.3 Základní složky IZS -- 5.3.1 Hasičský záchranný sbor České republiky -- 5.3.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje -- 5.3.3 Prevence a dozor -- 5.3.4 Zdravotnická záchranná služba -- 5.3.5 Policie České republiky -- 5.4 Ostatní složky IZS -- 5.4.1 Armáda České republiky -- 5.4.2 Občanská sdružení hasičů -- 5.4.3 Český červený kříž -- 5.4.4 Vodní záchranná služba -- 5.4.5 Svaz záchranných brigád kynologů -- 5.4.6 Horská služba -- 5.4.7 Zařízení civilní ochrany -- 5.5 Práva a povinnosti -- 5.5.1 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady -- 5.5.2 Kraj -- 5.5.3 Obec s rozšířenou působností -- 5.5.4 Obce -- 5.5.5 Velitel zásahu -- 5.5.6 Právnické a podnikající fyzické osoby -- 5.5.7 Fyzická osoba -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky -- 6. Terorismus jako jedna z nejvážnějších hrozeb 21. století -- 6.1 Všeobecně o terorismu -- 6.2 Hlavní druhy motivace terorismu -- 6.3 Formy terorismu -- 6.3.1 Konvenční formy -- 6.3.2 Nové hrozby terorismu -- 6.4 Hrozby terorismu v České republice -- 6.5 Opatření k boji proti terorismu v České republice -- 6.6 Terorismus jako trestný čin -- Souhrn -- Pojmy k zapamatování -- Kontrolní otázky
(OCoLC)707609848
cnb002160721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC