Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011
644 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7195-177-3 (váz.)
Studium ; sv. 6
němčina, italština
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000194770
I. DIALEKTICKÁ TEOLOGIE -- 1. Od liberální teologie k dialektické teologii -- 2. Karl Barth: „List Římanům" (1919-1922) -- 3. Mezi věky -- 4. Teologie slova Karl Barth: „Církevní dogmatika" (1932-1967) -- II. EXISTENCIÁLNÍ TEOLOGIE -- 1. Debata o demytologizaci (1941-1952) -- 2. Rudolf Bultmann: „Věřit a chápat" (1933-1965) -- 3. Nové bádání o historickém Ježíšovi (1953-1964) -- III. HERMENEUTICKÁ TEOLOGIE -- 1. Hermeneutika od Schleiermachera po Gadamera -- 2. Ernst Fuchs: Hermeneutika jako nauka řeči víry -- 3. Gerhard Ebeling: Hermeneutika jako nauka o Božím slově -- IV. TEOLOGIE KULTURY -- 1. Na hraniční linii -- 2. Mezi náboženství a kulturou -- 3. Paul Tillich: „Systematická teologie" (1951-1963) -- 4. Kristus a kultura -- V. TEOLOGIE A MODERNÍ DOBA -- 1. Dietrich Bonhoeffer: teolog, křesťan, současný člověk -- 2. Etika odpovědnosti -- 3. Nenáboženské křesťanství ve světě, který se stal dospělým -- VI. TEOLOGIE SEKULARIZACE -- 1. Friedrich Gogarten: sekularizace jako téma pro teologii -- 2. Teologická diskuse o sekularizaci -- VII. CESTA KATOLICKÉ TEOLOGIE OD SPORU -- O MODERNISMUS K ANTROPOLOGICKÉMU OBRATU -- 1. Alfred Loisy a spor o modernismus -- 2. Maurice Blondel: apologetika metody imanence -- 3. „Nouvelle théologie" -- 4. Protagonisté teologické obnovy ve Francii -- 4.1 Pierre Teilhard de Chardin: teologie a věda -- 4.2 Henri de Lubac: teologie a katolicita -- 4.3 Jean Daniélou: teologie a dějiny
-- 4.4 Marie-Dominique Chenu: teologie znamení času -- 4.5 Yves Congar: od ekleziologie k ekumenismu -- 5. Kérygmatická teologie -- 6. Romano Guardini: teologie a literatura -- 7. Karl Rahner: transcendentální teologie -- 8. Hans Urs von Balthasar: trinitární teologie -- VIII. TEOLOGIE DĚJIN -- 1. Oscar Cullmann: teologie dějin -- 2. Katolická diskuse o dějinách teologie -- 3. Wolfhart Pannenberg: teologie jako dějiny -- IX. TEOLOGIE NADĚJE -- 1. Znovuobjevení eschatologie -- 2. Eschatologická teologie jako teologie naděje -- 3. Teologie naděje a filozofie naděje -- 4. Od teologie naděje k teologii kříže -- 5. Křesťanství a mesianismus -- X. POLITICKÁ TEOLOGIE -- 1. Počátky politické teologie -- 2. Diskuse o programu „politické teologie" -- 3. Kategorie politické teologie -- XI. TEOLOGIE A ZKUŠENOST -- 1. Edward Schillebeeckx: Teologie jako porozumění křesťanské zkušenosti -- 2. Hermeneutika zkušenosti a praxe -- 3. Christologie hranice: lidská zkušenost a víra v Ježíše Krista -- XII. TEOLOGIE OSVOBOZENÍ -- 1. Teologie opačné strany dějin -- 2. Teologie a praxe -- 3. Teologie osvobození a evropská teologie -- 4. Christologie následování a bojovná ekleziologie -- 5. Diskuse o teologii osvobození -- XIII. ČERNÁ TEOLOGIE -- 1. Prameny černé teologie -- 2. Barva Boha -- 3. Vývoj černé teologie -- XIV. FEMINISTICKÁ TEOLOGIE -- 1. Počátky křesťanského feminismu -- 2. Od teologie ženy k feministické teologii --
3. Perspektivy a proudy feministické teologie -- 4. Za nesexistický výklad Bible -- 5. Rozšířit úhel pohledu: historicko-teologické bádání o ženách -- 6. Za Bohem Otcem? Otázky systematické teologie -- XV. TEOLOGIE TŘETÍHO SVĚTA -- 1. Průlom Třetího světa výzva pro teologii -- 2. Africká teologie -- 3. Asijská teologie -- XVI. EKUMENICKÁ TEOLOGIE -- 1. Ekumenický obrat -- 2. Hans Küng: od ekumenické teologie k teologii náboženství -- 3. Teologie náboženství -- Místo závěru: čtyři teologická hnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC