Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Mlčák (@@20121116-10:00:18@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11.4) Půjčeno:125x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010
236 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-857-8 (váz.)
Spis OU ; č. 227/2010
Obsahuje bibliografii na s. 176-200 a rejstříky
Anglické resumé
000194798
1. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ -- 1.1. ÚVAHY O PROSOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ V DĚJINÁCH MYŠLENÍ -- 1.2. POJETÍ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII. 1.2.1. Altruismus jako specifický druh prosociálního chování -- 1.3. TEORIE, KONCEPCE A MODELY PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ -- 1.3.1. Normativní teorie prosociálního chování -- 1.3.2. Intervenční model vzrušení: náklady odměny -- 1.3.3. Empaticko-altruistická hypotéza -- 1.3.4. Teorie reaktivity související s empatií -- 1.3.5. Teorie sociální inhibice intervence přihlížejícího -- 1.3.6. Teorie prosociální osobnosti -- 1.3.7. Model ohrožení kontroly reakcí příjemců pomoci -- 1.4. EVOLUČNÍ A BIOLOGICKÉ ZÁKLADY PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ -- 1.5. VÝVOJ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ V ONTOGENEZI -- 1.5.1. Stadiální modely vývoje prosociálního chování -- 1.5.2. Prosociální chování a genderové diference -- 1.6. PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V KONTEXTU DOBROVOLNICTVÍ -- 2. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA EMPATIE -- 2.1. HISTORICKÝ VÝVOJ POJMU EMPATIE -- 2.2. KONCEPTUALIZACE EMPATIE V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII -- 2.2.1. Emocionální koncepce empatie -- 2.2.2. Kognitivní koncepce empatie -- 2.2.3. Emocionálně kognitivní koncepce empatie -- 2.2.4. Multifázové koncepce empatie -- 2.2.5. Multidimenzionální koncepce empatie -- 2.3. FYLOGENETICKÉ ASPEKTY EMPATIE -- 2.4. ONTOGENETICKÉ ASPEKTY EMPATIE -- 2.4.1. Vývojová teorie empatie M. L. Hoffmana -- 2.4.2.
Empatie, gender a věk -- 2.5. EMOCIONÁLNÍ DŮSLEDKY EMPATIE -- 2.6. KOGNITIVNÍ DŮSLEDKY EMPATIE -- 2.7. SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY EMPATIE -- 2.8. MĚŘENÍ EMPATIE A JEJÍ ROZVÍJENÍ -- 3. VÝZKUM DISPOZIČNÍCH ASPEKTŮ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ -- 3.1. FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU -- 3.2. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU A -- 3.2.1. Stanovení výzkumných cílů projektu A -- 3.2.2. Přehled výzkumné metodiky projektu A -- 3.2.3. Charakteristika výzkumného souboru projektu A -- 3.2.4. Statistická analýza výzkumných výsledků projektu A -- 3.2.4.1. Výsledky k cíli C1 -- 3.2.4.2. Výsledky k cíli C 2 -- 3.2.4.3. Výsledky k cíli C 3 -- 3.2.4.4. Výsledky k cíli C 4 -- 3.2.4.5. Výsledky k cíli C 5 -- 3. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU B -- 3.3.1. Cíle, metodika a výzkumný soubor projektu B -- 3.3.2. Statistická analýza výzkumných dat projektu B -- 3.3.2.1. Výsledky k cíli Cl -- 3.3.2.2. Výsledky k cíli C II -- 3.3.2.3. Výsledky k cíli C III -- 3.3.2.4. Výsledky k cíli C IV -- 3.3.2.5. Výsledky k cíli C V -- 4. DISKUSE A INTERPRETACE VÝZKUMNÝCH VÝSLEDKŮ K CÍLŮM A A B -- 3.4.1. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 1 a CI -- 3.4.2. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 2 a C II -- 3.4.3. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 3 a C III -- 3.4.4. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 4 a C IV -- 3.4.5. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům
C 5 a C V -- 5. VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC