Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.1) Půjčeno:133x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010
236 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-857-8 (váz.)
Spis OU ; č. 227/2010
Obsahuje bibliografii na s. 176-200 a rejstříky
Anglické resumé
000194798
1. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ // 1.1. ÚVAHY O PROSOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ V DĚJINÁCH MYŠLENÍ // 1.2. POJETÍ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII. 1.2.1. Altruismus jako specifický druh prosociálního chování // 1.3. TEORIE, KONCEPCE A MODELY PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ // 1.3.1. Normativní teorie prosociálního chování // 1.3.2. Intervenční model vzrušení: náklady odměny // 1.3.3. Empaticko-altruistická hypotéza // 1.3.4. Teorie reaktivity související s empatií // 1.3.5. Teorie sociální inhibice intervence přihlížejícího // 1.3.6. Teorie prosociální osobnosti // 1.3.7. Model ohrožení kontroly reakcí příjemců pomoci // 1.4. EVOLUČNÍ A BIOLOGICKÉ ZÁKLADY PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ // 1.5. VÝVOJ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ V ONTOGENEZI // 1.5.1. Stadiální modely vývoje prosociálního chování // 1.5.2. Prosociální chování a genderové diference // 1.6. PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V KONTEXTU DOBROVOLNICTVÍ // 2. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA EMPATIE // 2.1. HISTORICKÝ VÝVOJ POJMU EMPATIE // 2.2. KONCEPTUALIZACE EMPATIE V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII // 2.2.1. Emocionální koncepce empatie // 2.2.2. Kognitivní koncepce empatie // 2.2.3. Emocionálně kognitivní koncepce empatie // 2.2.4. Multifázové koncepce empatie // 2.2.5. Multidimenzionální koncepce empatie // 2.3. FYLOGENETICKÉ ASPEKTY EMPATIE // 2.4. ONTOGENETICKÉ ASPEKTY EMPATIE // 2.4.1. Vývojová teorie empatie M. L. Hoffmana // 2.4.2. Empatie, gender a věk // 2.5. EMOCIONÁLNÍ DŮSLEDKY EMPATIE // 2.6. KOGNITIVNÍ DŮSLEDKY EMPATIE // 2.7. SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY EMPATIE // 2.8. MĚŘENÍ EMPATIE A JEJÍ ROZVÍJENÍ // 3. VÝZKUM DISPOZIČNÍCH ASPEKTŮ PROSOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ // 3.1. FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU // 3.2. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU A // 3.2.1. Stanovení výzkumných cílů projektu A //
3.2.2. Přehled výzkumné metodiky projektu A // 3.2.3. Charakteristika výzkumného souboru projektu A // 3.2.4. Statistická analýza výzkumných výsledků projektu A // 3.2.4.1. Výsledky k cíli C1 // 3.2.4.2. Výsledky k cíli C 2 // 3.2.4.3. Výsledky k cíli C 3 // 3.2.4.4. Výsledky k cíli C 4 // 3.2.4.5. Výsledky k cíli C 5 // 3. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU B // 3.3.1. Cíle, metodika a výzkumný soubor projektu B // 3.3.2. Statistická analýza výzkumných dat projektu B // 3.3.2.1. Výsledky k cíli Cl // 3.3.2.2. Výsledky k cíli C II // 3.3.2.3. Výsledky k cíli C III // 3.3.2.4. Výsledky k cíli C IV // 3.3.2.5. Výsledky k cíli C V // 4. DISKUSE A INTERPRETACE VÝZKUMNÝCH VÝSLEDKŮ K CÍLŮM A A B // 3.4.1. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 1 a CI // 3.4.2. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 2 a C II // 3.4.3. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 3 a C III // 3.4.4. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 4 a C IV // 3.4.5. Diskuse a interpretace výzkumných výsledků k cílům C 5 a C V // 5. VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC