Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.1) Půjčeno:171x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
184 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-918-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 182-184 a rejstřík
Anglické resumé
000194799
1. Životní příběh žáka a „nová" role učitele -- 1.1 Děti a mládež po roce 1989, současnost -- 2. Motivace a vznik závislostí -- 2.1 Práce s žáky sociálně handicapovanými v odměňovacích systémech -- 2.2 Různé typy tendencí k patologii -- 3. Potřeby a zájmy jako zdroje motivace -- 4. Interakční role jako motivace k jednání a chování -- 5. Akceschopnost jako přirozený fenomén organismu -- 5.1 Stud, vina a role oběti -- 6. Motivace obsah pojmu -- 6.1 Motivace nemotivovaného jedince -- 7. Fáze změny -- 7.1 Vnější podpora a intervence ve fázích změny -- 8. Třídní kolektiv a jeho dynamika z hlediska motivace -- 8.1 Společná pravidla kontrakt -- 8.2 Kontrolní mechanismy kvality výuky -- 9. Poznání komunikace čin -- 10. Akceschopnost -- 10.1 Směry akceschopnosti -- VEDENÍ HODIN RODINNÉ VÝUKY DIALOGEM -- 11. Vedení hodin rodinné výuky dialogem (praktické návody) -- 11.1 Kviz jako médium a jeho tvorba -- 12. Rodina a širší sociální prostředí -- 12.1 Postavení a role ženy a muže v rodině -- 12.2 Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, potřeby rodiny vzhledem k bydlení, soukromí v rodině, estetika prostředí, údržba a úklid bytu -- 12.3 Mezigenerační konflikty, problémy spojené se samostatným vstupem do života -- 12.4 Změny v rodině a jejich důsledky -- 12.5 Nezletilá manželství a jejich důsledky -- 12.6 Ekonomické a právní otázky rodinného života -- 12.7 Potřeby rodiny vzhledem
k bydlení -- 12.8 Faktory ovlivňující stabilitu rodiny -- 12.9 Sociální komunikace v rodině, mezi vrstevníky, v různých sociálních rovinách -- 12.9.1 Rozehrávání situačních dialogů -- 13. Rozvoj osobnosti -- 13.1 Dědičnost a výchova -- 13.1 Sebepoznání -- 13.1.1 Technika KAMENY -- 13.2 Sebeovlivňování -- 13.3 Typy osobnosti -- 13.4 Duševní a tělesné zdraví, základní podmínky pro jeho zachování -- 13.5 Situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti, možnosti jejich předcházení, řešení -- 13.6 Relaxační techniky -- 14. Péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne -- 14.1 Zdraví psychické, fyzické, sociální, zodpovědnost za vlastní zdraví -- 14.2 Životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví -- 14.3 Základní zdroje a příčiny nemocí, prevence -- 14.4 Nemoc v rodině, etické vztahy, vztahy k nemocnému -- 14.5 Osobní hygiena, intimní hygiena chlapců a dívek -- 14.6 Základy kosmetiky, ochrana pleti před klimatickými vlivy -- 14.7 Životní styl a jeho proměny, civilizační choroby -- 14.8 Režim dne děti, dospívající, dospělí -- 14.9 Biorytmy a negativní vliv prostředí -- 15. Sexuální výchova -- 15.1 Vztahy mezi lidmi, k druhému pohlaví, partnerské vztahy -- 15.1.1 Partnerské a manželské mýty -- 15.2 První sexuální kontakty -- 15.3 Založení rodiny, biologická, sociální zralost -- 15.4 Probuzené pohlaví zvýšený zájem o vlastní pohlaví, masturbace, mýty -- 75.5 Nekoitální aktivity,
odložení startu do pohlavního života -- 15.6 Metody antikoncepce -- 15.7 Umělé ukončení těhotenství, nemoci přenášené pohlavním stykem, prevence -- 15.8 Poradenská zařízení ke zmírnění konfliktů v mezilidských vztazích -- 15.9 Sexuální orientace, promiskuita, prostituce, pornografie. Předsudky a diskriminace, deviantní chování, sexuální zneužívání a ochrana před ním -- 15.9.1 Sexuálně orientovaná kriminalita -- 15.9.2 Postoj víry a morálky k sexualitě -- 16. Osobní bezpečí -- 16.1 Bezpečné chování při kontaktu s vrstevníky, v dopravních prostředcích, -- chůze po noční ulici, v parku, na diskotéce -- 16.2 Způsoby chování v krizových situacích, poskytnutí první pomoci, sebeobrana a její použití -- 16.3 Šikanování -- 16.4 Nebezpečí sekt a nových náboženství -- 17. Prevence zneužívání návykových látek -- 17.1 Pozitivní životní cíle, hodnoty, zneužívání návykových látek -- 17.2 Mechanismy vzniku a rozvoje závislostí -- 17.3 Možnosti pomoci při závislostech -- VEDENÍ VÝUKY ZA POMOCÍ PŘÍBĚHU -- 18. Vedení výuky za pomoci příběhu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC