Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.4) Půjčeno:104x 
BK
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010
188 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-855-4 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; č. 225/2010
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000194803
1 MANAGEMENT ORGANIZACÍ PODNIKATELSKÉHO TYPU A ORGANIZACÍ NEPODNIKATELSKÝCH -- 1.1 Manažeři organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských -- 1.2 Manažeři se zdravotním postižením v sociálních službách -- 1.2.1 Případová studie: Manažer se zrakovým postižením -- 2 KOMPETENCE MANAŽERŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH -- 2.1 Kompetenční modely -- 2.2 Gender a manažerské kompetence -- 2.3 Gender pojetí stresu v manažerské práci -- 3 ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAŽERŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH -- 3.1 Proces rozvoje manažerů neziskových organizací -- 4 OSOBNOSTNÍ KOMPETENCE -- 4.1 Myšlení -- 4.2 Inteligence -- 4.2.1 Racionální (kognitivní) inteligence -- 4.2.2 Emoční inteligence -- 4.2.3 Morální inteligence -- 4.2.4 Duchovní inteligence -- 4.3 Temperamentové vlastnosti -- 4.4 Motivace -- 4.4.1 Potřeby -- 4.4.2 Postoje -- 4.4.3 Hodnoty -- 4.4.4 Zájmy a záliby -- 4.5 Empatie -- 4.6 Odpovědnost -- 5 ROZVOJOVÉ KOMPETENCE -- 5.1 Sebeřízení -- 5.2 Adaptabilita -- 5.3 Odolnost vůči stresu a zátěži -- 5.4 Duševně hygienické dovednosti -- 5.5 Seberozvoj -- 6 DOVEDNOSTI PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ -- 6.1 Kreativní dovednosti -- 6.2 Řešení problémů otevřenost k informacím -- 6.3 Vytrvalost a samostatnost manažerů -- 6.3.1 Samostatnost -- 6.3.2 Vytrvalost -- 6.4 Dovednost koncentrovat se -- 6.5 Time management -- 7 KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE -- 7.1 Aktivní naslouchání -- 7.2 Vedení rozhovoru a řízení diskuze --
7.2.1 Dialog jako forma rozhovoru -- 7.2.2 Pohovor jako forma rozhovoru -- 7.3 Prezentace -- 7.4 Vyjednávání -- 7.5 Přesvědčování -- 7.6 Řešení komunikačně složitých situací -- 7.6.1 Řešení konfliktů -- 7.6.2 Přijímání a vyjadřování kritiky -- 7.6.3 Práce s pomluvami a nepravdivými informacemi -- 7.6.4 Obrana proti nátlaku a manipulacím -- 8 TÝMOVÉ KOMPETENCE -- 8.1 Angažovanost -- 8.2 Koordinace -- 8.3 Identifikace a pozitivní ovlivňování týmového klimatu -- 8.4 Identifikace potenciálu jednotlivých členů týmu a vedení k jeho naplnění -- 8.5 Facilitace týmové práce -- 9 ŘÍDÍCÍ KOMPETENCE -- 9.1 Kompetence k řízení organizace -- 9.1.1 Organizační kompetence -- 9.1.2 Strategické plánování -- 9.1.3 Řízení financí -- 9.1.4 Projektové řízení -- 9.1.5 Řízení kvality -- 9.1.6 Marketing -- 9.1.7 Měření výkonnosti -- 9.2 Řízení lidských zdrojů -- 9.2.1 Vedení -- 9.2.2 Kooperace -- 9.2.3 Delegování -- 9.2.4 Motivování -- 9.2.5 Kontrolování -- 9.2.6 Zpětná vazba -- 9.2.7 Hodnocení -- 10 KOMPETENČNÍ MODEL MANAŽERŮ V SOC. SLUŽBÁCH -- 10.1 Výsledky šetření -- 10.1.1 Osobnostní kompetence -- 10.1.2 Rozvojové kompetence -- 10.1.3 Dovednostní kompetence k řešení problémů -- 10.1.4 Komunikační kompetence -- 10.1.5 Týmové kompetence -- 10.1.6 Kompetence k řízení organizace -- 10.1.7 Kompetence k řízení lidských zdrojů -- 10.2 Model kompetencí manažerů v sociálních službách
-- 10.3 Rozvoj kompetencí manažerů v sociálních službách -- 11 ZÁVĚR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC