Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(33.3) Půjčeno:232x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
272 s. : il., portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2993-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7517-3 (online ; pdf)
Pedagogika
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2012
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000194821
1. Pedagogika jako věda o člověku 12 -- Úvod 12 -- 1.1 Znaky pedagogiky j ako vědy 13 -- 1.2 Historický kontext vývoje pedagogiky jako vědy 14 -- 1.3 Předmět pedagogiky 21 -- 1.4 Struktura pedagogických disciplín 22 -- 1.5 Základní pedagogické kategorie 27 -- Závěr a shrnutí 32 -- Použitá a doporučená literatura k první kapitole 33 -- 2. Výchova jako cesta k porozumění sobě a druhým 34 -- Úvod 34 -- 2.1 Základní východiska výchovy 35 -- 2.1.1 Historická východiska a výchova 36 -- 2.1.2 Vybraná filozofická východiska a výchova 37 -- 2.1.3 Další východiska výchovy 38 -- 2.2 Výchova a její procesuální pojetí 41 -- 2.2.1 Výchovný proces a jeho systém 42 -- 2.2.2 Cíle výchovy 43 -- 2.2.3 Podmínky výchovy 46 -- 2.2.4 Prostředky výchovy 48 -- 2.2.5 Výsledky výchovy 49 -- 2.3 Pojetí subjektu a objektu ve výchově a způsob výchovy 51 -- 2.4 Výchova jako proces humanizace člověka 55 -- 2.5 Výchova na prahu třetího tisíciletí 59 -- Závěr a shrnutí 65 -- Použitá a doporučená literatura k druhé kapitole 66 -- 3. Inovace a změny ve výchově a vzdělávání -- Úvod -- 3.1 Inovace ve výchově a vzdělávání -- 3.2 Změny ve vzdělávání a výchově v české škole -- 3.3 Výchova a vzdělávání v pojetí vybraných modelů škol -- 3.3.1 Model školy orientovaný na učivo a učitele, transmisivní model školy -- 3.3.2 Model školy orientovaný na žáka, konstruktivní model školy -- Závěr a shrnutí
-- Použitá a doporučená literatura ke třetí kapitole -- 4. Úvod do pedagogického výzkumu a základy pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka -- Úvod -- 4.1 Pedagogický výzkum a jeho analýza -- 4.1.1 Typologie pedagogického výzkumu -- 4.2 Výzkumné metody v pedagogickém výzkumu -- 4.2.1 Metoda pozorování -- 4.2.2 Interview (metoda rozhovoru) -- 4.2.3 Metoda dotazníku -- 4.2.4 Další metody pedagogického výzkumu -- 4.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka -- 4.3.1 Pedagogicko-psychologická diagnostika a její průběh -- 4.3.2 Vybrané oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka -- 4.3.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka -- a individuálně vzdělávací plán (IVP) -- Závěr a shrnutí -- Použitá a doporučená literatura ke čtvrté kapitole -- 5. Výukový proces a pedagogické projektování -- Úvod -- 5.1 Výukový proces jako sytém prvků a vztahů -- 5.1.1 Kategorie cíle ve výukovém procesu -- 5.1.2 Obsah (učivo) jako činitel výuky -- 5.1.3 Vzájemný vztah učitele a žáků ve výuce -- 5.1.4 Prostředky ve výuce se zaměřením na metody -- a formy výuky -- 5.1.5 Podmínky výuky -- 5.2 Pedagogická evaluace v teorii a praxi výuky se zaměřením na školní hodnocení -- 5.3 Prostředky a formy školního hodnocení -- 5.3.1 Hodnocení známkou (klasifikace) j ako součást školního hodnocení žáka -- 5.3.2 Slovní hodnocení žáka a jeho význam -- 5.3.3 Sebehodnocení žáka -- 5.3.4 Další
formy a prostředky školního hodnocení -- 5.4 Pedagogické projektování v procesu výuky -- Závěr a shrnutí -- Použitá a doporučená literatura k páté kapitole -- 6. Základní otázky sociální pedagogiky -- Úvod -- 6.1 Sociální pedagogika jako moderní pedagogická disciplína -- 6.2 Proces socializace a výchova -- 6.3 Vliv a funkce „prostředí" ve výchově -- 6.3.1 Přirozená prostředí a výchova -- 6.3.2 Prostředí školy a dalších výchovných zařízení -- ve vztahu k výchově -- 6.4 Sociální a pedagogická komunikace a interakce -- Závěr a shrnutí -- Použitá a doporučená literatura k šesté kapitole -- Závěr -- Conclusion -- Literatura -- Přílohy -- Příloha 1 -- Ukázka Flandersova systému komunikace ve škole -- Příloha 2a -- Ukázka pozorovacího protokolu -- Příloha 2b -- Ukázka pozorovacího protokolu -- Příloha 2c -- Ukázka pozorovacího protokolu -- Příloha 3 -- Ukázka techniky doplňování vět nedokončených vět -- Příloha 4 -- Klasifikace výukových metod podle J. Maňáka -- Příloha 5 -- Klasifikace výukových metod podle I. J. Lernera -- Příloha 6 -- Klasifikace výukových metod založená na teoriích učení-B. R. Joyce, E. F. Calhounové -- Příloha 7 -- Klasifikace výukových metod podle stupňující se složitosti edukačních vazeb podle J. Maňáka a V. Švece -- Příloha 8 -- Fáze procesu hodnocení -- Příloha 9 -- Ukázka projektu (plánu přípravy) výukové hodiny
(OCoLC)730407968
cnb002174200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC