Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.7) Půjčeno:307x 
BK
EB
Vyd. 3., aktualiz.
Praha : Portál, 2011
336 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-825-8 (váz.)
ISBN 9788026201274 (ebook)
ISBN 8026201272 (ebook)
ISBN 978-80-262-0127-4 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000194824
Obsah // Předmluva ... 11 // 1 Dědičnost... 21 // 1.1 Historický exkurz ... 21 // 1.2 Výsledky studií dvojčat ... 23 // 1.3 Výsledky adopčních studií ... 25 // Literatura... 25 // 2 Konstituce ... 27 // 2.1 Syndrom hyperaktivity ... 27* // 2.2 Jiné medicínsky zjištěné abnormity... 29 // 2.3 Vrozené osobnostní dispozice... 31 // 2.4 Příslušnost k pohlaví ... 33 // Literatura... 35 // 3 Rodina... 37 // 3.1 Novodobá historie dětství a dospívání... 37 // 3.2 Rodina jako společenská instituce... 39 // 3.3 Společenské postavení rodiny ... 41 // 3.4 Rodinné vazby ... 42 // 3.5 Uplatňování disciplíny v rodině ... 44 // 3.6 Kvalita rodičovského dohledu ... 44 // 3.7 Rodinná interakce... 46 // Literatura... 49 // 4 Osobnost ... 51 // 4.1 Předsudky o typické osobnosti... 51 // 4.2 Vědecky fundované nálezy ... 52 // 4.2.1 Srovnávací studie založené na psychologických testech 54 // 4.2.2 Srovnávací studie založené na popisu chování 55 // 4.2.3 Studie variability osobností s rizikovým chováním . . 60 // Literatura... 62 // 5 Škola... 63 // 5.1 Měnící se role školy v postindustriální společnosti ... 63 // 5.2 Vzdělávací politika státu ... 67 // 5.3 České školy prvního a druhého stupně... 70 // 5.4 Vztah školy a rodiny... 72 // 5.5 Školní prostředí jako rizikový činitel ... 74 // Literatura... 79 // 6 Skupiny, subkultury a hnutí mládeže... 81 // 6.1 Dospívání a vztahová síť ... 81 // 6.2 Vrstevnické party ... 83 // 6.3 Kriminogenní skupiny a subkultury mládeže ... 84 // 6.3.1 Stabilní a nestabilní kriminální skupiny... 86 // 6.3.2 Drogová subkultura ... 86 // 6.3.3 Subkultura rasistická ... 87 // 6.3.4 Subkultura pseudonáboženská... 88 // Literatura... 89 //
7 Společenský kontext delikvence mládeže ... 91 // 7.1 Hodnotové důrazy civilizace ... 91 // 7.1.1 Industriálni a postindustriální Evropa ... 91 // 7.1.2 Naše specifika... 95 // 7.2 Hodnota práce ... 97 // 7.3 Subkultura extrémní chudoby ... 99 // 7.4 Vliv médií...100 // 7.4.1 Vliv médií na zločinnost...100 // 7.4.2 Vliv médií na postoj občanů ke zločinnosti ...105 // Literatura...110 // 8 Delikvence mládeže v politickém diskurzu ...111 // 8.1 Historický exkurz ...111 // 8.2 Úloha státu...116 // 8.3 Tvrdá pozice ... 118 // 8.4 Tolerantní pozice...122 // 8.5 Současná situace u nás ...124 // Literatura...129 // 9 Delikvence a etnický původ ...131 // 9.1 Rasa a etnická skupina...131 // 9.2 Romové jako etnicky odlišná skupina...133 // 9.3 Struktura romské kriminality u nás ...137 // 9.4 Profil mladistvého Roma s delikventním chováním...139 // Literatura...140 // 10 Struktura kriminality nezletilých u nás a struktura používaných sankcí ...141 // 10.1 Výpovědní hodnota kriminálních statistik ...141 // 10.2 Aktuální vývoj kriminality mládeže v ČR ...143 // 10.3 Komentář k trendům ...147 // Literatura...148 // 11. Způsoby intervence, které u nás mají tradici...149 // 11.1 Intervence obcí...150 // 11.2 Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní...151 // 11.3 Diagnostický ústav...154 // 11.4 Výchovný ústav...155 // 11.5 Vězení ...158 // Literatura...165 //
12 Způsoby intervence, jež u nás vznikají...167 // 12.1 Vězení v nové perspektivě...167 // 12.2 Změny v ústavní a poústavní péči...172 // 12.3 Alternativy k trestu odnětí svobody...176 // 12.4 Probační a mediační služba...192 // 12.5 Terénní sociální práce...194 // 12.6 Střediska výchovné péče pro děti a mládež...197 // 12.7 Resocializační program bývalého okresního úřadu ...199 // 12.8 Programy v přírodě ...200 // 12.9 Dobrovolnická pomoc ...203 // Literatura...207 // 13 Inspirativní zahraniční modely intervence ...209 // 13.1 Projekty podporující vstup na trh práce ...210 // 13.2 Policejní ochraňování komunity...215 // 13.3 Programy s aktivní účastí policie ...216 // 13.4 Denní centrum jako alternativa trestu...220 // 13.5 Expedice...221 // 13.6 Dobrovolnické sbory...223 // 13.7 Multisystemická terapie ...224 // Literatura...225 // 14 Možnosti psychoterapie...227 // 14.1 Volba psychoterapeutického postupu ...227 // 14.2 Dynamická individuální psychoterapie...230 // 14.3 Behaviorální psychoterapie...232 // 14.4 Realitní terapie...234 // 14.5 Systemický přístup ...238 // 14.6 Skupinová psychoterapie...239 // 14.7 Terapeutická komunita...242 // Literatura...244 //
15 Nároky práce s rizikovou mládeži...245 // 15.1 Motivace pracovníka...245 // 15.2 Pracovníkův postoj ke klientovi ...248 // 15.3 Práce s klientem jako proces...253 // Literatura...254 // 16 Predikce kriminálního chování...255 // 16.1 Předpoklady úspěšné predikce...255 // 16.2 Přehled výsledků prediktivních studií ...258 // Literatura...260 // 17 Prevence kriminálního chování ...261 // 17.1 Úrovně a strategie preventivních opatření...262 // 17.2 Předškolní programy pro děti ...265 // 17.3 Programy určené rodičům ...266 // 17.4 Programy vázané na školu ...268 // 17.5 Vrstevnické programy...275 // 17.6 Programy podporující pracovní uplatnění ...276 // 17.7 Komunitní programy ...278 // 17.8 Státní programy prevence ...281 // 17.8.1 Západní Evropa...281 // 17.8.2 Česká republika ...284 // Literatura...285 // 18 Hodnocení efektivity intervenčníeh a preventivních programů...287 // Literatura...292 // 19 Přehled významnějších právních norem a vládních dokumentů...293 // 19.1 Výběr z historických norem...293 // 19.2 Normy nyní platné v České republice...295 // 19.3 Vládní dokumenty...298 // 19.4 Některé mezinárodní normy...299 // 20 Přehled popsaných intervenčníeh a preventivních opatření, programů a projektů...301 // Otázky...307 // Slovníček...311 // Rejstřík jmenný...317 // Rejstřík věcný...321 // 8
(OCoLC)791304031
cnb002147592

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC