Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:47x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
250 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-856-2 (brož.)
ISBN 978-80-262-0250-9 (online ; pdf)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 212-221, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000194825
1 Historické kořeny transgeneračního přístupu // 1.1 Transgenerační přístup v perspektivě archaického dědictví // 1.2 Transgenerační přístup v psychoanalytické perspektivě // 1.2.1 Sigmund Freud: Fylogenetická transmise archaického dědictví // 1.2.2 Nicolas Abraham a Maria Toroková: Kryptonymická teorie a fantom // 1.2.3 Haydée Faimbergová: Intergenerační transmise a střet generací // 1.3 Transgenerační přístup v systémové perspektivě // 1.3.1 Iván Böszörményi-Nagy: Transgenerační vztahová etika // 1.3.2 Anne Ancelin Schützenbergerová: Transgenerační psychogenealogie // 1.4 Transgenerační přístup v systemické perspektivě // 1.5 Transgenerační přístup v psychosomatické perspektivě // 1.6 Transgenerační přístup v narativní perspektivě // 2 Transgenerační psychologie rodiny // 2.1 Vymezení transgenerační psychologie // 2.2 Transgenerační vývojový cyklus: horizontální a vertikální osa vývoje // 2.3 Transgenerační emoční pole rodinného systému // 2.3.1 Emoční pole triadického vztahového systému // 2.3.2 Emoční pole nukleárního rodinného systému // 2.3.3 Emoční pole transgeneračního rodinného systému // 2.3.4 Dvě linie transgeneračních vztahů: vrozený a získaný rodový vztah // 2.4 Transgenerační dědičnost rodových struktur // 2.4.1 Transgenerační dědictví rodiny // 2.4.2 Vztahové triády rodiny jako kodóny transgenerační dědičnosti // 2.4.3 Sdílené a nesdílené transgenerační prostředí // 2.5 Transgenerační přenos rodinné rezilience a vulnerability // 2.5.1 Rezilience rodiny a transgenerační růstová spirála zdrojů // 2.5.2 Vulnerabilita rodiny a transgenerační ztrátová spirála zdrojů //
2.6 Transgenerační rodinná diagnostika // 2.6.1 Využití ztrátové spirály v transgenerační diagnostice vulnerability // 2.6.2 Využití růstové spirály v transgenerační diagnostice rezilience // 3 Intragenerační přenos vzorců rodinného traumatu // 3.1 Primární traumatizace rodinného systému // 3.1.1 Intrapsychická traumatogenní dynamika // 3.1.2 Intrarodinná traumatogenní dynamika // 3.2 Sekundární traumatizace rodinného systému // 4 Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu // 4.1 Vědomý a nevědomý transgenerační přenos // 4.2 Zdroj, mechanismus a projev transgeneračního přenosu // 4.3 Transgenerační přenos prostřednictvím // nevědomé intrapsychické dynamiky // 4.3.1 Transgenerační přenos prostřednictvím odcizujících identifikací // 4.3.2 Transgenerační přenos prostřednictvím vložených reprezentací // 4.3.3 Transgenerační přenos prostřednictvím zástupného dítěte // 4.4 Transgenerační přenos prostřednictvím strukturální rodinné dynamiky // 4.4.1 Triangulace // 4.4.2 Spoustifikace // 4.4.3 Parentifikace // 4.4.4 Převrácení rolí // 4.4.5 Transdebitace // 4.5 Transgenerační přenos prostřednictvím emoční dynamiky rodiny // 4.5.1 Transgenerační přenos prostřednictvím citové vazby // 4.5.2 Transgenerační přenos prostřednictvím sociální separace // 4.5.3 Transgenerační přenos prostřednictvím syndromu výročí // 4.5.4 Transgeneční přenos prostřednictvím emočního přerušení // 4.5.5 Transgenerační přenos prostřednictvím neuzdravených emocí // 4.5.5.1 Primární, sekundární a přenesené emoce // 4.5.5.2 Transgenerační přenos smutku // 4.5.5.3 Transgenerační přenos hněvu // 4.5.5.4 Transgenerační přenos viny // 4.6 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinné komunikační dynamiky // 4.6.1 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinného násilí //
4.6.2 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinné tabuizace // 4.6.2.1 Tabu v archaických společnostech // 4.6.2.2 Tabu v současné rodině // 5 Využití narativního přístupu v transgenerační psychologii // 5.1 Traumatizace rodinné narativity // 5.2 Narativizace rodinného traumatu // 5.3 Transgenerační narativní přístup // 5.4 Transgenerační narativní interview // 5.5 Transgenerační narativní analýza // 5.5.1 Narativní analýza příběhu původní rodiny rodiče // 5.5.2 Narativní analýza příběhu současné rodiny rodiče // 5.5.3 Narativní analýza transgeneračního přenosu rodinného traumatu // 6 Využití rodinného genogramu v transgenerační psychologii // 6.1 Rodinný genogram // 6.2 Narativní dimenze vytváření genogramu // 6.3 Genogramové interview // 7 Narativní rekonstrukce příběhů transgeneračního // přenosu rodinného traumatu i zdrojů jeho uzdravení // 7.1 Příběh rodiče jako nepřijatého dítěte // 7.1.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu nepřijatého dítěte // 7.1.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu nepřijatého dítěte // 7.2 Příběh rodiče jako opuštěného dítěte // 7.2.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu opuštěného dítěte // 7.2.2 Transgenerační přenos rezilience v příběhu opuštěného dítěte // 7.3 Příběh rodiče jako přivlastněného dítěte // 7.3.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu přivlastněného dítěte // 7.3.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu přivlastněného dítěte // 7.4 Příběh rodiče jako využitého dítěte // 7.4.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu využitého dítěte // 7.4.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu využitého dítěte // 7.5 Příběh rodiče jako pokořeného dítěte // 7.5.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu pokořeného dítěte //
7.5.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu pokořeného dítěte // 7.6 Příběh rodiče jako přísně vychovávaného dítěte // 7.6.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu přísně vychovávaného dítěte // 7.6.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu přísně vychovávaného dítěte // 7.7 Příběh rodiče jako zneužitého dítěte // 7.7.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu zneužitého dítěte, // 7.7.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu zneužitého dítěte // 8 Etiologická rodinná konstelace transgeneračního přenosu a uzdravení vývojového traumatu // 8.1 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky nepřijatého dítěte // 8.2 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky opuštěného dítěte // 8.3 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky přivlastněného dítěte // 8.4 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky využitého dítěte // 8.5 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky pokořeného dítěte // 8.6 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky přísně vychovávaného dítěte // 8.7 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky zneužitého dítěte // Příloha 1: Grafická symbolika pro vytvoření rodinného genogramu // Příloha 2: Rozhovor k ověření PTSD pro dospělé // Příloha 3: TSC-40: Seznam traumatických symptomů // (Trauma Symptom Checklist-40) // Příloha 4: Příklad využití transgeneračního mapování vulnerability // u transgeneračně oslabené rodiny X // Příloha 5: Příklad využití transgeneračního mapování rezilience // u transgeneračně posílené rodiny Y // Příloha 6: Orientační schéma rodinného systému pro narativní interview
cnb002156605

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC