Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(10.9) Půjčeno:98x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
246 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-788-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 217-233, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000194826
1. MOŽNOSTI A MEZE SOCIALIZAČNÍHO PŮSOBENÍ -- PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ -- Očekávání veřejnosti a reálné možnosti pedagogů -- Obtížnost výchovného působení na mládež v období dospívání -- 2. ČASNÉ DĚTSTVÍ A JEHO DŮLEŽITOST Z HLEDISKA DALŠÍHO -- VÝVOJE -- Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte -- Důležitost pocitu základního bezpečí a citového ukotvení -- Separační úzkost a překonání pocitu odloučení od matky -- Nácvik sebekontroly a vztah k vlastnímu tělu pocit studu, nebo hrdosti? -- Řeč nástroj porozumění a lidské vzájemnosti -- Soupeření, spolupráce, žárlivost a sounáležitost -- Sebedůvěra a sebeprosazení -- Věci a příběhy v prostoru mezi vnitřním světem dítěte a vnější realitou Vliv zážitků z časného dětství na rozvoj osobnosti -- 3. STŘEDNÍ DĚTSTVÍ A VÝVOJ DÍTĚTE DO PUBERTY -- Škola a nové vztahy s ní spojené -- Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu -- Způsobilost dítěte vyhovět školním nárokům a postoje dospělých k jeho -- výkonům -- Dětská přátelství a psychosociální zrání -- Poruchy v sebepojetí a problémy v sociálním začleňování -- 4. DOSPÍVÁNÍ A SOCIALIZAČNÍ PORUCHY -- Souvztažnost bio-psycho-sociálních proměn v období dospívání -- Společenský život dospívajících a ohrožení sociálně patologickými jevy -- Intimita, citová vzájemnost a láska -- Osamostatnění od rodičů
a hledání dospělé identity -- Význam adolescentních prožitků a zkušeností
(OCoLC)713789350
cnb002126267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC