Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
430 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2514-6 (váz.)
Slovenská předmluva
V prelimináriích: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 409-419 a rejstříky
000195331
1 -- Úvod 15 -- Vznik vesmíru a planety Země 20 Vznik a vývoj života na Zemi 22 Katastrofické jevy v průběhu evolučního procesu 27 Vznik a vývoj člověka 32 Kulturní evoluce 36 Vzestup a pád civilizací 43 Odkaz starověkého Říma 50 Analýza globálních problémů 57 Problém násilí 60 -- Války a ozbrojené konflikty 60 Terorismus a organizovaný zločin 66 Lidská práva 71 Populace, migrace a lidská sídla 77 Populační trendy 77 Migrace 85 Lidská sídla 85 Zajištění potravin, výživa 89 Zdravotní stav obyvatel 95 Životní prostředí 106 -- Model životního prostředí 109 Biodiverzita 111 Voda 118 -- Klimatické změny 128 Narušení ozonové vrstvy 139 Využití země 142 Ohrožení lesů 144 Ohrožení půdy, šíření pouští 147 Dlouhodobě udržitelné využívání ekosystémů 151 Environmentální bezpečnost 156 Přírod ní zdroje 157 Suroviny 158 Odpady, recyklace 160 Energie 162 -- Fosilní paliva 163 Vodík jako palivo 167 Jaderná energie 167 Obnovitelné zdroje 170 Regionální aspekty využívání energií 174 Chudí a bohatí 175 Postavení žen a mužů 182 -- Regionální aspekty postavení žen a mužů 186 Budoucí globální výzvy nanotechnologie, biotechnologie a informační technologie 188 Nanotechnologie 188 Biotechnologie 190 Informační technologie 191 -- Zkoumání možných budoucností 195 -- Základní charakteristika zkoumání možných budoucností 196 Metody zkoumání možných budoucností 198 -- Metoda
brainstorming 198 -- Delfská metoda 199 -- Metoda extrapolace 200 -- Metoda scénářů 201 -- Panel expertů 202 -- Participativní metody 202 -- Systémový přístup 203 -- Metoda Foresight 205 -- Strom významnosti a morfologická analýza 205 Metoda analogie 206 Kolo budoucnosti 206 Metoda křížových interakcí 207 Analýza ovlivnění trendu 207 Analýza megatrendů 208 Simulace a hry 208 Modely pro rozhodování 209 Předpovědi génia, intuice a vize 209 Příklady nevědeckých přístupů ke zkoumání budoucnosti 211 Astrologie 211 Numerologie 212 Biblický kód 212 -- Udržitelný rozvoj 215 -- Obecná východiska 216 Hodnotové orientace 221 -- Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje 231 -- Technologické aspekty udržitelného rozvoje 242 Politické, právní a institucionální aspekty udržitelného rozvoje 246 Prvky udržitelného rozvoje v energetice, dopravě a urbanismu 250 Energetika 250 Doprava 252 Urbanismus, ekoměsta 256 Změna vzorců spotřeby a výroby 257 Indikátory udržitelného rozvoje 259 Prosazování udržitelného rozvoje 283 -- Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 283 Světový summit o udržitelném rozvoji 285 Národní strategie udržitelného rozvoje 287 -- Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj (projekt UNDP) 287 První návrh národní strategie udržitelného rozvoje 288 Druhý návrh národní strategie udržitelného rozvoje ČR-,,Od ekonomického růstu k udržitelnému rozvoji" 288 Třetí návrh národní
strategie udržitelného rozvoje ČR 289 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky 290 Národní strategie udržitelného rozvoje Slovenska 291 Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie 293 Místní Agenda 21 (udržitelný rozvoj na lokální úrovni) 294 Aktéři udržitelného rozvoje 298 Akční plán hnutí 301 Co když to nedopadne dobře? 304 -- 5 -- Globální řízení -- Globální etické hodnoty 314 Globální občanská společnost 318 Globální ekonomické řízení 318 Globální bezpečnost 323 Reforma Organizace spojených národů 327 -- 6 Rozvojová spolupráce 335 -- Rozvojové země v pasti chudoby 336 Rozvojová spolupráce 342 -- Některé významné překážky na cestě k rozvoji 344 Globální Marshallův plán 348 Marshallův plán 348 Trumanův odkaz 348 Globální Marshallův plán 350 -- Globální partnerství pro rozvoj aneb Marshallův plán pro 21. století 353 Marshallův plán pro Haiti (případová studie) 357 -- 7 Co zbývá objevit? m -- Na hranici reality a fantazie 364 Pronikání do vesmíru 364 Komunikace se zvířaty a rostlinami? 368 Hmota, energie, prostor a čas 373 Světlo 376 Na hranici reality a fikce 376 Vědomí 376 -- Ovládání hmoty prostřednictvím vědomí 384 Neidentifikované létající objekty 391 Zmizelé světy (civilizace s otazníkem) 392 Možnosti mozku, fúze mozku a počítače 393 -- 8 Žízeň po životě, vůle ke smyslu, touha po absolutnu 397 -- 9 -- DOSLOV 405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC