Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.4) Půjčeno:130x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
134 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3223-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7350-6 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000195416
1 Obecná část (Marie Šamánková) -- 1.1 Proč se učíme poznání lidských potřeb -- 1.2 Definice a praktické využití ošetřovatelského procesu -- v oblasti naplnění lidských potřeb -- 1.3 Definice a dělení lidských potřeb, standardy v naplnění potřeb, bariéry -- v procesu naplnění lidských potřeb -- 1.3.1 Standard jako míra potřeby -- 1.3.2 Bariéry v naplnění potřeb -- 1.3.3 Změny v chování jedince při nedostatečné saturaci potřeb -- 1.4 Motivace pro naplnění potřeb -- 1.4.1 Zásadní dělení potřeb podle obecných kritérií -- 1.4.2 Dělení podle důležitosti pro zachování života -- 1.4.3 Potřeby pro pocit naplněného života v nemoci -- 1.4.4 Vybrané nejvýznamnější potřeby -- 1.5 Saturace potřeb -- 1.5.1 Faktory ovlivňující naplnění potřeb -- 1.5.2 Způsob naplňování potřeb -- 1.6 Vybrané teorie motivace na základě našich potřeb -- 1.6.1 Viktor Emanuel Frankl -- 1.6.2 Maslowova hierarchická teorie potřeb -- 1.6.3 Coveyova teorie -- 1.6.4 Vroomova teorie očekávání -- 1.6.5 McClellandova teorie získaných potřeb -- 1.6.6 Murrayho teorie tvořená potřebou a tlakem -- 1.6.7 Frommova teorie potřeb -- 1.7 Emoce jako součást naplnění potřeb -- 1.7.1 Emoce a pomáhající profese -- 1.8 Kvalita života a naplnění potřeb -- 2 Speciální část -- 2.1 Proces naplnění potřeb ve zdraví a v nemoci -- 2.1.1 Proces naplnění potřeb ve zdraví -- 2.1.2 Proces naplnění potřeb v nemoci --
2.2 Ošetřovatelský proces naplnění potřeb v nemoci -- 2.3 Potřeby jedince v těžké a vážné nemoci -- 2.3.1 Spirituální potřeby z pohledu terminálního -- stadia onemocnění -- 2.4 Význam ošetřovatelské péče z hlediska -- uspokojování potřeb -- 2.5 Pohled na základní vývojové potřeby člověka z hlediska Pesso-Boyden terapie začleněno -- do ošetřovatelského procesu (Zuzana Lebedová) -- 2.5.1 Úvod do tématu -- 2.5.2 Vývoj PBSP -- 2.5.3 Základní východiska a předpoklady PBSP -- 2.5.4 O lidských vývojových potřebách obecně -- 2.5.5 Závěr -- 2.6 Psychické potřeby somaticky vážně -- nemocných dětí (Jana Víchová) -- 2.6.1 Potřeba určitého množství, proměnlivosti -- a kvality vnějších podnětů -- 2.6.2 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech -- 2.6.3 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů -- 2.6.4 Potřeba identity, společenského uplatnění -- a společenské hodnoty -- 2.6.5 Potřeba otevřené budoucnosti -- nebo životní perspektivy -- 2.6.6 Specifické naléhavé potřeby nemocných dětí -- 2.7 Potřeby nemocných v intenzivní péči (Tereza Koláčná) -- 2.7.1 Poruchy vědomí a potřeby nemocných -- 2.7.2 Fyziologické potřeby a jejich naplnění -- v intenzivní péči -- 2.7.3 Potřeba bezpečí a jistoty v intenzivní péči -- 2.7.4 Potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti -- v intenzivní péči -- 2.8 Potřeby a jejich naplnění při náhlém -- pohybovém
poškození jedince (Hana Jirků) -- 2.8.1 Úvod -- 2.8.2 Spinální jednotky -- 2.8.3 Základní pojmy -- 2.8.4 Fyzio terapie -- 2.8.5 Ergoterapie -- 2.8.6 Ošetřovatelský proces saturace základních životních potřeb -- 2.8.7 Fyziologické potřeby a jejich naplnění -- po poranění míchy -- 2.8.8 Člověk po poškození míchy -- 2.8.9 Závěr -- Lidské potřeby v souvislosti -- s právy pacientů (Marie Šamánková)
(OCoLC)730407965
cnb002174199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC