Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.3) Půjčeno:155x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
134 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3223-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7350-6 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000195416
1 Obecná část (Marie Šamánková) // 1.1 Proč se učíme poznání lidských potřeb // 1.2 Definice a praktické využití ošetřovatelského procesu v oblasti naplnění lidských potřeb // 1.3 Definice a dělení lidských potřeb, standardy v naplnění potřeb, bariéry v procesu naplnění lidských potřeb // 1.3.1 Standard jako míra potřeby // 1.3.2 Bariéry v naplnění potřeb // 1.3.3 Změny v chování jedince při nedostatečné saturaci potřeb // 1.4 Motivace pro naplnění potřeb // 1.4.1 Zásadní dělení potřeb podle obecných kritérií // 1.4.2 Dělení podle důležitosti pro zachování života // 1.4.3 Potřeby pro pocit naplněného života v nemoci // 1.4.4 Vybrané nejvýznamnější potřeby // 1.5 Saturace potřeb // 1.5.1 Faktory ovlivňující naplnění potřeb // 1.5.2 Způsob naplňování potřeb // 1.6 Vybrané teorie motivace na základě našich potřeb // 1.6.1 Viktor Emanuel Frankl // 1.6.2 Maslowova hierarchická teorie potřeb // 1.6.3 Coveyova teorie // 1.6.4 Vroomova teorie očekávání // 1.6.5 McClellandova teorie získaných potřeb // 1.6.6 Murrayho teorie tvořená potřebou a tlakem // 1.6.7 Frommova teorie potřeb // 1.7 Emoce jako součást naplnění potřeb // 1.7.1 Emoce a pomáhající profese // 1.8 Kvalita života a naplnění potřeb // 2 Speciální část // 2.1 Proces naplnění potřeb ve zdraví a v nemoci // 2.1.1 Proces naplnění potřeb ve zdraví // 2.1.2 Proces naplnění potřeb v nemoci // 2.2 Ošetřovatelský proces naplnění potřeb v nemoci // 2.3 Potřeby jedince v těžké a vážné nemoci // 2.3.1 Spirituální potřeby z pohledu terminálního stadia onemocnění // 2.4 Význam ošetřovatelské péče z hlediska uspokojování potřeb // 2.5 Pohled na základní vývojové potřeby člověka z hlediska Pesso-Boyden terapie začleněno do ošetřovatelského procesu (Zuzana Lebedová) //
2.5.1 Úvod do tématu // 2.5.2 Vývoj PBSP // 2.5.3 Základní východiska a předpoklady PBSP // 2.5.4 O lidských vývojových potřebách obecně // 2.5.5 Závěr // 2.6 Psychické potřeby somaticky vážně // nemocných dětí (Jana Víchová) // 2.6.1 Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů // 2.6.2 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech // 2.6.3 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů // 2.6.4 Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty // 2.6.5 Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy // 2.6.6 Specifické naléhavé potřeby nemocných dětí // 2.7 Potřeby nemocných v intenzivní péči (Tereza Koláčná) // 2.7.1 Poruchy vědomí a potřeby nemocných // 2.7.2 Fyziologické potřeby a jejich naplnění v intenzivní péči // 2.7.3 Potřeba bezpečí a jistoty v intenzivní péči // 2.7.4 Potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti v intenzivní péči // 2.8 Potřeby a jejich naplnění při náhlém pohybovém poškození jedince (Hana Jirků) // 2.8.1 Úvod // 2.8.2 Spinální jednotky // 2.8.3 Základní pojmy // 2.8.4 Fyzio terapie // 2.8.5 Ergoterapie // 2.8.6 Ošetřovatelský proces saturace základních životních potřeb // 2.8.7 Fyziologické potřeby a jejich naplnění // po poranění míchy // 2.8.8 Člověk po poškození míchy // 2.8.9 Závěr // Lidské potřeby v souvislosti // s právy pacientů (Marie Šamánková)
(OCoLC)730407965
cnb002174199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC