Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:45x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
428 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1740-6 (váz.)
Galileo ; sv. 28
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000195434
1 CO JE TO LOGIKA? -- 1.1 Hledání pravidel argumentace -- 1.2 Tři pojetí předmětu logiky -- 1.3 Psychologismus, platonismus, pragmatismus -- 1.4 Pravidla -- 2 LOGICKÁ SYMBOLIKA A LOGICKÁ FORMA -- 2.1 Správné a nesprávné úsudky -- 2.2 Úsudky a argumentace -- 2.3 Logická struktura a logická forma -- 2.4 Logická analýza -- 3 HLEDÁNÍ KRITÉRIÍ SPRÁVNOSTI ÚSUDKŮ -- 3.1 Správnost úsudků a platnost úsudkových forem -- 3.2 Tabulková metoda -- 3.3 Sémantické stromy -- 3.4 Sémantické stromy pro predikátovou logiku -- 3.5 Přirozená dedukce a axiomatika -- 4 LOGICKÁ ANALÝZA PŘIROZENÉHO JAZYKA -- 4.1 Logická analýza jazyka jako cesta k logické formě -- 4.2 Cesty logické analýzy -- 4.3 Určité deskripce a jejich russellovská analýza -- 4.4 Meze russellovská analýzy -- 5 LOGICKÉ SYSTÉMY A KALKULY -- 5.1 Formální systémy -- 5.2 Systém klasické výrokové logiky -- 5.3 Logický systém jako nástroj vs jako předmět studia ---
5.4 Designační a generativní vymezení -- 5.5 Systém klasické predikátové logiky -- 5.6 Obecná struktura logického systému -- 6 ZA HRANICEMI KLASICKÉ LOGIKY I: MODÁLNÍ LOGIKY -- 6.1 Alternativní reglementace logického výraziva -- 6.2 Systémy modální logiky -- 6.3 Modality a možné světy -- 6.4 Sémantika modální logiky -- 6.5 Modální predikátová logika -- 6.6 Modální logika jako nástroj logické analýzy -- 7 ZA HRANICEMI KLASICKÉ LOGIKY II: PŘÍKLADY DALŠÍCH LOGIK -- 7.1 Epistemická logika -- 7.2 Deontická logika -- 7.3 Alternativní verze klasických logických operátorů? -- 7.4 Intuicionistická logika -- 7.5 Vícehodnotové logiky -- 8 CO JE TO VÝZNAM? -- 8.1 Dvě úrovně sémantiky -- 8.2 Význam výroku, význam výpovědi, sdělení -- 8.3 Logická explikace významu -- 9 DOSAH LOGIKY -- 9.1 Výroky v přirozeném jazyce -- 9.2 Problematické výroky -- 9.3 Neoznamovací výroky? -- 9.4 Logika předpisů a otázek? ---
9.5 Hranice aplikovatelnosti logických teorií -- 10 PARADOXY -- 10.1 Původ a povaha paradoxů -- 10.2 Paradoxy na úsvitu moderní logiky -- 10.3 Anatomie a fyziologie paradoxů -- 10.4 Prevence vzniku Russellova paradoxu pomocí teorie typů -- 10.5 Paradox lháře a Tarského hierarchie jazyků -- 10.6 Godelův důkaz neúplnosti -- DODATEK A: SYSTÉM KLASICKÉ VÝROKOVÉ LOGIKY A.1 Syntax a sémantika KVL A.2 Sémantické stromy pro KVL A.3 Systém přirozené dedukce KVL A.4 Sekventový kalkul pro KVL A.5 Hilbertovský kalkul pro KVL A.6 Korektnost a úplnost KVL -- DODATEK B: SYSTÉM KLASICKÉ PREDIKÁTOVÉ LOGIKY B.1 Syntax a sémantika KPL B.2 Sémantické stromy pro KPL B.3 Systém přirozené dedukce pro KPL B.4 Sekventový kalkul pro KPL B.5 Hilbertovský kalkul pro KPL B.6 Korektnost a úplnost KPL ---
DODATEK C: SYSTÉMY NEKLASICKÝCH LOGIK C.1 Syntax a sémantika C.2 Sémantické stromy C.3 Kalkuly pnrozené dedukce C.4 Sekventové kalkuly C.5 Hilbertovské kalkuly C.6 Korektnost, úplnost, rozhodnutelnost

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC