Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2010
516 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-85778-73-1 (Ústav pro českou literaturu AV ČR ; brož.)
ISBN 978-80-87481-02-8 (Filip Tomáš – Akropolis ; brož.)
"Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš – Akropolis"--Tiráž
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická resumé
000195526
Intermedialita jako metoda: implicitní a explicitní reference -- Intermedialita a interferencialita 15 -- Peter Zajac -- Jiná estetika: Konceptualismus a transmedialita v české literatuře -- po druhé světové válce 25 -- Astrid Winter -- Antologie Vrh kostek, Die Wiener Gruppe a Havlovy Antikódy 39 -- Josef Štochl -- Fenomén jazzu v české poetistické próze dvacátých let -- 20. století — 51 -- Radomil Novák -- Egon Bondy a slovenská hudobná postmoderna 61 -- Renáta Běličova -- Teorie a praxe komiksu -- Genus mirum: Definičně-terminologické vymezení „fenoménu" -- komiks v českém prostředí 79 -- Martin Foret -- Banální jak z komiksové bubliny: Adjektivum „komiksový" -- jako žánrová specifikace 91 -- Pavel Kořínek -- „A vůbec tenhle brouk": Pokusy o komiksové ztvárnění -- Kafkovy Proměny 101 -- Michal Jareš -- Mediální adaptace a interpretace -- Proměny myšlení o literatuře ve filmu 135 -- Petr Bubeníček ---
Nástin strukturálně-fenomenologické analýzy 145 -- Tomáš Koblížek -- Adaptace a aktualizace 155 -- Petr Mareš -- Zlatá reneta vstupní zastavení: Od prvotních poznámek k variantám rukopisu, od strojopisu ke knižnímu znění, -- od knihy k filmovému scénáři, od scénáře k filmu 165 -- Iva Málková -- Jak Hrabal přemohl Menzela 177 -- Jan Culík -- Vzájemný vztah filmu a literatury: Novela Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky a stejnojmenný film -- Jiřího Menzela 189 -- Kyuchin Kim -- Česká literatura v rozhlase: Prosté konstatování, -- nebo problematizující otázka? 199 -- Miroslav Zelinský -- Překlad a intermediální diverzifikace: Lermontovova Maškaráda -- v češtině (1929-2008) 207 -- Brigitte Schultze -- České hry v Rusku 221 -- Irina Gerčikova -- Od obrazu k textu a obráceně -- Úskalí obrazu 235 -- Hana Voisine-Jechová -- Role pozorovatele v ekfrastických textech 247 -- Stanislava Fedrová ---
Konkrétní chiaroscuro: Reflexe díla Rembrandta van Rijn -- v české literatuře 259 -- Clarice Cloutier -- Od navoněných knírů k ornamentům řeči: Vizualita psaní -- „V chrámu" Kafkova Procesu 273 -- Tomáš Jirsa -- Podoby českých literátov v slovenskom vizuálnom kontexte: -- Prípad Bondy 283 -- Eva Kapsová -- Prostor: intermediální vztahy, percepce, sémantizace -- Intermediální poetika (krajiny) 297 -- Alice Jedličková -- Percepce v literárním díle: Vnitřní prostory v Hrabalově románu -- Harlekýnovy miliony 307 -- Kees Mercks -- Poznámky k vnútornej topologii: Daniela Hodrová: -- Město vidím 317 -- Miroslava Režná -- Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana {Hastrman) 323 -- Richard Změlík -- Vícenásobné mediální vztahy: text film divadlo -- Hynku, Viléme, Alfréde: Máchovské rezonance -- v Radokově Daleké cestě 337 -- Eva Šlaisová -- Golemové, roboti a proměny autorství 349 -- Veronika Ambros ---
Její pastorkyňa: kniha, opera, film a román ve vztahu -- k textu dramatu 359 -- Jaroslava Janáčková -- Dvojí talent aneb Autorská poetika v různých médiích -- Slová vyrývané z tmy: K básňam a obrazom Bohuslava Reyneka 373 -- Eva Pariláková -- Bloudění Šumavou: Několik poznámek k Šumavě -- umírající a romantické Josefa Váchala 389 -- Ondřej Váša -- Zvláštní kubismus Josefa Čapka 399 -- Martyna Maria Lemaňczyk -- Intertextualita jako intramedialita Paratexty a hranice textu -- Jan Mukařovský a Friedrich Schiller smysluplné srovnání? 411 -- Herta Schmid -- Slovo v poezii: Inspirace kognitivnělingvistické 425 -- Irena Vaňková -- Moderní básník a folklor 439 -- Kateřina Machová Ondřejova -- Jak se cestuje a vypravuje o cestování: Nástin mezižánrové hry mezi Čapkovými cestopisy a komerčními turistickými žánry — Mirna Šolic -- Paratexty a česká literatura 463 -- Lenka Miillerová ---
Případ „autentického" románu 475 -- Klára Kudlová -- K možnostem počítačového zpracování literárního textu -- Petr Pořízka -- Autoři studií 497 -- Czech literature from an intermedia perspective: Fourth Congress of World Czech Literary Studies: Other Czech Literature (?) 501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC