Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2011
191 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-483-8 (brož.)
Stručná historie států ; sv. č. 75
"Vychází ve spolupráci s pro.libri"--Tiráž
Obsahuje chronologické přehledy
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje česko-tibetský slovník
Obsahuje bibliografii na s. 183-185
000195648
Úvod -- Země, krajina, lid, sousedé -- Ediční poznámka -- Tibeťané a jim příbuzná etnika čínského jihozápadu -- DĚJINY -- Od pravěku do konce 17. století -- Legendy, pověsti a poznatky archeologie -- Nezávislá tibetská říše Tchupo a styky s Tchangy -- (7-9. století) -- Politické vakuum a rozvoj sektářství (9-13. století) -- Tibet vazal Mongolů a říše Juan (13-14. století) -- Střídání dynastií a nové spojenectví s Mongoly za Mingů -- (14-17. století) -- Tibet „protektorát" říše Čchingů (18-20. století) -- Snahy mandžuských vládců Číny o kontakty s Tibetem -- (do roku 1717) -- Dobyvačná tažení čchingských vojsk a zřízení ambanátu -- (1718-1750) -- Prosazení mandžusko-čínské suzerenity nad Tibetem -- (1751-1793) -- Mandžusko-čínská suzerenita nad Tibetem (1793-1890) Younghusbandova vojenská expedice do Lhasy -- (1903-1904) -- Úsilí o udržení suzerenity Čchingů nad Tibetem -- (1906-1911) -- Období faktické nezávislosti Tibetu (1912-1949) -- Sinchajská revoluce (1911) a vznik Čínské republiky (1912) Pád ambanátu (1912), tibetsko-mongolská dohoda (1913) -- a dalajlámova Deklarace nezávislosti (1913) -- Trojstranná konference o Tibetu v Šimle (1913-1914) -- Zvýšený zájem Kuomintangu o Tibet -- Projevy tibetské nezávislosti -- Tibet „neoddělitelná část" Čínské lidové republiky -- (1949) -- Události v Tibetu v letech 1949-1951 -- Čřnsko-tibetská dohoda z roku 1951 --
Ústava ČLR (1954) a čínsko-indická dohoda -- o Tibetu (1954) -- Přípravný výbor Tibetské autonomní oblasti (1956) -- Protičínské povstání ve Lhase (1959) -- Život Tibeťanů doma i v exilu (1959-2010) -- Tibetská exilová vláda v Indii (1959) -- Léta 1960-1963 a zrod exilové ústavy Tibetu (1963) Léta 1964-1968 a důsledky čínské „kulturní revoluce" -- Léta 1976-1986 a mírná liberalizace -- Léta 1987-1989 a Nobelova cena míru pro dalajlámu -- Posledních 20 let (1990-2010) -- Výhled do budoucna čínsko-tibetských vztahů -- Duchovní svět Tibeťanů -- Školy tibetského buddhismu -- Hnutí rime -- Společné rysy tibetských náboženských škol -- Projevy buddhismu v umění -- Prvky sexuality v tibetském buddhistickém umění -- Morální a etické zásady tibetského buddhismu -- Tibetský buddhistický kánon Kandžur a Tandžur -- Svět tibetského buddhismu -- Dalajlámové a pančhenlamové -- Dalajlámové 1-14 -- Pančhenlamové 1-10 -- Případ 11. pančhenlamy volba dalajlámy a vlády ČLR -- Z dějin objevování a poznávání Tibetu -- Cestovatelé a objevitelé -- Katoličtí misionáři v Tibetu (17. a 18. století) -- Jezuité (17. století) -- Kapucíni (18. století) -- Zrození oboru tibetologie v 19. století -- Kórósi Csoma Sándor (1784-1842) -- Heinrich August Jáschke (1817-1883) -- Měření času u Tibeťanů -- Tabulka tibetského kalendáře -- Literatura k tématu -- CHRONOLOGICKÉ TABULKY -- CHRONOLOGIE
VLÁDCŮ -- Světské dynastie a vlády -- Legendární vládcové -- (3. století před Kr-7. století po Kr.) -- Panovníci Tibetské říše do jejího rozpadu (7-10. stoletO „Místokrálové" za Mongolů a jejich dynastie Juan -- (1249-1358) -- Ústřední tibetská vláda ve Lhase (1679-1959) -- Tibetští hierarchové -- Sakjapovci -- Karmapovci -- Gelugpovci (dalajlámové, pančhenlamové, -- gandán-thipové) -- Relevantní čínské dynastie a vlády -- Čínské dynastie (618-1911) -- Mandžuští císařové dynastie Čching (1644-1911) -- Mandžuští ambani (místodržící) ve Lhase -- (1727/50-1912) -- Čínská republika (od 1912) -- Čínská lidová republika (od 1949) -- Literatura k tématu -- Základní historický přehled (7-21. stoletO -- Literatura k tématu -- Česko-tibetské vztahy -- Encyklopedické heslo -- Památná místa tibetského buddhismu v Tibetu -- i za hranicemi -- Tibetologie ve světě a u nás -- Jazyková první pomoc -- Fráze v tibetštině -- Malý česko-tibetský slovníček -- Malý výkladový slovníček tibetských a méně obvyklých výrazů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC