Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2011
191 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-483-8 (brož.)
Stručná historie států ; sv. č. 75
"Vychází ve spolupráci s pro.libri"--Tiráž
Obsahuje chronologické přehledy
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje česko-tibetský slovník
Obsahuje bibliografii na s. 183-185
000195648
Úvod // Země, krajina, lid, sousedé // Ediční poznámka // Tibeťané a jim příbuzná etnika čínského jihozápadu // DĚJINY // Od pravěku do konce 17. století // Legendy, pověsti a poznatky archeologie // Nezávislá tibetská říše Tchupo a styky s Tchangy (7-9. století) // Politické vakuum a rozvoj sektářství (9-13. století) // Tibet vazal Mongolů a říše Juan (13-14. století) // Střídání dynastií a nové spojenectví s Mongoly za Mingů (14-17. století) // Tibet „protektorát" říše Čchingů (18-20. století) // Snahy mandžuských vládců Číny o kontakty s Tibetem (do roku 1717) // Dobyvačná tažení čchingských vojsk a zřízení ambanátu (1718-1750) // Prosazení mandžusko-čínské suzerenity nad Tibetem (1751-1793) // Mandžusko-čínská suzerenita nad Tibetem (1793-1890) Younghusbandova vojenská expedice do Lhasy (1903-1904) // Úsilí o udržení suzerenity Čchingů nad Tibetem (1906-1911) // Období faktické nezávislosti Tibetu (1912-1949) // Sinchajská revoluce (1911) a vznik Čínské republiky (1912) // Pád ambanátu (1912), tibetsko-mongolská dohoda (1913) a dalajlámova Deklarace nezávislosti (1913) // Trojstranná konference o Tibetu v Šimle (1913-1914) // Zvýšený zájem Kuomintangu o Tibet // Projevy tibetské nezávislosti // Tibet „neoddělitelná část" Čínské lidové republiky (1949) // Události v Tibetu v letech 1949-1951 // Čřnsko-tibetská dohoda z roku 1951 // Ústava ČLR (1954) a čínsko-indická dohoda o Tibetu (1954) // Přípravný výbor Tibetské autonomní oblasti (1956) // Protičínské povstání ve Lhase (1959) // Život Tibeťanů doma i v exilu (1959-2010) // Tibetská exilová vláda v Indii (1959) // Léta 1960-1963 a zrod exilové ústavy Tibetu (1963) // Léta 1964-1968 a důsledky čínské „kulturní revoluce" //
Léta 1976-1986 a mírná liberalizace // Léta 1987-1989 a Nobelova cena míru pro dalajlámu // Posledních 20 let (1990-2010) // Výhled do budoucna čínsko-tibetských vztahů // Duchovní svět Tibeťanů // Školy tibetského buddhismu // Hnutí rime // Společné rysy tibetských náboženských škol // Projevy buddhismu v umění // Prvky sexuality v tibetském buddhistickém umění // Morální a etické zásady tibetského buddhismu // Tibetský buddhistický kánon Kandžur a Tandžur // Svět tibetského buddhismu // Dalajlámové a pančhenlamové // Dalajlámové 1-14 // Pančhenlamové 1-10 // Případ 11. pančhenlamy volba dalajlámy a vlády ČLR // Z dějin objevování a poznávání Tibetu // Cestovatelé a objevitelé // Katoličtí misionáři v Tibetu (17. a 18. století) // Jezuité (17. století) // Kapucíni (18. století) // Zrození oboru tibetologie v 19. století // Kórósi Csoma Sándor (1784-1842) // Heinrich August Jáschke (1817-1883) // Měření času u Tibeťanů // Tabulka tibetského kalendáře // Literatura k tématu // CHRONOLOGICKÉ TABULKY // CHRONOLOGIE VLÁDCŮ // Světské dynastie a vlády // Legendární vládcové (3. století před Kr-7. století po Kr.) // Panovníci Tibetské říše do jejího rozpadu (7-10. stoletO „Místokrálové" za Mongolů a jejich dynastie Juan (1249-1358) // Ústřední tibetská vláda ve Lhase (1679-1959) // Tibetští hierarchové // Sakjapovci // Karmapovci // Gelugpovci (dalajlámové, pančhenlamové, // gandán-thipové) // Relevantní čínské dynastie a vlády // Čínské dynastie (618-1911) // Mandžuští císařové dynastie Čching (1644-1911) // Mandžuští ambani (místodržící) ve Lhase (1727/50-1912) // Čínská republika (od 1912) // Čínská lidová republika (od 1949) // Literatura k tématu // Základní historický přehled (7-21. století) //
Literatura k tématu // Česko-tibetské vztahy // Encyklopedické heslo // Památná místa tibetského buddhismu v Tibetu // i za hranicemi // Tibetologie ve světě a u nás // Jazyková první pomoc // Fráze v tibetštině // Malý česko-tibetský slovníček // Malý výkladový slovníček tibetských a méně obvyklých výrazů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC