Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2010
232 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-326-1 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000195656
Ondřej Tomala -- Analýza alethických modalit cesta za možnými světy -- 1. Filosoficko-logická analýza modalit -- 2. Modality kolem nás -- 3. Druhy modalit -- 4. Modální logika ve víru 20. století -- 5. Možné světy jako aplikovaná sémantika modální logiky -- 6. Teorie možných světů -- 6.1 Základní typologie -- 6.2 Extrémní realismus -- 6.3 Aktualistický realismus -- 6.3.1 Dva druhy aktualismu -- 6.3.2 Možné světy jako množiny propozic -- 6.3.3 Armstrongův kombinatorismus -- 6.3.4 Plantingovy individuální esence -- 6.3.5 Novýaktualismus -- 7. Závěr -- Petr Dvořák -- Modality a teologický determinismus -- 1. Úvod -- 2. Definice modálních pojmů -- 2.1. Kauzální modalita -- 2.2. Akcidentální modalita -- 2.3. Schopnost a neschopnost způsobit opak -- 3. Argument z Božího předvedení (a) -- s akcidentální nutností (i) -- 3.1. Argument z logického fatalismu -- 3.2. Ockhamismus -- 3.3. Prézentismus -- 4. Argument z Božího předvedení (a) -- s neschopností opaku (ii) -- 5. Argument z Boží predeterminace (b) -- s akcidentální nutností (i) -- 6. Argument z Boží predeterminace (b) -- s neschopností opaku (ii) -- 6.1 Obecná forma argumentu -- 6.2 Predeterminacionismus -- 6.3 Molinismus -- 7. Shrnutí -- David Peroutka Dispoziční predikáty -- 1. Nástin problému -- 2. Rudolf Carnap -- 3. Willard Van Orman Quine -- 4. John Leslie Mackie -- 5. Zpochybňování kategorické báze -- 6. Realistický předpoklad kategorických
bází -- 7. Předpoklad nestereometrických -- a nesubstrukturálních bází -- 8. Reálná identita dispozic s jejich kategorickými bázemi -- 9. Konceptuální odlišnost dispozic od jejich kategorických bází -- 10. Schopnost jakožto vztah esenciálně identický -- se svou bází -- 11. Dispoziční nutnost a možné světy -- 12. Dispoziční nutnost a přírodní zákony -- 13. Dispoziční nutnost a analytická nutnost -- 14. Dispoziční nutnost a epistemické modality -- 15. Exkurs: Nutnost v projevu schopnosti dle Aristotela -- 16. Shrnutí a závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC