Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Ústí nad Labem : Albis International, 2010
427 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86971-02-5 (brož.) ISBN !978-80-86971-87-2 (chyb.)
400 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
000195688
Náboženství „mírného pokroku v mezích zákona" (Zdeněk R. Nešpor) -- NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST NÁBOŽENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI -- České národní hnutí a katolická církev před březnem 1848 -- (Jiří Rak) -- Etika a vývoj otázka historizace (křesťanské) etiky -- a ideálu humanitního v českém evangelickém intelektuálním prostředí -- (Jan Horský) -- Náboženství a člověčenství v konceptu kázání Jana Kollára z roku 1848 (Olga Šiková) -- Pokus o zřízení samostatné německé diecéze se sídlem v Chebu z pohledu zpráv vídeňské nunciatury -- (Jitka Jonová) -- Rektoři-teologové na české Karlo-Ferdinandově univerzitě -- (Marie Štemberková) -- Zastoupení evangelíků mezi studenty české polytechniky -- od jejího vzniku do prvních let existence Československé republiky -- (Markéta Seligová) -- DUCHOVNÍ JAKO NOSITELÉ ZBOŽNOSTI -- A ŘEŠITELÉ „SVĚTSKÝCH" ZÁLEŽITOSTÍ ---
Proměny formace a vzdělávání kněží rakouské monarchie v průběhu 19. století -- (Jindřich £. Charouz) -- František Alois Vacek katolický kněz, katecheta, regionální historik -- (Zuzana Čevelová Jana Straníkova) -- Zápisky duchcovského děkana P. Stowasssera z let 1811—127 jako pramen k místním náboženským dějinám -- (Jiří Wolf) -- Majetek a hospodaření římskokatolické farnosti na příkladu farnosti Vyškov -- (Ema Tomášková) -- Od bibliotéky faráře ke knihovně pro farníky -- proměny zaměření a skladby farních knihoven římskokatolické církve (Jana Oppeltová Věra Slavíková) -- Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století -- (Tomáš W. Pavlíček) -- ŘÍMSKOKATOLICKÁ ŘEHOLNÍ ZBOŽNOST -- A JEJÍ SPOLEČENSKÁ REFLEXE -- Institucionální změny české a moravské premonstrátské cirkárie na přelomu 18. a 19. století -- (Hedvika Kuchařová) ---
Obnova, nebo znovuzaložení? -- Řád německých rytířů v českých zemích v 19. století -- (Petr Tesař) -- Redemptoristé v habsburské monarchii -- (Kristina Kaiserová Marie Macková) -- Činnost ženských řeholních kongregací v městském prostředí (na příkladu vybraných kongregací v Brně) -- (JiříMihola Jitka Aberlová Martina Svobodová Veronika Triková) -- Za zdmi kláštera Obrazy jeptišek Gabriela Maxe -- (Aleš Filip Roman Musil) -- DALŠÍ AKTÉŘI: -- INTELEKTUÁLOVÉ ŠLECHTA LID -- Odraz mariánského a světeckého kultu v exteriérové zlidovělé kamenné -- plastice v prostoru mezi Krušnými horami a Českým středohořím -- (Vít Honys) -- Duchovní orientace děčínských Thun-Hohensteinů v době předbřeznové (Marcela Oubrechtová) -- Náboženství jako věda Amerlingova opožděná gnóze -- (Jan Janko) -- T. G. Masaryk obránce náboženství, kritik klerikalismu -- (Marie L. Neudorflová) ---
Profesor teologie a vyšehradský probošt Antonín Lenz v polemice s liberály -- (TomášVeber) -- Neúspěšné pokusy českých dominikánů na poli církevních dějin -- (Jakub Zouhar) -- EVANGELICKÁ MENŠINA -- A JEJÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY -- Kostely českých evangelických sborů z hlediska teorie kolektivní paměti (Blanka Altová) -- Přístavby věží u tolerančních modliteben -- (Marta Procházková) -- Svědectví roku 1848 o náboženské a konfesní situaci v Čechách -- (Petr Melmuk) -- První evangelické sbory na Děčínsku: Podmokly, Rumburk a Růžová ve třetí čtvrtině 19. století -- (Václav Zeman) -- Gustav Adolf Skalský, český luterán na vídeňské bohoslovecké fakultě (Ondřej Macek) -- ZA HRANICEMI VLASTI: RELIGIOZITA ČESKÝCH EMIGRANTŮ -- Tzv. husitská církev na Volyni -- v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století -- (Jaroslav Vaculík) -- Česká komunita ve Spojených státech a náboženský konflikt (Marek Vlha)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC