Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007
113 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-86754-84-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Vydavatel: Vysoká škola finanční a správní v edici Eupress
000195692
Obsah // Úvod...5 // 1. Matematická logika...6 // 1.1 Výroky a úsudky...6 // 1.2 Výroková logika...7 // 1.3 Predikátová logika...10 // 2. Dokazování v diskrétní matematice...12 // 2.1 Stavba matematiky...12 // 2.2 Matematické důkazy...12 // 3. Množiny...16 // 3.1 Základní množinové operace...16 // 3.2 Čísla a číselné množiny...18 // 3.3 Princip inkluze a exkluze...19 // 3.4 Kartézský součin...20 // 4. Relace...22 // 4.1 Binární relace...22 // 4.2 Ekvivalence...22 // 4.3 Zobrazení...23 // 4.4 Skládání zobrazení...25 // 4.5 Relace uspořádání...25 // 5. Kombinatorické počítání...28 // 5.1 Podmnožiny...28 // 5.2 Permutace...28 // 5.3 Kombinační čísla...30 // 5.4 Binomická věta...32 // 6. Diskrétní pravděpodobnost...34 // 6.1 Konečné pravděpodobnostní prostory...34 // 6.2 Nezávislé jevy...35 // 6.3 Náhodné výběry...35 // 6.4 Střední hodnota...36 // 7. Neorientovaný graf...38 // 7.1 Pojem grafu...38 // 7.2 Důležité grafy ...39 // 7.3 Isomorfismus grafů...41 // 7.4 Podgrafy...42 // 7.5 Souvislost, komponenty...44 // 7.6 Matice sousednosti...45 // 8. Sledy a délky cest ...47 // 8.1 Sled...47 // 8.2 Ohodnocený graf a vzdálenosti v grafu...47 // 8.3 Hledání nejkratší cesty...48 // 8.4 Párování ...50 // 9. Eulerovské grafy a k-souvislost...53 // 9.1 Skóre grafu...53 // 9.2 Eulerovské tahy a grafy a hamiltonovské kružnice a cesty...55 // 9.3 Algoritmus kreslení grafu jedním tahem...60 // 9.4 Stupně souvislosti
...62 // 9.5 Grafové operace...62 // 10. Speciální třída grafů - stromy ...65 // 10.1 Charakteristika stromů...65 // 10.2 Isomorfismus stromů...67 // 10.3 Kódování stromů...68 // DISKRÉTNÍ MATEMATIKA // 3 // 10.4 Kostra grafu...71 // 10.5 Problém minimálni kostry...72 // 11. Rovinné kreslení grafů...75 // 11.1 Kreslení do roviny...75 // 11.2 Eulerův vztah ...76 // 11.3 Kreslení na jiné plochy...80 // 12. Barevnost mapy a problém čtyř barev...82 // 12.1 Nezávislost, klika, obarvení vrcholu...82 // 12.2 Obarvení mapy...83 // 12.3 Problém čtyř a pěti barev...86 // 13. Orientované grafy...88 // 13.1 Obecné orientované grafy...88 // 13.2 Silná souvislost...90 // 13.3 Acyklické grafy...92 // 13.4 Kořenové orientované stromy...94 // 14. Toky v síti ...96 // 14.1 Základní pojmy...96 // 14.2 Maximální tok a minimální řez...97 // 15. Prohledávání grafu...103 // 15.1 Značkování vrcholů... 103 // 15.2 Prohledávání grafu do šířky...103 // 15.3 Prohledávání grafu do hloubky...105 // Literatura...107 // Výsledky a návody ke cvičením...108 // 4 // DISKRÉTNÍ MATEMATIKA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC