Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Romány
1. vyd.
Praha : Levné knihy KMa, 2006
483 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7309-295-6 (brož.)
Edice světových autorů
španělština
Život Lazarilla z Tormesu -- Druhá část Lazarilla z Tormesu / H. de Luna -- Život rošťáka / Francisco de Quevedo y Villegas -- Život a skutky Estebanilla Gonzáleze
000195767
OBSAH // ŽIVOT LAZARI1.LA Z TORMESU // Předmluva...9 // TRAKTÁT PRVNÍ // Lázaro vypráví o svém životě a o stých rodičích...11 // TRAKTÁT DRUHÝ // Jak Lázaro vstoupil do služby k jednomu knězi a co u něho zažil...21 // TRAKTÁT TŘETÍ // Jak Lázaro vstoupil do služby k jednomu šlechtici a co se mu u něho přihodilo...30 // TRAKTÁT ČTVRTÝ // Jak Lázaro vstoupil do služby k milosrdnému bratru a co se mu u něho přihodilo...45 // TRAKTÁT PÁTÝ // Jak Lázaro vstoupil do služby k prodavači odpustků a co u něho zažil...46 // TRAKTÁT ŠESTÝ // Jak Lázaro vstoupil do služby k jednomu kaplanovi a co u něho zažil...51 // TRAKTÁT SEDMÝ // Jak Lázaro vstoupil do služby k jednomu alguacilovi a co se mu u něho přihodilo...52 // H. DE LUNA: // DRUHÁ ČÁST LAZARILLA Z TORMESU // Čtenářům...57 // KAPITOLA PRVNÍ // V níž Lázaro vypráví, jak odešel z Toleda, // aby se vydal do alžírské války...59 // KAPITOLA DRUHÁ // Jak se Lázaro nalodil v Cartageně...63 // KAPITOLA TŘETÍ // Jak se Lázaro dostal z moře...66 // KAPITOLA ČTVRTÁ // Jak Lázara vozili po Španělsku...68 // KAPITOLA PÁTÁ // Jak Lázara zavezli do sídelního města...70 // KAPITOLA ŠESTÁ // Jak Lázara zavezli do Toleda...73 // KAPITOLA SEDMÁ // Co se Lázarovi přihodilo na cestě k řece Taju...75 // KAPITOLA OSMÁ // Jak se Lázaro soudil se svou ženou...79 // KAPITOLA DEVÁTÁ // Jak se Lázaro stal nosičem...83 // KAPITOLA DESÁTÁ // Co
se Lázarovi přihodilo sjednou starou kuplířkou...86 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ // Jak se Lázaro vydal do rodného kraje // a co se mu cestou přihodilo...90 // KAPITOLA DVANÁCTÁ // Co se Lázarovi přihodilo v jedné hospodě míli // před Valladolidem...94 // KAPITOLA TŘINÁCTÁ // Jak se Lázaro stal panošem sedmi žen zároveň...98 // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ // V níž Lázaro vypravuje, co se mu přihodilo na jedné hostině . . 102 KAPITOLA PATNÁCTÁ // Jak se Lázaro stal poustevníkem...106 // KAPITOIA ŠESTNÁCTÁ // Jak se l ázaro chtěl podruhé oženit...1K // FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS: ŽIVOT ROŠŤÁKA // Donu Franciscovi de Quevedo přátelsky Lukianos...118 // Čtenáři...119 // Věnování...120 // ŽIVOTNI’ PŘÍBĚH ROŠŤÁKA ZVANÉHO DON PABLOS, VZORU VĚTROPLACHŮ A ZRCADLA ŠEJDÍŘŮ // KNIHA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ // V níž se vypráví, kdo je a odkud...123 // KAPITOLA DRUHÁ // O tom, jak jsem šel do školy a co se mi tam přihodilo...126 // KAPITOLA TŘETÍ // O tom, jak jsem odešel do penzionátu // coby sluha dona Diega Coronela...130 // KAPITOLA ČTVRTÁ // O zotavování a odchodu na studie do Alcaly de Henares 136 // KAPITOLA PÁTÁ // O příjezdu do Alcaly, o patentu a o žertech, // jichž jsem byl jako nováček obětí...141 // KALITOLA ŠESTÁ // O zarputilé hospodyni a o tom, jaké jsem prováděl lumpárny . 146 KAPITOLA SEDMÁ // O odjezdu dona Diega, o zprávách týkajících se smrti mých rodičů, jakož i o tom,
// jaké jsem pojal rozhodnutí vzhledem k své budoucnosti 153 // KNIHA DRUHÁ KAPITOLA PRVNÍ // O cestě z Alcaly do Segovie a o tom, co se mi na ní přihodilo až do Rejasu, kde jsem tu noc spal...159 // KAPITOLA DRUHÁ O tom, co jsem zažil s jedním básníkem, // než jsem dojel do Madridu...164 // KAPITOLA TŘETÍ // O tom, co jsem dělal v Madridu a co se mi přihodilo, // než jsem dojel do Cercedilly, kde jsem přenocoval...167 // KAPITOLA ČTVRTÁ // O pohostinství mého strýce a o návštěvách; // o převzetí mého majetku a o návratu do sídelního města 175 // KAPITOLA PÁTÁ // O mém útěku a o tom, co se mi na něm přihodilo // až do sídelního města...180 // KAPITOLA ŠESTÁ // V níž šlechtic pokračuje v cestě a ve slíbeném // vyprávění o svém životě a zvycích...183 // KNIHA TŘETÍ KAPITOLA PRVNÍ // O tom, co se mi přihodilo v sídelním městě od chvíle, // kdy jsem tam dorazil, až do setmění...189 // KAPITOLA DRUHÁ // V níž pokračuje započatý výklad a vypráví se ještě // o jiných neobvyklých příhodách...192 // KAPITOLA TŘETÍ // V níž vyprávění pokračuje až do chvíle, // kdy jsou všichni uvrženi do vězení...199 // KAPITOLA ČTVRTÁ // V níž se popisuje vězení a co se v něm dělo, než z něho vyšla stařena zmrskána, kamarádi na pranýř a já na záruku...201 // KAPITOLA PÁTÁ // O tom, jak jsem se ubytoval, a o nehodě, která mě v mém bydlišti postihla...207 // KAPITOLA ŠESTÁ
// V níž pokračuje totéž s rozličnými jinými příhodami...211 // KAPITOLA SEDMÁ // V níž se pokračuje ve vyprávění spolu s jinými příhodami // a závažnými neblahými událostmi...21S // KAPITOLA OSMÁ // O mém léčení a jiných podivných příhodách...222 // KAPITOLA DEVÁTÁ // V níž se ze mě stává herec, básník a kavalír jeptišek, // jejichž vlastnosti se zde pěkně odhalují...227 // KAPITOLA DESÁTÁ // O tom, co jsem zažil v Seville, než jsem vstoupil // na loď do zemí indijských...235 // ŽIVOT A SKUTKY ESTEBANILLA GONZÁLEZE // Věnování...240 // Čtenáři...241 // Další předmluva ve verších...243 // Od Franciska de la Gruz, sluhyjeho Výsosti, // Estebanillu Gonzálezovi...246 // Od Franciska de Ali, sluhyjeho Výsosti, // Estebanillu Gonzálezovi...247 // Od Estebanilla Gonzáleze, autora této knihy...247 // Od práporčíka dona Martina Franciska Chillóna у Allende Estebanillu Gonzálezovi...249 // Od kapitánaJeronima de Brau, generála trénu // ve Flandrech, Estebanillu Gonzálezovi...251 // KAPITOLA PRVNÍ // V níž Estebanillo vypráví o svém narození, studiích a nezbednostech a o duchaplné příhodě, jakou zažil s jedním odvážlivcem, a o cestě z Říma do Livorna...253 // KAPITOLA DRUHÁ // V níž se vypráví o tom, jak se Estebanillo nalodil a dorazil do Mesiny, o cestě do Levanty a o tom, co se mu přihodilo během ní a v městě Palermu, z něhož potom musel odejít...261 // KAPITOLA DESÁTÁ
// V níž je popsán konec obléhání a cesta, kterou Estebanillo vykonal do Království polského, a též se v ní hovoří o tom, co ho potkalo při návratu v bitvě u Lipska, kterou svedla císařská vojska se Švédy, a o utkání s oddílem markytánň a o návratu do Flander a potom do říše...397 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ // V níž se vypráví o druhé cestě, kterou Estebanillo vykonal do Polska, o souboji s jedním polským studentem, o příjezdu do Vídně a odjezdu do Itálie a též o tom, co se mu cestou přihodilo s jedním německým kapitánem, a o cestách, které vykonal do Říma a do Neapole, až nakonec přicestoval do Španělska...407 // KAPITOLA DVANÁCTÁ // V níž se vypráví o příjezdu do Španělska a o směšných příhodách, které Estebanillo zažil sjednou hospodskou služkou a s jedním čerstvě vyučeným inženýrem, o laskavosti, kterou mu prokázalo Jeho královské Veličenstvo, a o nové milostné příhodě, kterou prožil, a o ostatních věcech, které se mu přihodily cestou do San Sebastiánu ...428 // KAPITOLA TŘINÁCTÁ // V níž Estebanillo pokračuje v cestě do Flander, popisuje ztroskotání během cesty a výprask v Anglii, příjezd do Bruselu a loučení před cestou do Neapole...450 // Poznámky // 463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC