Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(16.7) Půjčeno:100x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
251 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3380-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7453-4 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 211-240, rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000196102
ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNOSTNÍCH VLASTNOSTÍ -- 1 LEXIKÁLNÍ PŘÍSTUP K PĚTIFAKTOROVÉMU MODELU -- OSOBNOSTI -- 1.1 Historie pěti faktorového modelu -- 1.2 Teoretické a technické předpoklady lexikálních výzkumů -- 1.2.1 Faktorová analýza -- 1.3 Lexikální analýzy osobnostních deskriptorů -- 1.3.1 Taxonomické projekty v americké angličtině -- 1.3.2 Česká taxonomie -- 1.3.3 Holandská taxonomie -- 1.3.4 Německá taxonomie -- 1.3.5 Italská taxonomie -- 1.3.6 Maďarská taxonomie -- 1.3.7 Polská taxonomie -- 1.3.8 Ruský taxonomicky orientovaný výzkum -- 1.3.9 Chorvatská taxonomie -- 1.3.10 Španělská lexikální studie -- 1.3.11 Lexikální výzkum ve francouzštině (kanadská studie) -- 1.3.12 Řecká taxonomie -- 1.3.13 Hebrejská taxonomie -- 1.3.14 Turecká taxonomie -- 1.3.15 Korej ská taxonomie -- 1.3.16 Lexikální výzkumy v tagalštině (filipínská taxonomie) ---
1.4 Kvantitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií -- 1.5 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura -- 1.6 Kvalitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií -- 1.7 Reprezentativní taxonomie osobnostně relevantních sloves -- a podstatných jmen -- 1.7.1 Charakterizování osobnosti za použití různých slovních druhů -- 1.7.2 Taxonomie osobnostně relevantních sloves v holandštině -- 1.7.3 Taxonomie českých osobnostně relevantních sloves -- 1.7.4 Taxonomie osobnostně relevantních podstatných jmen -- 1.7.5 Porovnání struktury přídavných jmen a typových podstatných jmen -- 1.8 Nová holandská taxonomie: budoucnost lexikálních výzkumů -- 1.9 Kruhový model rysů -- 1.9.1 Uplatnění AB5C taxonomie -- 2. METODY PRO DIAGNOSTIKOVÁNÍ PĚTI DIMENZÍ OSOBNOSTI -- 2.1 Škály přídavných jmen (markery) -- 2.1.1 Inventář přídavných jmen (IPJ-R) ---
2.2 Dotazníky a inventáře pro diagnostiku pěti dimenzí osobnosti -- 2.2.1 NEO Osobnostní inventáře -- 2.2.2 The Five Factor Personality Inventory (FFPI) -- 2.2.3 The Big Five Questionnaire (BFQ) -- 2.2.4 The Five Factor-Nonverbal Personality Questionnaire -- 2.2.5 Psychometrické charakteristiky metod -- 2.3 Diagnostika pěti dimenzí osobnosti u dětí -- 2.4 Alternativní metody pro diagnostiku osobnostních vlastností -- 3. DISPOZIČNÍ PŘÍSTUP KE ZKOUMÁNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI -- 3.1 Shoda mezi posuzovateli při posuzování osobnosti -- 3.1.1 Metodologické souvislosti výzkumu shody -- 3.1.2 Realistický model správnosti (The Realistic Accuracy -- Model RAM) -- 3.1.3 Moderátory správnosti -- 3.1.4 Interakce mezi moderátory -- 3.1.5 Zkoumání shody mezi posuzovateli v ČR a v mezikulturním kontextu -- 3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti -- 3.2.1 Zkoumání stability a změny osobnosti ---
3.3 Rodové odlišnosti osobnostních charakteristik -- 3.4 Mezikulturní psychologie rysů -- 3.4.1 Česká národní povaha a pět dimenzí osobnosti -- 3.4.2 Zkoumání osobnostních charakteristik v různých zemích -- 3.4.3 Národní stereotypy a osobnostní vlastnosti -- 3.5 Teoretické perspektivy pětifaktorového modelu osobnosti -- 3.5.1 Pětifaktorová teorie osobnosti (PFT) -- 3.5.2 Evoluční přístup k pětifaktorovému modelu -- 3.5.3 Socioanalytická perspektiva výkladu pěti dimenzí osobnosti -- 3.5.4 Dyadicko-interakční přístup k pětifaktorovému modelu -- 3.5.5 Typologický přístup k pětifaktorovému modelu -- 4. UPLATNĚNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI -- 4.1 Poradenská a klinická psychologie a psychiatrie -- 4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví -- 4.3 Výběr profese, pracovní, podniková a organizační psychologie -- 4.4 Pedagogická praxe a pedagogicko-psychologické výzkumy ---
4.5 Pětifaktorový model ve výzkumech v České republice a ve Slovenské republice -- O AUTORCE. SUMMARY LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC