Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

šmilauer (@@20120515-10:51:25@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(11) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
333 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1913-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000196355
Kapitola 1. Názvotvorná charakteristika české oikonymie 18-20. století -- Východiska -- Česká oikonymie názvotvorná charakteristika -- Otázka honorifikace a místní jména 18. a 19. století -- Kapitola 2. Honorifikační motiv v toponymii -- Východiska -- Onomastika, onymie a politika a ideologie -- Honorifikační motiv obecná charakteristika -- Honorifikační toponymie současný stav bádání v české onomastice -- Honorifikační toponymum charakteristické znaky -- Nominace a přejmenování -- Ideologická podmíněnost honorifikačního jména -- toponymický newspeak a vytváření tzv. státní krajiny -- Internacionalizační tendence v honorifikačním motivu -- Honorifikační toponymum defektní onymum -- Neplnění primárních toponymických funkcí nominace, -- diferenciace, identifikace, lokalizace -- Komunikační nefunkčnost honorifikačních oikonym ---
Věcná nesprávnost a nelogičnost zdroj komunikačních nedorozumění. Honorifikační toponyma pokus o klasifikaci -- Typ A deantroponymické honorifikační oikonymum -- Typ B detoponymické honorifikační oikonymum -- Typ C dechrématonymické honorifikační oikonymum -- Typ D deapelativní honorifikační oikonymum -- Kapitola 3. Honorifikační motiv v oikonymii českých zemí -- 1918-1960 obecná charakteristika -- Východiska -- Příčiny neuplatnění honorifikačního motivu v české oikonomii -- Tradice české onomastické kultury -- Zákonné normy upravující používání toponym -- Uzavřenost české oikonymické soustavy -- Etnické přesuny a změny hranic -- Kapitola 4. Česká oikonymie a honorifikační motiv 1918-1945 -- Období let 1918-1945 -- Případové studie období 1918-1945 -- Toponymum Žižkovo Pole (původně Šenfeld, -- okres Havlíčkův Brod) případová studie -- Toponymum Baťov a další baťovská jména-případová studie ---
Baťovská jména ve světě -- Baťovská jména v Československu Baťov a Baťovany -- Kapitola 5. Česká oikonymie a honorifikační motiv 1945-1960 -- Období let 1945-1960 -- Příčiny změn v oikonymii let 1945-1960 -- Odstraňování německých jmen a jmen s přívlastkem Německý, -- Polský, Uherský přívlastek Český -- Honorifikační oikonyma -- Kult osobnosti v české oikonymii 40. a 50. let 20. století -- Sudety a uplatnění honorifikačního motivu v letech 1945-1951 -- Honorifikační jména a jejich úloha při nahrazování -- německých oikonym -- Mytizačnifunkce honorifikačních jmen a mýtus „naší" krajiny -- Sudety mýtus české krajiny -- Slovensko mýtus kulturního národa s odbojovou -- a velkomoravskou tradicí -- Kaliningradská oblast a Krym mýtus sovětské krajiny -- Izrael mýtus židovské zaslíbené krajiny -- Případové studie období 1945-1960 -- Toponymum Havlíčkův Brod případová studie ---
Vývoj pojmenování města do roku 1945 -- Změna názvu města v roce 1945 -- Pokusy o změnu názvu města v letech 1918-1939 -- Přejmenování města v roce 1945 -- Návrhy Metoděje Rozsívala na degermanizaci oikonymie -- případová studie -- Toponymum Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod) -- případová studie -- Toponymum Švermov (okres Kladno)-případová studie -- Toponymum Gottwaldov (dnes Zlín) případová studie -- Toponymum Havířov (okres Karviná)-případová studie -- Soutěž na název nového města -- Toponymum Havířov v kontextu honorifikačních jmen 40. a 50. let -- 20. století -- Charakteristika materiálu -- Analýza jednoslovných návrhů východiska -- Jednoslovné návrhy typy tvoření -- Toponyma s formantem-ov, typ Havířov -- Toponyma s formantem-(ov)ice, typ Bezručovice, formant-ín, -- typ Soutěžín, a další domácí topoformanty ---
Deapelativní toponyma v singuláru s nulovým formantem, typ Hřebík, plurálová toponyma, typ Krystaly, deadjektivní toponyma, typ Zářné -- Kompozitní toponyma s antropoformanty, typ Průmyslav, -- Horomír, kompozita, typ Ostravobaň -- Zkratková toponyma, typ Chrč -- Internacionalizační tendence toponyma s cizími topoformanty, -- typUhlohrad -- Deonymická toponyma s nulovým formantem, typ Fučík, Donbas Celková charakteristika názvotvorných typů toponyma pro Havířov -- Kapitola 6. Pomístní jména a honorifikace -- Východiska -- Honorifikační motiv a česká anoikonymie -- Revize pomístních jmen v Sudetech a kolektivizace -- Žižkův dub, Masarykova lípa a další honorifikační anoikonyma -- případové studie -- Žižkův dub -- Masarykova lípa -- Jiráskova cesta, Důl Klement Gottwald -- Sémiotický závěr -- Kapitola 7. Honorifikační motiv v české urbanonymii -- Východiska -- Město jako prostor moderní civilizace ---
Evropský a americký model urbanonymie -- Česká urbanonymie 20. století -- Východiska -- Urbanonymicképrostory současného města -- Český Krumlov urbanonymie historického města -- Honorifikační motiv v moderní české urbanonymii -- Od středověkého města k moderní době -- Honorifikační motiv v současné české urbanonymii -- Urbanonymie socialistického města Havířov případová studie Definice urbanonyma z pohledu významu podílu honorifikace na jeho utváření -- Kapitola 8. Reklamní funkce oikonym -- Reklama a oikonyma principy fungování -- Reklamní (prací) toponyma typu Veselí, Lázně Bohdaneč -- Reálná toponyma a jejich využití v reklamním textu -- Reklamní funkce oikonym případové studie -- Oikonymum Beroun v kontextu reklamního textu -- případová studie -- Uliční jména a jejich využití v reklamě případová studie -- Pojmenování bytových komplexů případová studie -- Kapitola 9. Oikonymie v uměleckém textu ---
Východiska -- Charakteristika české literární toponymie -- Tištěné prameny (beletrie, dobové články, dobové příručky, edice, -- statistické lexikony, vyhlášky) -- Elektronické databáze -- Literatura
(OCoLC)746837076
cnb002194529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC