Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(5.8) Půjčeno:186x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
152 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-879-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000196367
1. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ -- 1.1 Klíčové kompetence v evropském kontextu -- 1.1.1 Vymezení pojmu klíčové kompetence -- 1.1.2 Klíčové kompetence pro Evropu -- 1.2 Klíčové kompetence a kurikulum -- 1.2.1 Pozadí klíčových kompetencí v kurikulech Evropy -- 1.2.2 Pohled na klíčové kompetence v kurikulu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska -- 1.3 Klíčové kompetence a jejich postavení v kurikulu ČR -- 1.3.1 Vymezení klíčových kompetencí vzhledem k hlavním cílům RVP ZV -- 1.3.2 Vztah klíčových kompetencí k vzdělávacím oblastem a průřezovým tématům -- 1.3.3 Porovnání s evropskými kompetencemi -- 1.3.4 Rozvíjení klíčových kompetencí ve školní praxi -- 2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V EVROPSKÉM KONTEXTU -- 2.1 význam a postavení uměleckých předmětů v základním vzdělávání -- 2.1.1 Společensko-kulturní pozadí uměleckých předmětů -- 2.1.2 Umělecké předměty v kurikulu -- 2.1.3 Dramatická výchova jako umělecký předmět -- 2.2 Postavení dramatické výchovy v kurikulu vybraných evropských zemí -- 2.2.1 Dramatická výchova v kurikulu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska -- 3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V KURIKULU ČESKÉ ŠKOLY -- 3.1 Postavení dramatické výchovy v RVP -- 3.1.1 Východiska pro dramatickou výchovu v RVP -- 3.1.2 Dramatická výchova jako doplňující vzdělávací obor -- 3.1.3 Dramatická výchova a jiné vzdělávací obsahy
v RVP -- 3.2 učivo a očekávané výstupy předmětu dramatická výchova v RVP -- 3.2.1 Obsah učiva -- 3.2.2 Rozpracované očekávané výstupy podle etap pro 1. stupen ZŠ -- 4. MOŽNOSTI ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DRAMATICKOU VÝCHOVOU -- 4.1 rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí dramatickou výchovou -- 4.1.1 Kompetence sociální a personální -- 4.1.2 Kompetence komunikativní -- 4.1.3 Kompetence k řešení problémů -- 4.1.4 Kompetence k učení -- 4.1.5 Kompetence občanská -- 4.1.6 Kompetence pracovní -- 4.2 příklady rozvoje klíčových kompetencí dramatickou výchovou -- 5. HODNOCENÍ A EVALUACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VE VZTAHU K DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ -- 5.1 hodnocení a evaluace klíčových kompetencí -- 5.1.2 Vymezení a pojetí evaluace klíčových kompetencí -- 5.2 Hodnocení a evaluace v dramatické výchově -- 5.2.1 Vhled do problematiky hodnocení umel. předmětů -- 5.2.2 Hodnocení dramatické výchovy ve Spojeném království Velké Británie a Severním Irsku -- 5.3 příklad evaluace klíčových kompetencí dosažených dramatickou výchovou

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC