Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2010
292 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-058-6 (NLN ; brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 12
"Sborník česky a slovensky psaných příspěvků z mezinárodní konference projektu InterCorp konané 17.-19. září 2009 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze"--Úvod
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský, anglický, německý a ruský text
000196475
1 GRAMATICKÝ VÝZKUM -- Postupně rozvíjející přívlastky v překladech do francouzštiny -- Frangois Esvan -- Tendence v distribuci spojovacích výrazů pro vyjádření srovnání v češtině a němčině -- Pavel Pečený -- Bulharská posesivní zájmena a způsoby jejich překládání do češtiny -- Ludmila Uhlířová -- Srovnání výskytu slov každý, všechen a celý v češtině, angličtině a španělštině -- Helena Confortiová -- (A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu -- Jana Šindlerové -- 2 VÝZKUM LEXIKONU, FRAZEOLOGIE A SLOVOTVORBY -- Slovesné předpony v češtině a slovinštině falešní přátelé? -- David Blažek -- Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer/ fare + sloveso a jejich české ekvivalenty -- Petr Čermák, Pavel Štichauer -- Komparace deminutivnosti v bulharštině a češtině ve světle korpusových dat -- Hana Gladkova ---
Česká substantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině -- Tomáš Kána -- Možnosti využití paralelního korpusu pro komparativní studium přirovnání v českém a chorvatském jazyce -- Karel Jirásek -- Analytické verbonominální spojení v češtině a němčině (na základě paralelního korpusu) -- František Martínek -- Valence jako slovosledný faktor jak dalece ovlivňuje slovosled české a německé výpovědi -- Kateřina Rysová -- Ekvivalentácia konstitutivných častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu -- Maria Šimková -- 3 KATEGORIE A JEVY -- Obecný subjekt (objekt) a jeho lexikální vyjádření: anglické one, německé man, francouzské on a české člověk -- František Čermák -- Německé konstrukce s es a jejich české protějšky -- Hana Peloušková -- Polské konstrukce s neosobními tvary slovesa na-no/-řo ---
a jejich české překladové ekvivalenty analýza úrovně ekvivalence -- tucja Baňczyk -- 4 APLIKACE A TECHNICKÉ ASPEKTY PARALELNÍCH KORPUSŮ -- Automatická identifikace lexikálních struktur v paralelních korpusech -- Pavel Kopřiva -- Budování česko-arabského paralelního korpusu -- jiříMilička -- TCA2 nástroj pro zarovnávání paralelních textů -- Pavel Vondřička -- Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie -- Olga Nádvorníková, Alena Polička, Jovanka Šotolová, Petr Vurm -- Extrakce česko-litevského slovníku z korpusu -- Hana Skoumalová -- 5 PŘEKLAD A JEHO ASPEKTY -- Překlad od interpretace k deformaci originálu a jeho dopad na korpusová data -- Ana Adamovičová -- jak se překládají české univerbizáty do polštiny -- Milena Hebal-Jezierska -- Česko-slovenská slovotvorná adjektívna diferencia-ný/-ní a jej textový dosah -- Mira Nábělková -- Kritika překladu frazémů ---
(na materiále paralelního česko-ruského korpusu) -- Ludmila Štěpánova
(OCoLC)703551569
cnb002157077

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC