Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Praha : IGS - Intergeoservice, 2009
201 s. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-254-5266-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 200-201
Ruský, část. souběžný český text
000196776
??? // Obsah // I. ??? ??? ??? Vedení obchodních jednání // LI ??? Seznámení // 1.2 ??? ??? ??? ? ??? Prezentace nového zboží a služeb // 1.3 ??? ???: Průběh jednání: // 1.3.1 - ??? ???; - začátek jednání // 1.3.2 - ??? ??? ? ??? - seznámení přítomných s tématem jednání // ???; // 1.3.3 - ??? ??? ?? ??? - časové omezení jednání // 1.3.4 - ??? ??? ??? ???. - žádost o vyjádření vlastního názoru // 1.4 ??? ? ???, ??? ??? ? Jednání o ceně, platebních podmínkách a // ??? ??? termínech dodávky // 1.5 ??? ?? ???, ???, Jednání o balení, značení, dopravě a // ??? ? ??? ??? pojištění zboží // 1.6 ??? Reklamace // 1.7 ??? Omluvy // 1.8 ??? ??? ? ??? Nezbytná slovní spojení a slovní vazby // ??? // II. ??? // Sitilo uvy // 11.1 ??? ???-???: Kupní smlouvy: // II.l.l - ??? ???-??? ??? (1) - Kupní smlouva týkající se zboží (1) // II.1.2 - ??? ???-??? ??? (2) - Kupní smlouva týkající se zboží (2) // II.1.3 - ??? ???-???, ??? ??? ??? ??? - Kupní smlouva s garancí kvality zboží // II.1.4 - ??? ???-??? ?? ??? - Kupní smlouva za podmínek platby // ??? ??? předem // ILI.5 - ??? ???-??? ??? ? ??? - Kupní smlouva týkající se zboží na úvěr // II.1.6 - ??? ???-??? ??? ? ??? - Kupní smlouva týkající se zboží na úvěr // ? ??? ??? ??? s podmínkou pojištění zboží // II.1.7 - ??? ???-??? ??? ? - Kupní smlouva týkající se zboží na // ??? splátky // 11.1.8 - ??? ???-??? ??? ? - Kupní smlouva týkající
se zboží na // ??? ? ??? ??? ??? splátky s podmínkou pojištění zboží // ?.2 ??? ??? Dodací smlouvy (smlouvy o dodání zboží): // II.2.1 - ??? ??? ??? - Návrh dodací smlouvy // II.2.2 - ??? ??? - Dodací smlouva // II.2.3 - ??? ??? ??? ? ??? - Smlouva o dodání zboží s platbou předem // II.2.4 - ??? ??? ? ??? ??? - Dodací smlouva s odkladem platby // II.2.5 - ??? ??? ?? ??? DDP - Dodací smlouva za podmínek DDP // II.2.6 - ??? ??? ??? ?? - Smlouva o dodání zařízení za podmínek // ??? CIF CIF // II.2.7 - ??? (???) ?? ??? ???- - Smlouva (kontrakt) na dodání // ??? ??? ?? ??? FOB kompletního zařízení za podmínek FOB // 6 // 8 // 9 // 9 // 10 // 10 // 10 // 10 // 13 // 15 // 16 // 17 // 18 // 20 // 21 // 22 // 24 // 25 // 27 // 28 // 30 // 32 // 34 // 37 // 39 // 42 // 46 // 49 // 57 // 11.2.8 // 11.2.9 // 11.2.10 // 11.2.11 // 11.3. // 11.3.1 ?.3.2 // ?.?.? // ?.3.4 // 11.4. // 11.4.1 ?.4.2 // 11.4.3 // 11.4.4 ?.4.5 II.4.6 // II.5. // 11.5.1 // 11.5.2 ?.5.3 // ?.5.4 II.5.5 // ?.5.6 // ?.5.7 // II.5.8 // ?.5.9 // ?.5.10 // III // - ??? (???) ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? FCA // - ??? ??? ??? ??? // - ??? ??? ??? ? ??? // - ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? // ??? ??? // - ??? ??? ??? ??? // - ??? ??? ?? ??? ??? ??? // - ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? // - ??? ??? ?? ??? ??? // ??? ???, ??? ? ??? // - ??? ??? // - ??? ??? ??? ??? // - ??? ??? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? // - ??? ??? ??? ??? // - ??? ??? (??? ??? ? ??? ???) // - ??? ??? ??? ??? (? ???) ? ???
??? ??? ??? ??? // ??? ?? ??? ??? // - ??? ??? ( 1 ) // - ??? ??? (2) // - ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ???-??? ?? ??? ??? // - ??? ??? ? ??? // - ??? ?? ??? ??? ??? // - ??? ? ??? ??? // ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???... // - ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? // - ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?? ??? ??? // - ??? ??? // - ??? ??? ?? ??? ??? // - Smlouva (kontrakt) na dodání náhradních dílů k zařízení za podmínek FCA // - Smlouva o dodání náhradních dílů // - Smlouva o dodání zboží včetně montáže // - Smlouva o dodání zboží za účasti zahraniční právnické osoby // Dodavatelské smlouvy (smlouvy o dílo) // - Vzor obecné dodavatelské smlouvy // - Smlouva s hlavním dodavatelem na stavbu nemovitosti // - Dodavatelská smlouva na provedení vnitřních úprav // - Dodavatelská smlouva na montáž zařízení // Smlouvy o pronájmu, podnájmu a leasingu // - Smlouva o pronájmu // - Smlouva o pronájmu majetkového celku // - Smlouva o pronájmu nebytového prostoru s právem odkupu // - Smlouva o podnájmu nebytového prostoru // - Smlouva o leasingu (finančního pronájmu s předkupním právem) // - Leasingová smlouva na kompletní zařízení (s přílohou) o provedení montáže experty prodejce // Smlouvy o poskytnutí služeb // - Smlouva o obchodním zastoupení (1) // - Smlouva o obchodním zastoupení (2) // - Smlouva o obchodním zastoupení na vyhledávání odběratelů a uzavření kupní smlouvy na dohodnutém
území // - Smlouva o účasti na výstavě // - Smlouva o poskytnutí turistických služeb // - Smlouva o provedení marketingového // průzkumu na území RF na objednávku zahraniční právnické osoby... // - Komisionářská smlouva na uzavření kontraktu se zahraničním odběratelem na odběr zboží // - Smlouva se zahraniční právnickou osobou o poskytnutí služeb k získání a vypracování objednávky na dodávku zboží // - Smlouva o skladování // - Smlouva o skladování ve skladu zboží // 67 // 71 // 75 // 77 // 83 // 85 // 89 // 95 // 98 // 102 // 104 // 107 // 115 // 123 // 130 // 134 // 147 // 148 150 // 152 // 156 // 159 // 164 // 170 // 174 // 178 // 180 // ??? ??? ??? // III. ??? Příloha // j Pojem právnické osoby // 184
(OCoLC)664090975
cnb001970728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC