Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Kyberšikana jako nový fenomén šikany (@@20121010-19:43:57@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15.3) Půjčeno:199x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010
225 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-858-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 199-29 a rejstříky
Anglické resumé
000196808
ÚVOD -- (Maria Vašutová, Václav Moravec) -- 1 ROZMANITOST SVĚTA MÉDIÍ JAKO JEDNA -- Z PODMÍNEK PRO VZNIK NOVÝCH FOREM ŠIKANY -- (Václav Moravec) -- 1.1 Svět nových médií -- 1.2 Mediální vybavenost rodin v České republice -- 1.3 Pokoje dětí a dospívajících = multimediální pokoje -- 1.4 Mediální preference vybraných skupin obyvatelstva -- 1.5 Dohled rodičů nad používáním médií dětmi a dospívajícími -- 2 VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ -- SPJATÝCH S NOVÝMI MÉDII -- (Maria Vašutová, Jana Kitliňská, Kateřina Bartlíková, Tomáš Rucki) -- 2.1 Informační společnost a její technologie -- 2.2 Internet, jeho služby a jejich využívání -- 2.2.1 World Wide Web -- 2.3 Mobilní telefony -- 3 TRADIČNÍ ŠIKANA JAKO PROJEV AGRESE A AGRESIVITY (Maria Vašutová, Jana Kitliňská) -- 3.1 Agrese a související pojmy v současné společnosti -- 3.2 Vymezení tradiční šikany -- 3.3 Protagonisté tradiční šikany -- 3.3.1 Agresor -- 3.3.2 Oběť -- 3.3.3 Přihlížející svědci -- 3.4 Sociální kontext tradiční šikany -- 3.4.1 Školní prostředí, vrstevnické vazby -- 3.4.2 Rodinné prostředí -- 3.4.3 Společnost -- 4 KYBERŠIKANA ZNÁMÝ PROBLÉM V NOVÉM KABÁTĚ -- (Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Jana Kitliňská) -- 4.1 Vymezení pojmu a definice kyberšikany -- 4.2 Tradiční šikana versus kyberšikana -- 4.2.1 Způsoby kyberšikany -- 4.2.2 Používané zneužívané prostředky -- 4.2.3 Formy kyberšikany --
Nevyžádaná sdělení (spamy, hoaxy, viry aj.) -- Rozohňování (flaming) -- Obtěžování (harrassment) -- Pomlouvání (denigration) -- Vydávání za někoho (impersonation) -- Odhalení a podvod (outing and trickery) -- Vyloučení (exkluze) -- Pronásledování (cyberstalking) -- Veselé fackování (happy slapping) -- Vydávání za někoho jiného na internetu za účelem -- osobní schůzky vedoucí k obtěžování (cybergrooming) -- Ohrožení (cyberthreats) -- 4.2.4 Místo a čas ve vztahu ke kyberšikaně -- 4.3 Protagonisté kyberšikany -- 4.3.1 Agresor kyberšikany -- 4.3.2 Publikum v kyberšikaně -- 4.3.3 Oběť kyberšikany -- 4.3.4 Rodič a jeho role v kyberšikaně supervize, monitoring, prevence -- 4.3.5 Prevence kyberšikany -- Organizace zabývající se kyberšikanou v České republice -- 4.3.6 Legislativní úprava kyberšikany v České republice -- 5 VYBRANÉ VÝZKUMNÉ STUDIE ŠIKANY A KYBERŠIKANY -- V ZAHRANIČÍ A V ČESKÉ REPUBLICE -- (Kateřina Bartlíková, Michal Panáček) -- 5.1 Kanada (Shariff, Li, Beran, Mishna) -- 5.2 USA (Hinduja, Patchin) -- 5.3 Nizozemí (Dehue, Bolman, Völlink) -- 5.4 Itálie (Genta, Guarini, Brighi) -- 5.5 Bosna a Herzegovina (Malaguti, Canevaro, Tomič, Hatibovič, Hodzič) -- 5.6 Turecko (Dilmac) -- 5.7 Česká republika -- 6 VÝZKUMNÁ STUDIE KYBERŠIKANY NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ -- (Maria Vašutová, Michal Panáček, Jan Nevřala) -- 6.1 Ostravský dotazník ke kybernetické šikaně -- 6.2 Analýza
výsledků výzkumu ke kyberšikaně na Ostravské univerzitě v Ostravě -- 6.2.1 Frekvence činností studentů na internetu -- Frekvence činností studentů na internetu vzhledem k pohlaví. Frekvence činností prováděných respondenty -- na internetu podle fakult -- 6.2.2 Zastoupení protagonistů kyberšikany -- 6.2.3 Zastoupení svědků kyberšikany a analýza -- specifických rysů kyberšikany -- Identifikace oběti podle svědků kyberšikany -- Prostředky kyberšikany podle svědků -- 6.2.4 Zastoupení obětí kyberšikany a analýza -- specifických rysů kyberšikany -- Identifikace agresora dle obětí kyberšikany -- Prostředky kyberšikany podle obětí -- 6.2.5 Zastoupení agresorů kyberšikany -- a analýza specifických rysů kyberšikany -- 6.3 Další deskripce fenoménu kyberšikany -- Zhlédnutí videa s šikanou na internetu -- a názory na zveřejňování -- Obranné strategie studentů a studentek proti kyberšikaně -- 6.3.1 Zastoupení svědků tradiční šikany a analýza -- specifických rysů šikany -- Zastoupení svědků tradiční šikany podle pohlaví -- Zastoupení svědků tradiční šikany podle fakult -- 6.3.2 Zastoupení obětí tradiční šikany a analýza -- specifických rysů šikany -- Zastoupení obětí tradiční šikany podle pohlaví -- Zastoupení obětí tradiční šikany podle fakult -- 6.3.3 Zastoupení agresorů tradiční šikany a analýza -- specifických rysů šikany -- Zastoupení agresorů tradiční
šikany z pohledu pohlaví -- Zastoupení agresorů tradiční šikany z pohledu fakult -- 6.4 Diskuse výsledků výzkumu kyberšikany na Ostravské univerzitě v Ostravě a výsledků výzkumu kyberšikany na Boloňské univerzitě -- 7 KYBERŠIKANA JAKO FENOMÉN ÉRY NOVÝCH MÉDIÍ -- (Maria Vašutová, Jan Nevřala)) -- 8 PŘEHLED TABULEK A GRAFŮ -- 8.1 Přehled tabulek -- 8.2 Přehled grafu -- 9 BIBLIOGRAFIE -- 10 RESUMÉ -- 11 VĚCNÝ REJSTŘÍK -- 12 JMENNÝ REJSTŘÍK -- 13 PŘÍLOHA PŘÍPADOVÉ ILUSTRACE
(OCoLC)746836286
cnb002184509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC