Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2.3 (hodnocen3 x )
(13.5) Půjčeno:185x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
162 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-943-8 (brož.)
Obsahuje odkazy na související právní předpisy
Obsahuje bibliografii na s. 142-151, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000196814
1. VYBRANÉ VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE ROMSKÝM ETNIKEM -- 1.1 Speciální pedagogika a romské etnikum -- 1.2 Sociální pedagogika a romské etnikum -- 1.3 Sociální práce a romské etnikum -- 1.4 Multikulturní výchova a romské etnikum -- 2. OBECNĚ PEDAGOGICKÉ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ -- 2.1 Výchovné cíle, individuální přístup a vzdělávací potřeby -- 2.2 Determinanty sociokulturního klimatu -- 2.3 Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance -- 2.4 Postoje romských rodičů a jejich vliv na vzdělávání dětí -- 3. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ -- 3.1 Názory na mentální retardaci romských žáků -- 3.2 Romský žák jako dítě v riziku problémů a poruch chování -- 3.3 Specifické vlivy ve vývoji řeči romského žáka -- 4. DETERMINANTY EDUKACE ROMSKÝCH ŽÁKŮ -- 4.1 Specifika sociokulturně odlišných edukativních předpokladů romského žáka -- 4.2 Osobnost učitele, jeho kompetence a autorita -- 4.3 Edukativní strategické postupy ve vyučování -- 4.4 Faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci -- 5. SUPORTIVNÍ STRATEGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ -- 5.1 Mateřské školy a přípravné třídy základních škol -- 5.2 Žáci základních škol -- 5.3 Asistent pedagoga -- 5.4 Činnost občanských sdružení a jiných institucí -- 5.5 Podpora vzdělávání v sekundárním a terciálním školství -- 6. ANALÝZA POSTOJŮ RODIČŮ ROMSKÝCH DĚTÍ KE VZDĚLÁVÁNI -- 6.1 Metodologická východiska zkoumaného problému -- 6.2 Výsledky a interpretace statistické analýzy dat -- 6.3 Shrnutí výzkumného šetření a verifikace hypotéz -- 6.4 Návrhy na opatření
(OCoLC)746837252
cnb002195998

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC