Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Plzni : Fakulta filozofická Západočeské univerzity ; [Dolní Břežany] : Scriptorium, 2010
373 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 31 cm + stratigrafický diagram (1 l.) + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-87271-18-6 (Scriptorium ; váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000196816
2. Přehled dějin kláštera -- 3. Geografie kláštera a vývoj jeho vnějších částí -- 3. 1. Vymezení kláštera, rozsah a vývoj předklášteří 14 3. 2. Komunikační schéma kláštera 18 3.3. Vnější klauzura 19 3. 4. Zásobování vodou 22 -- 4. Chronologie vnitřní klauzury -- 5. Prostorový vývoj a architektura vnitřní klauzury -- 5. 1. Poznatky o předklášterním osídlení a o nejstarším konventu 27 5. 2. Románská klášterní bazilika 29 5.3. Budovy vnitřní klauzury ve 12. a 13. století 44 5.4. Gotická přeměna kláštera 48 5.5. Přestavba v 16-17. století 60 -- 6. Odraz života a kontaktů kláštera v drobných nálezech ---
6. 1. Charakteristika nálezového prostředí a proporce nálezového souboru 66 6. 2. Duchovní a intelektuální činnost 66 6. 3. Fyzická práce 68 6. 4. Výživa (Zdeňka Sůvová, Karel Nováček) 69 6. 5. Příprava, uchovávání jídel a stolování 71 6. 6. Osobní předměty 77 6. 7. Vybavení a výzdoba interiérů (Jaroslav Sojka, Karel Nováček) 78 6. 8. Stavební artefakty 91 -- 6. 9. Mince 100 6. 10. Militaria, vybavení jezdce a koně 100 -- 7. Fyzický stav a pohřbívání klášterní familiae (Karel Nováček, Miluše Dobisíková) -- 7. 1. Poloha, velikost a prostorové uspořádání pohřebního areálu 101 7. 2. Úprava hrobových jam, uložení zemřelých a průvodní artefakty 104 7. 3. Demografie a antropologie 106 -- 7. 4. Interpretace hřbitova 107 -- 8. Zázemí kláštera ---
8. 1. Metoda průzkumu 109 8. 2. Interpretace výsledků povrchových sběrů 110 8. 3. Komunikační síť 112 8. 4. Předlokační kontext, trhová ves a vznik města Kladruby 114 -- 8. 5. Těžba a zpracování rud 119 8. 6. Stavební kámen a hrnčířské suroviny 121 8. 7. Vojenské aktivity 123 -- 9. Vznik kladrubské domény v západních Cechách a vývoj jejího osídlení do roku 1250 -- 9. 1. Území tzv. primární domény kláštera 127 9. 2. Krašovský újezd 131 9. 3. Ostatní panovnické donace ve 12. století 134 9. 4. Nepanovnické donace 135 9. 5. Proměna donací a pozemkové držby v 1. polovině 13. století 141 -- 10. Kostely kladrubského okruhu {Karel Nováček, Jan Adámek) -- 10. 1. Katalog 1. skupina 144 10. 1. Katalog 2. skupina 164 10. 2. Syntéza a interpretace poznatků 176 -- 11. Závěrečné interpretace ---
11. 1. Ekonomický vývoj: soběstačnost a izolace 184 11. 2. Struktura osídlení klášterního panství v „transformační době" 186 11.3. Sebeprezentace architekturou 187 11.4. Regionální a nadregi-onální status 189 -- 12. Použité prameny a literatura
(OCoLC)670480155
cnb002115378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC