Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Plzni : Fakulta filozofická Západočeské univerzity ; [Dolní Břežany] : Scriptorium, 2010
373 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 31 cm + stratigrafický diagram (1 l.) + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-87271-18-6 (Scriptorium ; váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000196816
1. Úvod 7 // 2. Přehled dějin kláštera 9 // 3. Geografie kláštera a vývoj jeho vnějších částí 14 // 3.1. Vymezení kláštera, rozsah a vývoj předklášteří 14 // 3.2. Komunikační schéma kláštera 18 // 3.3. Vnější klauzura 19 // 3.4. Zásobování vodou 22 // 4. Chronologie vnitřní klauzury 24 // 5. Prostorový vývoj a architektura vnitřní klauzury 27 // 5.1. Poznatky o předklášterním osídlení a o nejstarším konventu 27 // 5.2. Románská klášterní bazilika 29 // 5.3. Budovy vnitřní klauzury ve 12. a 13. století 44 // 5.4. Gotická přeměna kláštera 48 // 5.5. Přestavba v 16.-17. století 60 // 6. Odraz života a kontaktů kláštera v drobných nálezech 66 // 6.1. Charakteristika nálezového prostředí a proporce nálezového souboru 66 // 6.2. Duchovní a intelektuální činnost 66 // 6.3. Fyzická práce 68 // 6.4. Výživa (Zdeňka Sůvová, Karel Nováček) 69 // 6.5. Příprava, uchovávání jídel a stolování 71 // 6.6. Osobní předměty 77 // 6.7. Vybavení a výzdoba interiérů (Jaroslav Sojka, Karel Nováček) 78 // 6.8. Stavební artefakty 91 // 6.9. Mince 100 // 6.10. Militária, vybavení jezdce a koně 100 // 7. Fyzický stav a pohřbívání klášterní familiae (Karel Nováček, Miluše Dobisíková) 101 // 7.1. Poloha, velikost a prostorové uspořádání pohřebního areálu 101 // 7.2. Úprava hrobových jam, uložení zemřelých a průvodní artefakty 104 // 7.3. Demografìe a antropologie 106 // 7.4. Interpretace hřbitova 107 // 8. Zázemí kláštera 109 // 8.1. Metoda průzkumu 109 // 8.2. Interpretace výsledků povrchových sběrů 110 // 8.3. Komunikační síť 112 // 8.4. Předlokační kontext, trhová ves a vznik města Kladruby 114 // 8.5. Těžba a zpracování rud 119 // 8.6. Stavební kámen a hrnčířské suroviny 121 // 8.7. Vojenské aktivity 123 //
9. Vznik kladrubské domény v západních Čechách a vývoj jejího osídlení do roku 1250 127 // 9.1. Území tzv. primární domény kláštera 127 // 9.2. Krašovský újezd 131 // 9.3. Ostatní panovnické donace ve 12. století 134 // 9.4. Nepanovnické donace 135 // 9.5. Proměna donací a pozemkové držby v 1. polovině 13. století 141 // 10. Kostely kladrubského okruhu {Karel Nováček, Jan Adámek) 143 // 10.1. Katalog 1. skupina 144 // 10.1. Katalog 2. skupina 164 // 10.2. Syntéza a interpretace poznatků 176 // 11. Závěrečné interpretace 184 // 11.1. Ekonomický vývoj: soběstačnost a izolace 184 // 11.2. Struktura osídlení klášterního panství v „transformační době“ 186 // 11.3. Sebeprezentace architekturou 187 // 11.4. Regionální a nadregionální status 189 // Použité prameny a literatura 194 // Summary: The Kladruby Abbey. Settlement Architecture Artefacts 209 // Barevná příloha mezi stranami 212-213 // Přílohy: 213 // Popis nálezových situací (Karel Nováček) 215 // 1. stayebně historický průzkum 215 // 2. geofyzikální průzkum 253 // 3. archeologický výzkum 258 // Kladruby Pozorka: výsledky archeologického výzkumu předklášteří v roce 1992 295 (Radek Široký, Peter Braun) // Chronologie keramických souborů (Karel Nováček) 302 // Antropologický výzkum (Miluše Dobisíková) 317 // Zvířecí kosti (Zdeňka Sůvová) 336 // К liturgické výbavě kláštera v 16. a 17. století (Jan Adámek) 346 // Rozbor románské pálené střešní krytiny (Vladimír Hanykýř, Martin Maryška) CD příloha // Rozbor a hodnocení kuchyňské a stolní keramiky a její srovnání s pálenou keramickou krytinou (Vladimír Hanykýř, Martin Maryška) CD příloha // Seznam dokumentace a tabulek 355 // Rejstřík osobních a místních jmen 368
(OCoLC)670480155
cnb002115378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC