Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
335 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1925-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 315-323 a rejstřík
Anglické resumé
000196833
I. ANTROPOLOGIE UMĚNÍ -- Před 35 tisíci lety se objevilo umění. Jak dnes k tomuto fenoménu přistupovat? -- Čtení archeologického záznamu Využití analogií Chování primátů Evoluční determinismus Evolucionistické interpolace Antropogeneze: anatomické základy-Genetika Neurobiologie, evoluční psychologie a struktura vědomí Chování, kultura a symboly Jazyk Hudba Symboly, syntax a „domestikace jevů" -- II. VÝVOJ NÁZORŮ -- Koncipovat hypotézy lze z nejrůznějších úhlů pohledu. Obtížnější je prokázat některou z nich -- 19. století: od imitace a hry k magii 20. století: od dedukce k pozitivní vědě Etnologické analogie: první fáze Strukturalismus Umění a ideologie Nové analytické metody a teorie vědy Návrat etnologie: druhá fáze Mytologizace minulosti Návrat naturalismu: přímé pozorování Změněné stavy vědomí Současný stav: mají pravdu všichni, nebo nikdo? -- III. KONTEXTUÁLNÍ PŘÍSTUP -- Umění porozumíme lépe, vsadíme-li je do širšího kontextu poznatků -- Koncepce času Koncepce prostoru Umění ve světě lidí: parietální a mobilní Umění mimo svět lidí Kde paleolitické umění mlčí Člověk se zdobí Identita jednotlivce. Identita skupiny Individualita tvůrce Děti a hra Běh života Umění mrtvých -- IV. KULTURY A STYLY -- Prehistorické umění není uniformní. Během tisíciletí procházelo svým vnitřním vývojem -- Čas a kvalita: lineární pojetí vývoje Metody přímého
datování Data a styl: formování nových chronologií Archaičtí lidé Moderní lidé Domestikace jevů: „lidská revoluce"-Aurignacien: jednota a variabilita Gravettien: komplexní lovecká společnost Kontinuita v epigravettienu Epizoda solutréenu Magdalénien: vrchol Západu Klimatická změna: pozdní paleolit a mezolit Domestikace rostlin a zvířat: „neolitická revoluce" Neolitická plastika Středomořské skalní umění Skalní umění Sahary Skalní umění Alp Skalní umění podunajské Evropy Skalní umění Skandinávie a Sibiře Síla tradic -- V. MATERIÁLY, TECHNIKY, EXPERIMENTY -- Umění využívá širokou škálu materiálů a technik. Dochovala se jen ovšem -- část artefaktů -- Přirozené a umělé: k otázkám inspirace Přechod mezi funkčním a estetickým Perspektiva pohledu Barviva Kresba a malba Rytina Kombinace rytiny a malby Digitální kresba-Gratáže Piketáže Reliéfy Skulptury: kámen Mamutovina Paroh Ostatní suroviny -- živočišného původu Lidská kost Plastika: hlína a vypálená hlína Užité umění a dekor: vlákna, tkaní a košíkářství Nedochované materiály -- VI. ZÁZNAM VNĚJŠÍHO SVĚTA: ZVÍŘATA KOLEM 151 -- Ze světa zvířat jsou vybírány jednotlivé druhy. Podle jakého klíče? -- Kvantifikace témat: imprese versus analýza Mamut Nosorožec Kůň Sob Los-Jelen a srnec Jelen obrovský Zubr a bizon Tur Pižmoň Kozorožec Kamzík-Lev Medvěd Vlk Zajíc Tuleň Ptáci Hadi Ryby Hmyz Negativní svědectví-Divná
zvířata Fauna saharského umění Fauna severského umění Zvířecí stopy -- VII. SEBEREFLEXE: MY LIDÉ 187 -- Pohled na člověka v měnícím se světě -- Ženská postava Hlava a tvář ženy Ženský klín Ženská prsa Mužská postava-Falus Duchové? Otisky rukou a nohou -- VIII. REDUKCE TVARU: ZNAKY 215 -- Tvary se zjednodušují, schematizují a geometrizují. Uchovávají přitom -- původní významy? -- Morfologie znaků Prostor okolo: krajina a sídliště Prostor k bydlení: dům -- IX. SYNTAX 229 -- Jednotlivé tvary se sdružují do tematických celků. Vzniká komplexnější -- záznam -- Transcendentální svět: zvířata a lidé Bipolární svět: samice a samec Mužské a ženské-Dvojí čtení: hra s tvary pokračuje Příběh Sympatetická magie Šamanský rituál-Kosmologie: struktura světů Umění v krajině Symboly v akci: sídliště Symboly v akci: jeskyně Aktivity, rituály a mýty ve skalním umění Fenomén „umění" -- LOKALITY 265 -- Aurignacien Gravettien a epigravettien Severoasijský mladý paleolit Solutreén-Magdalénien Středomořské skalní umění Saharské skalní umění Alpské skalní umění Podunajské skalní umění Skandinávské skalní umění Sibiřské skalní umění -- LITERATURA 315 -- ORIGINS OF ART (SUMMARY) 324 -- REJSTŘÍK 330
(OCoLC)746836083
cnb002180384

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC