Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Psychologie pro učitele. (@@20120930-16:58:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14.7) Půjčeno:44x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
307 s. : il., 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1882-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000196835
1. Metodologie výzkumu: Jak jsme se ptali na to, co nás zajímá -- 2. Školství a veřejnost: Percepce, aspirace, ignorance -- 2.1 Školství jako přehlížená priorita? -- 2.2 Spokojenost se stavem a vývojem školství -- 2.3 Spokojenost se stavem jednotlivých vzdělávacích stupňů -- 2.4 Hodnocení vývoje českého školství -- 2.5 Sdělovací prostředky: školství mediální popelkou -- 2.6 Vysoké vzdělanostní aspirace, vysoké nároky na vzdělávací systém -- 2.7 Aktéři přispívající k rozvoji školství: „dříči" a „černí pasažéři"? -- 3. Česká škola: Problémy současnosti, vize budoucnosti -- 3.1 Ohlédnutí za historií a vývojem základní školy -- 3.2 Na cestě k autonomní, otevřené a učící se škole -- 3.3 Škola a rodina, výchova a vzdělávání: dělba odpovědnosti -- 3.4 Problémy české školy pohledem veřejnosti a rodičů: násilí, šikana a drogy -- 3.5 Portrét ideální školy: jaké vlastnosti by měla mít? -- 3.6 Participace veřejnosti na životě školy jako forma občanského angažmá -- 3.7 Výprava do nedaleké budoucnosti: možné scénáře vývoje české školy -- 4. Spravedlivý přístup ke vzdělání: Kvalitní vzdělání pro všechny, nebo jen pro vybrané? -- 4.1 Rovný přístup ke vzdělávání větší spravedlivost před, nebo po roce 1989? -- 4.2 Mají opravdu všechny děti stejnou šanci získat vzdělání, jaké si přejí, nebojsou některé skupiny znevýhodněny? -- 4.3 Názory
českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků -- 5. Kurikulum: Předměty, kompetence, reforma -- 5.1 Stručný pohled do vývoje kurikula -- 5.2 Kurikulum české školy v transformaci stručná retrospektiva -- 5.3 Tvorba a zavádění kurikula základního vzdělávání -- 5.4 Kurikulum základního vzdělávání očima veřejnosti -- 5.5 Kurikulární reforma: nepochopení a neznalost rodičovské i široké veřejnosti -- 5.6 Žebříček důležitosti školních předmětů -- 5.7 Souběžná validizace: názory na důležitost školních předmětů a na testování žáků -- 5.8 Školní předměty pohledem různých sociálních skupin a rodičů: stejná optika -- 5.9 Celistvý pohled, shrnující interpretace: faktorová analýza a školní realita -- 5.10 Od předmětů ke kompetencím: znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty pro život -- 5.11 Skupiny kompetencí očima veřejnosti: kognitivní, motorické a sociálně-postojové -- 5.12 Pohled různých skupin populace na totéž: spíše shoda, nikoliv polarizace názorů -- 5.13 Co si rodiče přejí a jak hodnotí skutečný stav věci: soulad, nebo rozpor? -- 6. Testování žáků na konci základní školy a nová maturita: Medializováno a odkládáno -- 6.1 Testování žáků ohlédnutí do historie, současnost a výhledy do budoucnosti -- 6.2 Testování žáků na konci základní školy: hlavní zjištění -- 6.3 Nová maturita: hlavní zjištění -- 7. Obraz učitele současnosti
-- 7.1 Učitel v měnící se české společnosti -- 7.2 Učitelská profese pohledem expertů -- 7.3 Proměny učitelské profese v krátkém shrnutí -- 7.4 Podpora profesionalizace učitelství -- 7.5 Učitelská profese pohledem české i širší veřejnosti -- 7.6 Percepce učitelské profese v kontextu dalších profesí a otázka mzdového ohodnocení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC