Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:76x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
270 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3134-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7537-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8064-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 247-270
Popsáno podle tištěné verze
000197118
MEDIACE V TEORII -- 1. HISTORIE MEDIACE -- 1.1 Kořeny mediace -- 1.2 Vývoj mediace jako specifické metody řešení konfliktů -- 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MEDIACE -- 2.1 Filozofická východiska mediace -- 2.1.1 Význam filozofie pro praxi mediace -- 2.2 Psychologická východiska mediace -- 2.2.1 Systemický přístup -- 2.2.2 Psychologické teorie komunikace -- 2.23 Další psychologické zdroje mediace -- 2.3 Sociologická východiska mediace -- 2.3.1 Systém a teorie systémů -- 23.2 Konflikt a teorie konfliktu -- 233 Sociologické teorie komunikace -- 2.4 Právní východiska mediace -- 2.4.1 Filozofie práva -- 2.4.2 Teorie práva -- 2.43 Spravedlnost -- 3. TEORIE MEDIACE -- 3.1 Konflikt a komunikace -- 3.2 Systémový přístup -- 3.3 Definice mediace -- 4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE MEDIACE -- 4.1 Dobrovolnost -- 4.2 Důvěrnost a důvěra -- 4.3 Změna soupeření na spolupráci -- 4.4 Orientace na budoucnost -- 4.5 Pochopení odlišností -- 4.6 Alternativy hledání nových možností -- 4.7 Nestrannost, neutralita -- 4.8 Svoboda rozhodování -- 4.9 Převzetí zodpovědnosti -- 4.10 Cíle mediace -- 5. POJETÍ MEDIACE -- 5.1 Mediace jako metoda řešení problémů -- 5.2 Mediace jako forma pomoci -- 5.3 Mediace jako prevence konfliktů -- 5.4 Mediace jako metoda usmíření -- 5.5 Mediace jako metoda pochopení -- 5.6 Mediace a právo spolupráce -- 5.7 Mediace jako prostředek ochrany subjektivních práv -- 5.8 Mediace jako forma sociální kontroly -- 5.9
Mediace jako metoda sociální práce -- 5.10 Mediace a psychoterapie -- 5.10.1 Základní srovnání mediace a psychoterapie -- 6. VZTAHY V MEDIACI -- 6.1 Mediace jako komunikační situace -- 6.2 Vztahy v mediaci -- 6.2.1 Vztahy mezi účastníky mediace -- 6.2.2 Vztahy k mediaci a jejímu výsledku -- 6.3 Role mediátora -- 6.3.1 Role mediátora v závislosti na mediačním přístupu -- 6.3.2 Determinanty přístupu mediátora -- 7. PROCES MEDIACE -- 7.1 Řízení-regulace-vedení -- 7.2 Jednání a vyjednávání -- 7.3 Fáze mediace -- 7.3.1 Zahájení mediace -- 7.3.2 Získávání informací -- 7.3.3 Porozumění zájmům -- 7.3.4 Hledání řešení -- 7.3.5 Vytváření a sepsání dohody -- 7.3.6 Závěrečné slovo -- 7.4 Formy mediace -- 7.4.1 Alternativní způsoby řešení konfliktů -- 7.4.2 Formy mediace -- 7.5 Prostředky mediace -- 7.5.1 Strategie a techniky při mediaci -- 8. ETIKA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ -- MEDIACE V PRAXI -- 9. PRÁVNĚ ORGANIZAČNÍ ASPEKTY MEDIACE -- 9.1 Status mediace -- 9.2 Status mediátora -- 9.3 Mediace v celosvětovém kontextu -- 9.4 Mediace v evropském kontextu -- 9.5 Mediace v České republice -- 10. INDIKACE K MEDIACI -- 10.1 Případy nevhodné pro mediaci -- 10.2 Případy vhodné pro mediaci -- 10.3 Přednosti mediace -- 10.4 Rozhodování se pro mediaci motivace k mediaci -- 11. APLIKAČNÍ OBLASTI MEDIACE -- 11.1 Přehled aplikačních oblastí mediace -- 11.1.1 Mediace v civilních sporech -- 11.1.2 Mediace v trestním řízení
-- 11.1.3 Praktické předpoklady rozšiřování mediace -- 11.2 Rodinná mediace -- 11.2.1 Rozpad rodiny -- 11.2.2 Možnosti eliminace rizik a negativních důsledků rozpadu rodiny -- 11.2.3 Mediace v rodinných konfliktech -- 11.2.4 Předmět rodinné mediace -- 11.2.5 Principy rodinné mediace -- 11.2.6 Účastníci rodinné mediace -- 11.2.7 Legislativní podmínky rodinné mediace -- 11.3 Peer mediace -- 11.3.1 Smysl a cíl peer mediace -- 11.3.2 Průbéh peer mediace -- 11.3.3 Peer mediace jako etická výchova zkušeností -- 11.3.4 Peer mediace v České republice -- 11.4 Obchodní mediace -- 11.4.1 Předmét obchodní mediace -- 11.4.2 Kritéria rozhodování se pro mediaci -- 11.4.3 Účastníci obchodní mediace -- 11.4.4 Legislativní podmínky ADR -- 11.4.5 Obchodní mediace v České republice -- 12. MEDIÁTOR JAKO PROFESE -- 12.1 Kompetence mediátora -- 12.1.1 Kvalifikace -- 12.1.2 Vzdělání -- 12.1.3 Odborné znalosti -- 12.1.4 Osobnostní předpoklady -- 12.2 Profese a profesionalizace mediace -- 12.2.1 Mediátor jako profese -- 12.2.2 Profesionalizace mediace -- 13. VZDĚLÁVÁNÍ V MEDIACI -- 13.1 Uvedení do problematiky -- 13.2 Vzdělávání v mediaci v celosvětovém kontextu -- 13.3 Vzdělávání v mediaci v evropském kontextu -- 13.4 Vzdělávání v mediaci v České republice -- 13.5 Vlastní vzdělávání v mediaci -- 13.6 Počáteční vzdělávání v mediaci -- 13.7 Další vzdělávání v mediaci -- 13.8 Vzdělávání v rodinné mediaci
-- 13.9 Návrh vzdělávání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC