Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:80x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
270 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3134-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7537-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8064-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 247-270
Popsáno podle tištěné verze
000197118
MEDIACE V TEORII // 1. HISTORIE MEDIACE // 1.1 Kořeny mediace // 1.2 Vývoj mediace jako specifické metody řešení konfliktů // 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MEDIACE // 2.1 Filozofická východiska mediace // 2.1.1 Význam filozofie pro praxi mediace // 2.2 Psychologická východiska mediace // 2.2.1 Systemický přístup // 2.2.2 Psychologické teorie komunikace // 2.23 Další psychologické zdroje mediace // 2.3 Sociologická východiska mediace // 2.3.1 Systém a teorie systémů // 23.2 Konflikt a teorie konfliktu // 233 Sociologické teorie komunikace // 2.4 Právní východiska mediace // 2.4.1 Filozofie práva // 2.4.2 Teorie práva // 2.43 Spravedlnost // 3. TEORIE MEDIACE // 3.1 Konflikt a komunikace // 3.2 Systémový přístup // 3.3 Definice mediace // 4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE MEDIACE // 4.1 Dobrovolnost // 4.2 Důvěrnost a důvěra // 4.3 Změna soupeření na spolupráci // 4.4 Orientace na budoucnost // 4.5 Pochopení odlišností // 4.6 Alternativy hledání nových možností // 4.7 Nestrannost, neutralita // 4.8 Svoboda rozhodování // 4.9 Převzetí zodpovědnosti // 4.10 Cíle mediace // 5. POJETÍ MEDIACE // 5.1 Mediace jako metoda řešení problémů // 5.2 Mediace jako forma pomoci // 5.3 Mediace jako prevence konfliktů // 5.4 Mediace jako metoda usmíření // 5.5 Mediace jako metoda pochopení // 5.6 Mediace a právo spolupráce // 5.7 Mediace jako prostředek ochrany subjektivních práv // 5.8 Mediace jako forma sociální kontroly // 5.9 Mediace jako metoda sociální práce //
5.10 Mediace a psychoterapie // 5.10.1 Základní srovnání mediace a psychoterapie // 6. VZTAHY V MEDIACI // 6.1 Mediace jako komunikační situace // 6.2 Vztahy v mediaci // 6.2.1 Vztahy mezi účastníky mediace // 6.2.2 Vztahy k mediaci a jejímu výsledku // 6.3 Role mediátora // 6.3.1 Role mediátora v závislosti na mediačním přístupu // 6.3.2 Determinanty přístupu mediátora // 7. PROCES MEDIACE // 7.1 Řízení-regulace-vedení // 7.2 Jednání a vyjednávání // 7.3 Fáze mediace // 7.3.1 Zahájení mediace // 7.3.2 Získávání informací // 7.3.3 Porozumění zájmům // 7.3.4 Hledání řešení // 7.3.5 Vytváření a sepsání dohody // 7.3.6 Závěrečné slovo // 7.4 Formy mediace // 7.4.1 Alternativní způsoby řešení konfliktů // 7.4.2 Formy mediace // 7.5 Prostředky mediace // 7.5.1 Strategie a techniky při mediaci // 8. ETIKA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ // MEDIACE V PRAXI // 9. PRÁVNĚ ORGANIZAČNÍ ASPEKTY MEDIACE // 9.1 Status mediace // 9.2 Status mediátora // 9.3 Mediace v celosvětovém kontextu // 9.4 Mediace v evropském kontextu // 9.5 Mediace v České republice // 10. INDIKACE K MEDIACI // 10.1 Případy nevhodné pro mediaci // 10.2 Případy vhodné pro mediaci // 10.3 Přednosti mediace // 10.4 Rozhodování se pro mediaci motivace k mediaci // 11. APLIKAČNÍ OBLASTI MEDIACE // 11.1 Přehled aplikačních oblastí mediace // 11.1.1 Mediace v civilních sporech // 11.1.2 Mediace v trestním řízení //
11.1.3 Praktické předpoklady rozšiřování mediace // 11.2 Rodinná mediace // 11.2.1 Rozpad rodiny // 11.2.2 Možnosti eliminace rizik a negativních důsledků rozpadu rodiny // 11.2.3 Mediace v rodinných konfliktech // 11.2.4 Předmět rodinné mediace // 11.2.5 Principy rodinné mediace // 11.2.6 Účastníci rodinné mediace // 11.2.7 Legislativní podmínky rodinné mediace // 11.3 Peer mediace // 11.3.1 Smysl a cíl peer mediace // 11.3.2 Průbéh peer mediace // 11.3.3 Peer mediace jako etická výchova zkušeností // 11.3.4 Peer mediace v České republice // 11.4 Obchodní mediace // 11.4.1 Předmét obchodní mediace // 11.4.2 Kritéria rozhodování se pro mediaci // 11.4.3 Účastníci obchodní mediace // 11.4.4 Legislativní podmínky ADR // 11.4.5 Obchodní mediace v České republice // 12. MEDIÁTOR JAKO PROFESE // 12.1 Kompetence mediátora // 12.1.1 Kvalifikace // 12.1.2 Vzdělání // 12.1.3 Odborné znalosti // 12.1.4 Osobnostní předpoklady // 12.2 Profese a profesionalizace mediace // 12.2.1 Mediátor jako profese // 12.2.2 Profesionalizace mediace // 13. VZDĚLÁVÁNÍ V MEDIACI // 13.1 Uvedení do problematiky // 13.2 Vzdělávání v mediaci v celosvětovém kontextu // 13.3 Vzdělávání v mediaci v evropském kontextu // 13.4 Vzdělávání v mediaci v České republice // 13.5 Vlastní vzdělávání v mediaci // 13.6 Počáteční vzdělávání v mediaci // 13.7 Další vzdělávání v mediaci // 13.8 Vzdělávání v rodinné mediaci // 13.9 Návrh vzdělávání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC