Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2010
213 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-241-0 (CDK ; brož.)
ISBN 978-80-210-5489-9 (Masarykova univerzita ; brož.)
Sociologická řada ; sv. č. 10
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000197136
Kapitola 1 -- VALIDITA EGP A ESeC -- ANEB JE SOUČASNÁ ČESKÁ SPOLEČNOST TŘÍDNÍ? -- 1.1. Co je EGP třídní schéma? -- 1.2. Co je třídní schéma ESeC? -- 1.3. Český trh práce optikou EGP a ESeC -- 1.4. Test validity třídních schémat EGP -- a ESeC v české společnosti -- 1.4.1. Test kriteriální validity EGP a ESeC -- 1.4.2. Test konstruované validity EGP a ESeC -- 1.5. Shrnutí -- Kapitola 2 -- VZOREC INTRAGENERAČNÍ MOBILITY -- PO ROCE 1989 NÁVRAT K SOCIÁLNÍMU PŮVODU -- 2.1. Modely zaměstnanecké struktury v socialistických zemích -- 2.2. Existovala třídní struktura -- v české společnosti před rokem 1989? -- 2.3. Proměna zaměstnanecké struktury po roce 1989 -- 2.4. Intragenerační mobilita vletech 1988 až 2009 -- 2.5. Intragenerační mobilita jako návrat k sociálnímu původu -- 2.6. Determinanty proměny třídního postavení po roce 1989 -- 2.7. Příčiny návratu k sociálnímu původu -- 2.8. Shrnutí -- Kapitola 3 ---
NÁVRAT K SOCIÁLNÍMU PŮVODU -- A INTERGENERAČNÍ MOBILITA PO ROCE 1989 -- 3.1. Explanace vývoje sociální fluidity v letech 1989 až 2009: -- dvě hypotézy -- 3.1.1. Hypotéza první: sociální fluidita -- v české společnosti po roce 1989 roste -- 3.1.2. Hypotéza druhá: sociální fluidita -- v české společnosti po roce 1989 oslabuje -- 3.2. Tři perspektivy v jedněch datech: -- věk, období a kohorty narozených -- 3.3. Intergenerační vzestup podle věku, období -- a narozených kohort -- 3.4. Analýza šancí na intergenerační sociální vzestup -- 3.5. Efekt věku, období a kohorty na šance -- na intergenerační sociální vzestup -- 3.6. Shrnutí -- Kapitola 4 -- POSILOVÁNÍ KULTURNÍ REPRODUKCE -- JAKO VÝRAZ NÁVRATU K SOCIÁLNÍMU PŮVODU -- 4.1. Kulturní kapitál jako prvek distinkce -- a prostředek třídní reprodukce -- 4.2. Tři typy kulturního kapitálu -- 4.3. Empirická indikace kulturního kapitálu ---
4.4. Kulturní kapitál a zaměstnanecké postavení -- vletech 1988 až 2009 -- 4.5. Posilování kulturní reprodukce -- a návrat k sociálnímu původu -- 4.6. Shrnutí -- Kapitola 5 -- RŮST ZAMĚSTNANECKÉ HOMOGAMIE -- JAKO VÝRAZ NÁVRATU K SOCIÁLNÍMU PŮVODU -- 5.1. Sociální mobilita a zaměstnanecká homogamie -- 5.2. Zaměstnanecká homogamie a návrat k sociálnímu původu -- 5.3. Vývoj zaměstnanecké homogamie po roce 1989 -- 5.4. Věk, období a narozené kohorty -- ve vývoji zaměstnanecké homogamie po roce 1989 -- 5.5. Zaměstnanecké dotahování manželů -- v době návratu k sociálnímu původu -- 5.6. Shrnutí -- 6. kapitola -- MEZIGENERAČNÍ VZDĚLANOSTNÍ FLUIDITA A NÁVRAT K SOCIÁLNÍMU PŮVODU -- (napsáno ve spolupráci s Natálií Simonovou) -- 6.1. Předpoklady vývoje vzdělanostní fluidity -- v době návratu k sociálnímu původu -- 6.2. Vzdělanostní struktura -- a absolutní vzdělanostní mobilita v letech 1990 až 2009 ---
6.3. Vývoj vzdělanostní fluidity -- v letech 1990 až 2009 a jeho příčiny -- 6.3.1. Vývoj vzdělanostní fluidity -- kohortní efekt nebo efekt období? -- 6.3.2 Příčiny oslabování vzdělanostní fluidity -- nerovné šance a diferenciační efekt -- 6.4. Oslabování vzdělanostní fluidity -- v době návratu k sociálnímu původu -- 6.5. Shrnutí
cnb002190308

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC