Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
466 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-595-0 (váz.)
ISBN 8026202406 (ebook)
ISBN 9788026202400 (ebook)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000197138
1 Definice biologie ochrany přírody -- Podstata a původ biologie ochrany přírody -- Filozofické základy biologie ochrany přírody -- Význam biologie ochrany přírody -- Mezioborový přístup případová studie -- Etické principy biologie ochrany přírody -- Úspěchy a výzvy -- Shrnutí -- 2 Biodiverzita -- Druhová diverzita -- Charakteristika druhu Měření druhové diverzity -- Genetická diverzita -- Ekosystémová diverzita -- Potravní úrovně -- Potravní řetězce a potravní sítě -- Klíčové druhy a gildy -- Klíčové zdroje -- Dynamika ekosystémů -- Biodiverzita ve světovém měřítku -- Kolik existuje na světě druhů? -- Kde se nachází světová biodiverzita ? -- Shrnutí -- 3 Hodnota biodiverzity -- Ekologická ekonomie -- Přímé ekonomické hodnoty -- Spotřební užitná hodnota -- Výrobní užitná hodnota -- Nepřímé ekonomické hodnoty -- Produktivita ekosystému -- Ochrana vodních a půdních zdrojů -- Regulace klimatu ---
Vztahy mezi druhy a monitorování životního prostředí -- Rekreace a vzdělávání -- Vícenásobná užitná hodnota jednoho zdroje případová studie -- Dlouhodobá perspektiva opční hodnota -- Existenční hodnota -- Environmentální etika -- Etické argumenty podporující ochranu přírody -- Hlubinná ekologie -- Shrnutí -- 4 Ohrožení biodiverzity -- Růst lidské populace a jeho vliv -- Destrukce stanovišť -- Tropické lesy -- Savany mírného pásma -- Mokřady a rašeliniště -- Mořské pobřežní vody -- Dezertifikace -- Fragmentace stanovišť -- Možné negativní následky fragmentace -- Okrajové efekty -- Degradace a znečištění životního prostředí -- Pesticidy -- Znečištění vody -- Znečištění ovzduší -- Globální změna klimatu -- Klimatické změny a mořské prostředí -- Obecné účinky globálního oteplení -- Nadměrné využívání zdrojů -- Využívání přírodních zdrojů v tradičních společnostech ---
Mezinárodní trh s rostlinami a živočichy -- Komerční lov a sklizeň -- Invazní druhy -- Invazní druhy na ostrovech -- Invazní druhy ve vodním prostředí -- Schopnost druhu stát se invazním -- Geneticky modifikované organismy -- Nemoci -- Shrnutí -- 5 Vyhynutí je jednou provždy -- Význam slova „vyhynulý" -- Rychlosti vymírání -- Rychlosti vymírání ve vodním prostředí -- Rychlosti vymírání na ostrovech -- Ostrovní biogeografie a předpověď rychlosti vymírání -- Lokální vymírání -- Náchylnost k vyhynutí -- Problémy malých populací -- Ztráty genetické variability -- Efektivní velikost populace -- Demografická a environmentální stochastická -- Extinkční víry -- Shrnutí -- 6 Ochrana populací a druhů -- Aplikovaná populační biologie -- Základní výzkum -- Monitorování populací v terénu -- Demografické studie -- Analýza životaschopnosti populace -- Metapopulační modely -- Kategorie ohroženosti druhů ---
Záchranné programy -- Zakládání nových populací -- Pravidla pro úspěšné záchranné programy -- Vytváření nových populací rostlin -- Status nových populací -- Strategie ochrany přírody ex situ -- Zoologické zahrady -- Akvária -- Botanické zahrady a arboreta -- Semenné banky -- Právní ochrana druhů -- Státní legislativa -- Mezinárodní dohody -- Shrnutí -- 7 Chráněná území -- Vytváření a klasifikace chráněných území -- Účinnost chráněných území -- Stanovení priorit: co má být chráněno? -- Měření účinnosti: analýza mezer -- Navrhování chráněných území -- Problém velikosti -- Minimalizace okrajových efektů a fragmentace -- Sítě chráněných území -- Krajinná ekologie -- Management chráněných území -- Monitoring -- Udržování stanovišť -- Management a místní obyvatelé -- Zonace jako řešení střetu zájmů -- Výzvy pro management chráněných území -- Právní aspekty územní ochrany ---
Evropské sítě chráněných území -- Mezinárodní dohody -- Shrnutí -- 8 Ochrana vně chráněných území -- Nechráněná veřejná a soukromá území -- Tradiční kulturní krajina -- Spolupráce s místními obyvateli -- Zemědělská ochrana přírody in situ -- Rezervace vyhrazené pro dlouhodobě udržitelné využívání domorodci -- Iniciativy místních komunit -- Platby za ekosystémové služby -- Úspěšnost ochranářských iniciativ -- Ekosystémový management -- Obnova poškozených ekosystémů -- Potřeba obnovy ekosystémových funkcí -- Přístupy k obnově společenstev a ekosystémů -- Hlavní kandidáti na ekologickou obnovu -- Budoucnost ekologie obnovy -- Shrnutí -- 9 Trvale udržitelný rozvoj -- Trvale udržitelný rozvoj na místní a národní úrovni -- Státní správa na místní úrovni -- Státní správa na národní úrovni -- Pozemkové spolky -- Pobídky k ochraně přírody ---
Mezinárodní přístupy k trvale udržitelnému rozvoji -- Summit Země -- Financování ochrany životního prostředí -- Finanční prostředky pro životní prostředí -- Výměna dluhů za ochranu přírody -- Půjčky a granty -- Soukromé zdroje financí -- Dilema financování ochrany přírody -- Výzvy pro financování -- Výchova k ochraně přírody -- Role biologů zabývajících se ochranou přírody Shrnutí
(OCoLC)741401539
cnb001965722

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC