Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2011
471 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-5476-9 (váz.)
ISBN 978-80-210-8211-3 (e-kniha)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 396
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. Gros spisu analyzuje na základě detailního studia archivních pramenů vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie od roku 1945 do roku 1990. V závěru si práce všímá také vzestupu nacionalismu na Kosovu a v Srbsku v 80. letech 20. století a sleduje vyhrocení kosovské krize po roce 1989, která probíhala paralelně s rozpadem Jugoslávie..
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000197175
Úvod ...12 // Proč psát o kosovské otázce v socialistické Jugoslávii ...12 // Kosovo v literatuře ...16 // Prameny ...29 // Geografické, toponymické a etnonymické zvláštnosti ...30 // Administrativní rozčlenění území s albánským etnikem ...33 // Psaní a výslovnost toponym a vlastních jmen ...34 // Poděkování ...35 // Kosovo a Metochie na počátku 20. století: Obyvatelstvo a jeho migrace ...36 // Prizrenská (albánská) liga (Kongra) ...39 // Vystěhovalecké vlny konce 19. a počátku 20. století ...40 // Kosovská otázka a Království Srbů, Charvátů a Slovinců ...43 // Integrace území Kosova a Metochie do nového státu ...43 // Kačacké hnutí ...45 // Mírová jednání o poválečné Albánii ...46 // Kosovský výbor ...47 // Porážka kačackého hnutí ...49 // Postavení muslimů „Jižního Srbska“ v Království SHS ...51 // Džemijet ...51 // školství a náboženství ...53 // Ekonomická situace ...55 // Pokusy o změnu etnické situace ...56 // ArnautaŠská teze ...56 // Kolonizace Kosova a Metochie slovanským živlem ...59 // Pokusy o vystěhovávání albánského obyvatelstva ...67 // Druhá světová válka na Kosovu ...78 // Trpký osud kolonistů ...83 // Odboj a partyzánské hnutí na Kosovu a Metochii ...86 // Komunistický odboj v Albánii a Komunistická strana Jugoslávie ...90 // Jugoslávie - Srbsko - Kosovo // Povstání proti komunistické moci ...95 // Vznik kosovské autonomie // Komunistická strana Jugoslávie a národnostní otázka // Názory na status albánské menšiny // Bujanská (bunjajská) konference // Reakce ÚV KSJ na bujanskou rezoluci // Vznik a fungování autonomie // Dilemata kolem autonomie // Problém kolonistů // Limity kosovsko-metochijské autonomie // Autonomie pod obručí státní bezpečnosti ...130 //
Rezoluce Informbyra, ideologický boj Envera Hoxhy a úloha UDB ...131 // Prizrenský proces ...137 // Vysídlování albánského obyvatelstva? ...139 // Akce shromažďování zbraní ...140 // Kosovská každodennost a její úskalí ...149 // Proporcionalita jako hlavní kritérium integrace ...149 // Jazyková otázka 153 // Demografické ukazatele a problémy ...156 // Školství ...166 // Pokusy o jugoslávsko-albánské sbližování ...171 // Kulturní instituce ...175 // Industrializace oblasti ...177 // Zemědělství ...183 // Brionské plénum ...186 // Důsledky brionského pléna ...191 // Zpráva vyšetřovací komise ÚV SKS ...192 // Zpráva o působení UDB na Kosovu ...194 // Poučení z krizového vývoje ...202 // Problémy a necitlivosti „pobrionské doby“ ...206 // Do deseti let se vystěhují všichni Srbové ...207 // Mezietnické problémy po roce 1966 ...209 // Ideologizované principy etnické dominance ...212 // KOSOVO JAKO REPUBLIKA? ...217 // Autonomie jako „kategorie federace" ...219 // „Soudruzi objektivně rozdmýchávají nacionalismus“. Vystoupení Dobrici Čosiče a Jovana Marjanoviče na 14. plénu ÚV SKS.223 // Demonstrace roku 1968 ...229 // Hodnocení demonstrací ...232 // Kosovo po demonstracích ...235 // Ústavní změny ve prospěch posilování autonomie ...240 // Konfederativní ústava ...243 // Užší Srbsko versus autonomie ...249 // Nacionalistické koncepty ...260 // Kosovský kult ...264 // My jsme Albánci, ne Jugoslávci - demonstrace i98i.. 267 // Následky demonstrací . Hodnocení demonstrací // Příčiny nacionalistického výbuchu v hodnocení SKJ // „Kosovské vedení se nechovalo rozhodně a bojovně“ // Ústavní postavení autonomií je třeba ctít // Exploze školského systému // Stalinisté, iredentisté, ustašovci. Podíl zahraničního faktoru //
Ekonomický rozvoj je jednostranný, neadekvátní, živelný // Definice ekonomických problémů ...293 // Oživování opozice ...303 // Srbská kritická inteligence ...305 // Bourání mýtů ...309 // Kritika nacionalismu ...313 // Vyhrocování napětí na Kosovu ...316 // „Znásilňované srbství“ ...316 // Případ Martinovié ...316 // Bezpečnostní situace na Kosovu ...317 // Zprávy o útocích na Srby a Černohorce ...319 // Zprávy o znásilňování srbských žen ...321 // Vystěhovalectví z Kosova ...323 // Změna kosovské etnické struktury ...325 // Vztahy mezi etniky ...327 // Srbská nacionalistická inteligence a kosovští Srbové ...329 // Úloha tisku ...329 // Petice kosovských Srbů ...331 // 7 // Jugoslávie - Srbsko - Kosovo // Protestní pochody kosovských Srbů ...333 // XIII. sjezd SKJ a Kosovo ...337 // Změny v kosovském vedení ...338 // Politický vzestup Slobodana Miloševice ...339 // Memorandum SÁNU ...344 // Manifest srbského nacionalismu ...345 // Kritika Memoranda ...347 // Memorandum a kritická inteligence ...349 // Nikdo vás nesmí bít ...351 // Důsledky projevu Slobodana Miloševice v Kosově Polji ...354 // Vzestup popularity Slobodana Miloševice ...354 // Protestní večery o Kosovu - nová ofenzíva kritické inteligence ...355 // Nová platforma o Kosovu ...359 // IX. zasedání ÚV SKJ ...360 // Jednota a rozhodnost je klíč křešení Kosova ..., ...362 // VIII. ZASEDÁNÍ ÚV SKS ...365 // Média ve službě nového politického proudu ...365 // Zlověstné výstřely v Paracinu ...- ...367 // Vítězství proudu Slobodana Miloševice ...371 // Lehkovážně slíbená rychlost ...371 // Předehra VIII. zasedání ÚV SKS ...372 // Vítězství revolučního proudu ...374 // Hodnocení VIII. zasedání ÚV SKS jugoslávskou politickou elitou ...377 // „Antibyrokratická revoluce“ ...380 //
Mobilizace obyvatelstva ...384 // Kosovští Srbové v akci ...385 // Jogurtová revoluce ...387 // Neúspěšná intervence ÚV SKJ ...388 // Horká kosovská zima 1988/1989: „Ústavu nedáme!“ ...389 // Srbské protesty na Kosovu ...389 // Debata o odpovědnosti kosovských politiků ...390 // Demonstrace podpory kosovskému vedení ...392 // Mítink všech mítinků: Bitvu o Kosovo vyhrajeme ...393 // Neprovokujte kosovský lid výměnou kádrů, které odmítá ...396 // Budeme v dolech až do vítězného konce ...398 // Shromáždění v Cankarově domě ...402 // „Neslyším dobře, co říkáte ...“ Korunovace vůdce ...404 // 8 // Obsah // Zatčení Azema Vllasiho ...407 // Neuznávám tento politický soud: Proces s „kosovskou čtrnáctkou4 .. 408 // Přijetí nové srbské ústavy - vítězství „antibyrokratické revoluce“ ...410 // Podivné hlasování kosovského parlamentu ...411 // Krvavý kosovský týden ...412 // Slavnost v Sáva centru ...414 // Den svátého Víta ...415 // Využití mýtu v politice ...417 // Zánik Svazu komunistů Jugoslávie ...421 // Kosovští Srbové a Slovinsko ...421 // XIV. sjezd SKJ ...422 // Konec vlády jedné strany ...423 // Stínová republika ...427 // Politická pluralita na Kosovu ...427 // Nová vlna násilí ...427 // Zrušení kosovské autonomie a vznik paralelních albánských // institucí ...430 // Cestou nenásilné resistence ...432 // Epilog // 435 // ZÁVĚR ...437 // Yugoslavia - Serbia - Kosovo. // Kosovo IN 20TH CENTURY ...440 // Použité prameny a literatura .. // 452 // Jmenný rejstřík
(OCoLC)757676593
cnb002193721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC