Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
511 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-297-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 469-497 a rejstřík
Anglické resumé
000197309
Obsah // ČÁST 1: PŘEDMLUVA...7 // Kulturní pluralita: teoretické otázky // 1. VÝCHODISKA ZKOUMÁNÍ...11 // 1.1 Vývoj zkoumání...11 // 1.2 Teoretická východiska...15 // 1.3 Kulturní pluralita...;...26 // 2. CÍL, PŘEDMĚT A POSTUP ANALÝZY...36 // 2.1 Podstata kulturní rozmanitosti...36 // 2.2 Hledisko komparace...38 // 2.3 Kulturně hodnotové paradigma...40 // 2.4 Kulturní identita...42 // 2.5 Cíl a postup řešení...44 // Část 2: Kultury současného světa // 3. Západoevropská kultura...51 // 3.1 Kořeny evropské kultury...51 // 3.2 Etapy vývoje evropské kultury...56 // 3.3 Základy evropské kultury...58 // 3.4 Období rozkvětu evropské kultury...63 // 3.5 Období kritické sebereflexe a nové hodnoty...68 // 4. Americká kultura...81 // 4.1 Historické zdroje americké kultury...81 // 4.2 Americké kulturní hodnoty...84 // 4.3 Americké hodnoty ve společenské praxi...90 // 5. Pravoslavná civilizace...98 // 5.1 Alternativy definice - východoevropská civilizace...99 // 5.2 Geneze a definice pravoslavné civilizace...99 // 5.3 Dějiny pravoslavného sociokulturního útvaru...103 // 5.4 Specifika pravoslavného náboženství...108 // 5.5 Paradigmatická charakteristika pravoslavné civilizace...109 // 5.6 Existuje pravoslavná kultura?...117 // 6. Ruská kultura...123 // 6.1 Ruská státnost v dějinách ruské kultury...124 // 6.2 Pravoslaví: pilíř ruské kultury a státu...126 // 6.3 Rusko a evropská kultura...129 // 6.4 Sebereflexe ruské
kultury...131 // 6.5 Revoluční kulturní zlom...135 // 7. ŽIDOVSKÁ KULTURA...138 // 7.1 Geneze a definice židovské kultury...139 // 7.2 Dějiny židovské kultury...152 // 7.3 Paradigmatická charakteristika židovské kultury...160 // 8. Islámská kultura...168 // 8.1 Předpoklady a historické zdroje islámské kultury...168 // 8.2 Dějiny islámské kultury...172 // 8.3 Faktory ovlivňující vývoj islámské kultury...184 // 8.4 Hodnotové paradigma islámské kultury...201 // 8.5 Specifické rysy islámské kultury...204 // 9. Hinduistická kultura...211 // 9.1 Historické předpoklady...212 // 9.2 Dějiny indické kultury...215 // 9.3 Specifické rysy hinduistické kultury’...240 // 10. ČÍNSKÁ KULTURA...249 // 10.1 Problém definice a obsahu pojmů „Číňan“ // a „čínská kultura“...249 // 10.2 Ideové základy čínské civilizace...257 // 10.3 Čínská národní povaha a sociální vystupování...270 // 10.4 Paradigmatická charakteristika čínské kultury...273 // 11. Kultura subsaharské Afriky...293 // 11.1 Kulturní pestrost Afriky...296 // 11.2 Základní hodnotové orientace africké kultury...310 // 11.3 Vývoj etnicity a jejího vnímání v subsaharské Africe...314 // 12. Latinská Amerika...328 // 12.1 Historické předpoklady kulturní plurality Latinské Ameriky . .328 // 12.2 Předkolumbovské civilizace...329 // 12.3 Koloniální období...339 // 12.4 Nezávislost a caudillismus s populismem...350 // 12.5 Kulturní podoba Ameriky...352
// 12.6 Současná Latinská Amerika - více než symbolický celek? . . . .354 // Část 3: Případové studie // 13. Dynamický dialog kultury a politiky: identity, // NÁBOŽENSKÉ TRANSFORMACE A HODNOTY LATINOAMERIČANŮ . . . 375 // 13.1 Kulturní identita pod „skalpelem“ analýzy...375 // 13.2 Jaký je vztah identity a kultury? ...378 // 13.3 Kultura, identita, politika? Jak chápat procesy // kulturních změn ...380 // 13.4 Empirický základ: dominantní hodnotové // a náboženské orientace dnešních Latinoameričanů...383 // 13.5 Dynamika náboženských identit: konverze // a jejich sociokulturní a politické okolnosti...398 // 13.6 Od politiky ke kultuře a zase zpět: specifika // latinskoamerických identit a historie emancipací...406 // 14. Kulturní diverzita na Mauriciu*...409 // 14.1 Segmenty mauricijské společnosti...409 // 14.2 Mauricijská národní identita...412 // 14.3 Politický systém na Mauriciu...413 // 15. ČÍNSKÝ A JAPONSKÝ KOLEKTIVISMUS A NĚKTERÉ // JEHO SPECIFICKÉ RYSY...417 // 15.1 Čína - některé z kořenů kolektivismu // v „kultuře vnějšího řádu“...418 // 15.2 Japonsko - některé z kořenů kolektivismu // v „kultuře vnější harmonie“...425 // 16. Multikulturní a multikonfesní Libanon...432 // 16.1 Komunitární systém v Libanonu...433 // 16.2 Charakteristika jednotlivých komunit v Libanonu...434 // 17. Židovská kultura ve Státě Izrael // A IZRAELSKO-PALESTINSKÝ KONFLIKT...442 // 17.1 Role judaismu
v současné izraelské společnosti...443 // 17.2 Židovský fundamentalismus a izraelsko-palestinský konflikt . .450 // 17.3 Civilizačně-kulturní bariéry míru na Blízkém východě...452 // 17.4 Civilizačně-kulturní předpoklady řešení konfliktu...462 // PŘÍLOHA...465 // Resume...468 // Literatura...469 // O autorech...498 // Jmenný rejstřík...499 // Věcný rejstřík...501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC