Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.3) Půjčeno:185x 
BK
2., nezměn. vyd.
Praha : Karolinum, 2011
270 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1916-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000197331
1 Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů -- 1.1 Různé způsoby poznání reality -- 1.2 Možnosti a meze vědeckého poznání -- 1.3 Specifika vědeckého poznání pedagogických jevů -- 2 Úvahy o možných vlivech subjektivity badatele -- na výzkumné výstupy -- 3 Koncipování vlastního výzkumu -- 3.1 Hledání a formulace výzkumného problému -- 3.2 Vymezení a modelování výzkumného pole -- 3.3 Hypotézy -- 3.4 Základní soubor a výběr (vzorek) -- 4 Validita a reliabilita výzkumných šetření -- a použitých metod -- 4.1 Validita, její podstata a druhy -- 4.2 Reliabilita a její použití -- 5 Strategie výzkumu -- 5.1 Typy výzkumů (ex post facto a experiment) -- 5.2 Základní charakteristika -- dobrého výzkumného projektu -- 5.3 Předvýzkum -- 6 Specifika empirického měření -- 6.1 Nominální měření (kategorizace) -- 6.2 Pořadové (ordinální) měření -- 6.3 Intervalové měření -- 6.4 Poměrové měření -- 7 Výzkumné metody a techniky -- 7.1 Pojmové vymezení výzkumné metody a techniky -- 7.2 Soustava metod a technik empirického výzkumu -- 7.3 Podmínky výběru vhodných výzkumných metod (technik) a jejich kombinací -- 8 Analýza vybraných výzkumných metod a technik ] -- 8.1 Explorativní metoda ] -- 8.1.1 Dotazník ] -- 8.1.1.1 Specifika konstrukce otázek v dotazníku ] -- 8.1.1.2 Práce na konstrukci dotazníku ] -- 8.1.2 Anketa ] -- 8.1.3 Autobiografie ] -- 8.1.4 Rozhovor (interview) ] -- 8.1.5 Beseda
3 -- 8.2 Ratingová metoda 1 -- 8.2.1 Posuzovací stupnice (škály) ] -- 8.2.2 Expertní šetření ] -- 8.3 Metoda Q-třídění ] -- 8.4 Psychosémantická metoda 1 -- 8.4-1 Sémantický diferenciál ] -- 8.5 Obsahová analýza 1 -- 8.5.1 Analýza osobní dokumentace 1 -- 8.5.2 Analýza školské a školní dokumentace ] -- 8.5-3 Analýza školních ukazatelů -- 8.6 Testy -- 8.6.1 Základní informace o psychologických testech, použitelných v pedagogickém výzkumu -- 8.6.1.1 Testy inteligence -- 8.6.1.2 Testy osobnosti -- 8.6.2 Psychomotorické testy -- 8.6.3 Didaktické testy -- 8.6.3.1 Klasifikace didaktických testů s přihlédnutím k jejich použití -- v pedagogickém výzkumu -- 8.6.3.2 Druhy testových úloh -- 8.6.3.3 Postup při konstrukci didaktického testu -- 8.7 Projektivní metoda a techniky -- 8.7.1 Verbální metody -- 8.7.1.1 Slovní asociační experiment -- 8.7.1.2 Testy nedokončených vět -- 8.7.1.3 Projektivní interview -- 8.7.2 Grafické projektivní techniky -- 8.7.2.1 Některé projektivní techniky, -- zaměřené na analýzu dětské kresby -- 8.7.3 Manipulační techniky -- B.S Metoda, meteni sociálních vztahů -- 8.8.1 Sociometrické techniky -- 8.8.2 Techniky zkoumající preferenční postoje -- 8.8.2.1 Výzkumná technika měřící preferenční -- postoje učitele k žákovi (PPUŽ) -- 8.9 Behaviorální metoda -- 8.9.1 Pozorování jako výzkumná technika -- 8.9.2 Pozorování jako východisko interakční analýzy -- 8.10 Experimentální
metoda -- 8.10.1 Laboratorní experiment -- 8.10.2 Simulační experiment -- 8.10.3 Přirozený (terénní) experiment -- 8.10.4 Formující experiment -- 8.11 Některé specifické stránky použití -- výzkumných technik v etnografickém výzkumu -- 9 Zpracování výsledků výzkumu -- 9.1 Shromáždění a zpracování výzkumných údajů -- a tvorba databáze -- 9.2 Výzkumná zpráva -- 10 Týmový výzkum jako vyšší forma -- empirického výzkumu -- 11 Několik slov místo závěru
(OCoLC)724299989
cnb002177904

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC