Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
2., rev. vyd., 1. v Newton Books
Brno : Newton Books, 2011
283 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87325-00-1 (váz.)
Gaia ; 5
angličtina, němčina
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000197332
1. kapitola -- Základní pojmy -- 1.1 Úvod -- 1.2 Funkce a vztah -- 1.3 Informace a zpětná vazba -- 1.4 Redundance -- 1.5 Metakomunikace a pragmatický kalkul -- 1.6 Závěry -- 1.61 Pojem „černé skříňky" -- 1.62 Vědomí a nevědomí -- 1.63 Přítomnost a minulost -- 1.64 Příčina a následek -- 1.65 Cirkulárka komunikačních vzorců -- 1.66 Relativita „normálního" a „abnormálního" -- 2. kapitola -- Předběžné komunikační axiomy -- 2.1 Úvod -- 2.2 Nemožnost ne-komunikovat -- 2.21 Veškeré chování je komunikací -- 2.22 Jednotky komunikace (sdělení, interakce, vzorec) -- 2.23 Schizofrenik se pokouší ne-komunikovat -- 2.24 Definice axiomu -- 2.3 Obsahová a vztahová rovina komunikace -- 2.31 Aspekt „zprávový" a „příkazový" -- 2.32 Data a instrukce v počítačích -- 2.33 Komunikace a metakomunikace -- 2.34 Definice axiomu -- 2.4 Fázování sledu událostí -- 2.41 Fázování jako organizující princip ---
2.42 Odlišné fázování, odlišné „reality" -- 2.43 Bolzanovy nekonečné oscilující řady -- 2.44 Definice axiomu -- 2.5 Digitální a analogová komunikace -- 2.51 V přirozených a umělých organismech -- 2.52 V lidské komunikaci -- 2.53 Využití obou způsobů člověkem -- 2.54 Problémy překladu z jednoho způsobu do druhého -- 2.55 Definice axiomu -- 2.6 Symetrická a komplementární interakce -- 2.61 Schizmogeneze -- 2.62 Definice symetrie a komplementarity -- 2.63 Metakomplementarita -- 2.64 Definice axiomu -- 2.7 Souhrn -- 3. kapitola -- Narušená komunikace -- 3.1 Úvod -- 3.2 Nemožnost nekomunikovat -- 3.21 Popírání komunikace při schizofrenii -- 3.22 Opak -- 3.23 Vyhýbání se komunikaci -- 3.231 Odmítnutí -- 3.232 Akceptovaní komunikace -- 3. 233 Diskvalifikace komunikace -- 3.234 Symptom jako komunikace -- 3.3 Poruchy v rovině obsahových a vztahových aspektů -- 3.31 Konfúze těchto aspektů -- 3.32 Názorové rozdíly ---
3.33 Definice Já a Ty -- 3.331 Potvrzení -- 3.332 Odmítnutí -- 3.333 Znehodnocení -- 3.34 Roviny mezilidského vnímání -- 3.35 Vztahová slepota -- 3.4 Fázování sledu událostí -- 3.41 Rozdílná fázování -- 3.42 Fázování a prožívání skutečnosti -- 3.43 Příčina a následek -- 3.44 Sebenaplňující se proroctví -- 3.5 Chyby v překladech mezi digitální a analogovou komunikací -- 3.51 Mnohoznačnost analogových komunikací -- 3.52 Analogové komunikace jsou vztahové výzvy -- 3.53 Absence „ne" v analogových komunikacích -- 3.531 Vyjádření’„ ne " neuskutečněním ánu -- 3.532 Rituál -- 3.54 Jiné pravdivostní funkce v analogových komunikacích -- 3.55 Hysterické symptomy jako zpětné překlady -- do analogového -- 3.6 Poruchy v symetrických a komplementárních interakcích -- 3.61 Symetrické eskalace -- 3.62 Rigidní komplementarita -- 3.63 Vzájemná stabilizace obou forem vztahů -- 3.64 Příklady -- 3.65 Souhrn -- 4. Kapitola ---
Organizace lidské interakce -- 4.1 Úvod -- 4.2. Interakce jako systém -- 4.21 Čas -- 4.22 Definice systému -- 4.23 Prostředí a subsystémy -- 4.3 Vlastnosti otevřených systémů -- 4.31 Celistvost -- 4.311 Ne-sumativnost -- 4.312 Nejednostrannost -- 4.32 Zpětná vazba -- 4.33 Ekvifinalita -- 4.4 Postupně se rozvíjející interakční systémy -- 4.41 Postupně se rozvíjející vztahy -- 4.411 „Jak"místo „proč" -- 4.42 Omezující účinek každé komunikace -- 4.43 Pravidla vztahu -- 4.44 Rodina jako systém -- 4.441 Celistvost -- 4.442 Nesumativita -- 4.443 Zpětná vazba a homeostáze -- 4.444 Kalibrace a krokové funkce -- 4.5 Souhrn -- 5. Kapitola -- Komunikační vzorce ve hře -- „Kdo se bojí Virginie Woolfové?" -- 5.1 Úvod -- 5.11 Zápletka -- 5.2 Interakce jako systém -- 5.21 Čas a řád, akce a reakce -- 5.22 Definice systému -- 5.23 Systémy a subsystémy -- 5.3. Vlastnosti otevřeného systému -- 5.31 Celistvost -- 5.32 Zpětná vazba ---
5.33 Ekvifinalita -- 5.4 Systém Jiří Marta -- 5.41 „Hra" Jiřího a Marty -- 5.411 Jejich styl -- 5-42 Syn -- 5.43 Metakomunikace mezi Jiřím a Martou -- 5.44 Omezení v komunikaci -- 5.45 Souhrn -- 5.451 Stabilita -- 5.452 Kalibrace -- 5.453 Rekalibrace -- 6. kapitola -- Paradoxní komunikace -- 6.1 O podstatě paradoxů -- 6.11 Definice -- 6.12 Tři druhy paradoxů -- 6.2 Logicko-matematické paradoxy -- 6.3 Paradoxní definice -- 6.4 Pragmatické paradoxy -- 6.41 Paradoxní pobídky k jednání -- 6.42 Příklady pragmatických paradoxů -- 6.43 Teorie dvojné vazby -- 6.431 Součásti dvojné vazby -- 6.432 Její patogenní účinek -- 6.433 Její vztah ke schizofrenii -- 6.434 Rozporuplné a paradoxní pobídky kjednání -- 6.435 Dopady dvojné vazby na chování -- 6.44 Paradoxní předpovědi -- 6.441 Oznámení zkoušky -- 6.442 „Nevýhoda"logického uvazování -- 6.443 „Nevýhoda"důvéry -- 6.444 Nerozhodnutelnost -- 6.443 Pnklad ---
6.446 Důvěra — vězňovo dilema -- 7. kapitola -- Paradoxy psychoterapie -- 7.1 Iluze alternativ -- 7.11 Povídka ženy z Bath -- 7.12 Definice -- 7.2 „Hra bez konce" -- 7.21 Tři možná řešení -- 7.22 Model psychoterapeutické intervence -- 7.3 Technika „předepsání symtomu" -- 7.31 Symptom jako spontánní chování -- 7.32 Symptomatická léčba -- 7.33 Symptom a jeho mezilidský kontext -- 7.34 Literatura o předepisování symptomu -- 7.4 Terapeutické dvojné vazby -- 7.5 Příklady terapeutických dvojných vazeb -- Epilog -- Existencialismus a teorie lidské komunikace: výhled -- 8.1 Existenciální rozměr -- 8.2 Prostředí jako program -- 8.3 Zvěčnění skutečnosti -- 8.4 Stupně vědění premisy třetího řádu -- 8.41 Analogie k premisám třetího řádu -- 8.5 Smysl a nicota -- 8.6 Změny premis třetího řádu -- 8.61 Analogie k teorii důkazů -- 8.62 Gódelův teorém -- 8.63 Wittgensteinův Tractatus a paradoxy existence
(OCoLC)724297595
cnb002168263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC