Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Repronis, 2011
254 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7329-260-7 (brož.) ISBN !978-80-7329-206-7 (chyb.)
Obsahuje chronologický přehled
CD-ROM obsahuje pub. z roku 2007 v nezměněné podobě
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000197346
Úvodní slovo -- Slovo o autorovi -- Název obce Koblov -- Kronikáři obce Koblov -- Poloha obce a katastru Koblov -- Přehled dat spojených s historií Koblova -- Historická data Koblova a Landeku od roku 1253 do roku 1570 -- Historická data šilheřovického panství spjatá s Koblovem -- od roku 1570 do roku 1900 -- Historická data od 1. 8. 1914 dodnes -- Krátká historická zastavení v různých časových údobích na území -- dnešního Koblova -- Pravěk doba kamenná a bronzová -- Raný středověk -- Slovanské hradisko -- Středověký kamenný hrad Landek v letech 1377-1570 -- Koblov pod šilheřovickým panstvím v letech 1570 až 1914 -- Válečné události, které se dotkly historie Koblova -- Třicetiletá válka 1618-1648 -- Slezské války -- Války v 19. století -- I. světová válka -- Období okupace a II. světové války -- Situace v obci Koblov před záborem Německem (1936-1938) -- Doba záboru Koblova Německem (10. 10. 1938-30. 4. 1945) ---
Vzpomínka na zahájení 2. světové války -- Léta II. sv. války -- Vzpomínka koblovského nejmenovaného občana na konec války -- Vlastní vzpomínka, spojená s koncem války -- Koblovští občané a rodáci, kteří ztratili životy (nebo zůstali nezvěstní) -- v průběhu druhé světové války jako vojíni Wehrmachtu v letech 1939 až 1945 Poválečné období po II. světové válce -- Revoluční národní výbor 1945 -- Léta 1946-1947 -- Únorové události 1948 -- Události od roku 1949 do roku 1955 -- Události v letech 1956-1959 -- Srpnové události v roce 1968 -- Náboženský život a farnosti, pod které Koblov patřil -- Hlučínská farnost -- Ludgeřovická farnost -- Hrušovská farnost -- Kostel sv. Maří Magdalény -- Kostel sv. Františka a Viktora -- Hrušovští duchovní správcové a jejich pomocníci -- Kaplani a katecheti důstojní pánové: -- Koblovská zvonice -- Kaplička sv. Urbánka -- Májová prosební procesí za dobrou úrodu ---
Římskokatolická kaple v Koblově -- Kaplička U Dvou lip -- Pověst o křižáckém (křížovém) procesí v ludgeřovické farnosti -- Poslední křižácké procesí v roce 1901 -- Pojmenování ulic na území katastru obce Koblov -- Místní a lidové názvy v obci Koblov -- Lidové názvy částí obce -- Názvy návrší a kopců -- Lidové názvy rostlin, typické pro oblast Koblova -- Koblovský mlýn -- Koblovský stav (jez) a spor o něj -- Mosty přes řeku Odru mezi Koblovem a Hrušovém -- Železobetonový pohyblivý jez na řece Odře v Koblově -- Převoz přes Odru mezi Hrušovém a Koblovem -- Tragedie na řece Odře -- Povodně -- Rekapitulace zatopených domů v lokalitě zv. Zabník -- Největší povodně na území katastru Koblova ve 20. století -- Kamenolomy -- Věčný oheň (1910-1925) -- Pošta -- Obecní hostinec čp. 157 (veřejná knihovna) -- Kultura a osvěta od r. 1982, spojená s obecním hostincem -- Koblovský hřbitov -- Smuteční síň ---
Místní organizace Československého červeného kříže -- Zdravotnictví -- Nemoci a epidemie v letech 1839-1980 až dodnes -- Podpora nezaměstnaným a důchodové zabezpečení -- Školství a záznam o zničení Schul und Gemeindekronik Koblau v roce 1941 -- Počátky školství v Koblově -- Školství za okupace -- Školství po II. světové válce -- Mateřská škola v Koblově (1931-1991) -- Diagnostický ústav v Koblově -- Zemědělství v Koblově -- Sčítání zemědělských a průmyslových závodů -- Jednotné zemědělské družstvo Koblov (1953-1974) -- Sport na území Koblova -- Tělovýchovná jednota Sokol Koblov -- Velký Ostravský steeple chasse -- Softbal v Koblově -- Hasičský sbor Koblov a nej větší požáry v obci -- Vodní zdroje -- Úpravy hasičské zbrojnice -- Výstavba prodejny masa a potravin -- Koblovské komunikace -- Dopravní spojení se světem -- Pitná voda -- Plynofikace obce Koblov -- Zvířena na území Koblova -- Kultura ---
Kulturní život v minulosti -- Posvícení kermáš -- Lidové veselice u řeky Odry -- Koblovské koláče -- Každodenní způsob života zdejšího obyvatelstva v minulosti -- Jak vypadala tradiční selská svatba -- Narození dítěte a krtiny -- Pohřby -- Svérázní obyvatelé Koblova -- 1663 Rossylko -- Hlučínský „Lecián" -- Poustevník Knoflíček -- Hořínkovi Alois a Janek -- Zážitky mých prarodičů -- Alois Wolný -- Příběh z mládí pana Emila Mikesky -- Rus Michal Farbotka -- Zajímavosti, spjaté s Koblovem -- Zemětřesení ve Slezsku -- První auto v Koblově a vzducholoď -- Polární zář -- Nález bronzového meče -- Větrný mlýn v Koblově -- Zřízení obce obecní správa -- Správa obce Koblova od r. 1920 -- Představitelé obce Koblov od roku 1857 -- Koblovští zastupitelé obvodu Slezská Ostrava -- Pohyb obyvatelstva -- Nejstarší občané Koblova ke dni 31. ledna 2007 -- Seznam nej starších občanů zemřelých v letech 2007-2010 ---
Počet obyvatel a domů v Koblově od r. 1772 do r. 2006 -- Živnostníci v roce 1927 -- Živnostníci v roce 1937-1938 -- Živnostníci po záboru Německem -- Živnosti ke dni 11. 10. 1941 (Archiv MO) -- Rejstřík držitelů nemovitostí pozemků v Koblově -- v roce 1932 po novém zaměření -- Počátky dolování uhlí na katastru obce Koblova v průběhu 19. stol. Šilheřovické doly na katastrálním území Koblova -- Důl Anselm I. (Eduard Urx I.) Petřkovice -- Žluté pásmo v letech 1960 do roku 1970
(OCoLC)730408487
cnb002178995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC