Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Ve Středoklukách : Zdeněk Susa, 2011
957 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 26 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-86057-67-5 (soubor ; váz.)
ISBN 978-80-86057-71-2 (váz.)
čeština
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. souběžný německý text
000197356
I. Adrian von Arburg -- Téma dokumentace a pramenná základna -- A. Obsahová těžiště svazku -- B. Poznámky k publikovaným pramenům a k jejich výběru -- C. Možnosti budoucího výzkumu -- II. Adrian von Arburg Tomáš Staněk -- Na přelomu: První poválečné měsíce -- A. Východiska a hlavní aktéři -- AI. Osvobození českých zemí -- A2. Mezi válkou a mírem: České povstání a počátek „zúčtování" -- A3. Politický systém Národní fronty a prosazení koncepce národního státu -- A4. Vytvoření nových „lidových orgánů" -- A5. Konstituování ozbrojených složek a obsazení pohraničí -- A5.1 Československá branná moc -- A5.2 Dočasně působící ozbrojené složky -- A5.3 Sbor národní bezpečnosti -- A6. Přítomnost spojeneckých armád -- A6.1 Rudá armáda -- A6.2 Americká armáda -- B. Německé a ostatní „státně nespolehlivé" obyvatelstvo -- Bl. Vzestup nacionálního radikalismu ---
Bl.l Projevy členů vlády a politických stran -- B1.2 Význam vystoupení prezidenta Edvarda Beneše -- B1.3 Antiněmectví jako společensky stmelující prvek -- B2. Právní status -- B2.1 Kategorie „státní nespolehlivosti" -- B2.2 Odnětí státního občanství -- B3. Rozvrat existenčních podmínek -- B3.1 Majetkové zásahy -- B3.2 Restrikce v každodenním životě -- B4. „Divoká" fáze nuceného vysídlení -- B4.1 Rezignace na vytvoření vnitrostátního právního základu -- B4.2 Otálení kvůli zahraničně politickým nejasnostem -- B4.3 Spoléhání na sovětskou pomoc -- B4.4 Charakter prvních vysídlovacích akcí (do začátku června) -- B4.5 Československá armáda přejímá hlavní režii -- B4.6 „Transfer pod rukou", jeho kritika a českoslovenští politici -- B4.7 Vize „velkého odsunu" -- B4.8 Úloha civilních správních orgánů -- B4.9 Postupim -- B4.10 „Divoký odsun" pokračuje ---
B4.ll Nucené vysídlení z hlediska jím postižených osob -- B4.12 Pokus o periodizaci a určení rozsahu první vlny vysídlování -- B5. Nucená práce -- B6. Internování a zajišťování -- B7. Počátky retribučního soudnictví -- B7.1 Retribuční právní normy -- B7.2 „Divoká" retribuce -- B7.3 První období činnosti mimořádných lidových soudů -- B8. Nálada a projevy odporu německého obyvatelstva -- B9. Specifické postavení některých skupin německého obyvatelstva -- B9.1 Antifašisté -- B9.2 Příslušníci tzv. smíšených manželství a osoby „českého původu" -- B9.3 Osoby vyňaté z restrikcí z hospodářských důvodů -- B9.4 Duchovní a řeholnice -- B9.5 Rakušané a Švýcaři -- B9.6 Německy hovořící osoby židovského původu (vyznání) -- B9.7 Uprchlíci a říšští Němci -- B9.8 Váleční zajatci -- C První fáze osídlování, repatriace a reemigrace ---
Cl. Programová a personální dominance KSČ v politice vůči pohraničí -- C2. Nekomunistické koncepty -- C2.1 Národní socialisté -- C2.2 Sociální demokraté -- C2.3 Lidovci -- C2.4 Názory některých odborníků -- C3. Improvizované osídlování -- C3.1 Profil a početnost prvních osídlenců a fenomén „zlatokopectví" -- C3.2 Dekret o národní správě jako provizorní podklad osídlování -- C3.3 Zemědělské osídlování -- C3.4 Nezemědělské osídlování -- C4. Repatriace a počátky reemigrace -- C4.1 Očekávání a skutečnost -- C4.2 Repatriace -- C4.3 Reemigrace -- Seznam členů první československé vlády NF (4. dubna 6. listopadu 1945)
(OCoLC)724294446
cnb002154609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC