Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
DS
Rukopis
Ostrava, 2011
151 l. ; 31 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Online verze 

objednat
Rigorózní práce (PhDr.)--Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Katedra germanistiky, 2011
Obsahuje bibliografii na l. 148-151
Tato práce se zabývá výskytem anglicismů v německém marketingovém časopisem. Na základě analýz prvních tří výtisků časopisů vybraných z každého desetiletí v časovém období 1969 od 2007 je sledováno, jak se především z morfologického a ortografického hlediska anglicismy vyvíjejí. Důraz se především klade na odchylky vybraných anglicismů v genitivu plurálu a singuláru. Ortografické hledisko se soustřeďuje nejen na psaní komposit, ale i velkých a malých písmen u substantivních anglicismů. Dále se práce zabývá jejich frekvencí, důvodem užití a synonymií, přičemž je zdůrazněno, zda jsou upřednostněny anglicismy nebo německé výrazy. Výzkumný materiál tvoří třináct časopisů vydaných v letech 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983,1991,1992,1993, 2001, 2002 a 2007. Kvůli přehlednosti je přiloženo CD s podrobným přehledem anglicismů ve vybraných časopisech.
Anglické a české resumé
000197535

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC