Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.7) Půjčeno:20x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Galén, c2011
112 s. : il., portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-711-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000197694
PŘEDMLUVA (Dušan Šimek) -- 1. ÚVOD -- 2. VZPOMÍNÁNÍ A JEHO ROLE V LIDSKÉM ŽIVOTĚ -- 2.1. Funkce vzpomínání -- 2.2. Taxonomie vzpomínání -- 2.3. Typologie vzpomínajících -- 3. VZNIK A VÝVOJ REMINISCENČNÍ TERAPIE -- 4. REMINISCENČNÍ TERAPIE -- 5. FORMY REMINISCENČNÍ TERAPIE -- 6. ZDROJE PRO REMINISCENČNÍ TERAPII -- 6.1. Reminiscenční pomůcky -- 6.1.1. Vizuální pomůcky -- 6.1.2. Auditivní pomůcky -- 6.1.3. Další senzorická stimulace -- 6.2. Komunitní zdroje -- 6.3. Lidské zdroje -- 6.3.1. Reminiscenční terapeut -- 7. SKUPINOVÁ REMINISCENČNÍ TERAPIE V PRAXI -- 7.1. Fáze přípravy -- 7.2. Fáze existence skupiny -- 7.2.1. První setkání -- 7.2.2. Další vývoj skupiny -- 7.2.3. Závěrečná fáze -- 7.3. Role reminiscenčního terapeuta ve skupinové reminiscenci -- 7.4. Možné problémy při práci s reminiscenční skupinou -- 8. SENIOŘI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI -- 8.1. Senioři po cévní mozkové příhodě -- 8.2. Senioři s depresí a s úzkostí -- 8.3. Senioři s demencí -- 8.4. Senioři se zhoršeným zrakem a sluchem -- 8.5. Osoby s mentálním postižením -- 9. PRINCIPY ÚSPĚŠNÉ REMINISCENCE -- 10. PŘÍNOS REMINISCENČNÍ TERAPIE -- 10.1. Přínos pro vzpomínající -- 10.2. Přínos reminiscenční terapie pro pracovníky instituce -- 10.3. Přínos pro rodinu seniora -- 11. KONKRÉTNÍ REMINISCENČNÍ AKTIVITY -- 11.1. Uspořádání vzpomínkové výstavy -- 11.2. Kniha vzpomínek -- 11.3. Kniha životního příběhu -- 11.4. Archiv vzpomínek -- 11.5. Vyprávění příběhů a předčítání -- 11.6. Poezie -- 11.7. Fotografování -- 11.8. Využití kreativních přístupů v reminiscenční terapii -- 11.9. Dramatizace vzpomínek -- 11.10.Tanec -- 11.11. Hudba -- 11.12. Reminiscenční vycházky a výlety -- 12. ZÁVĚR
cnb002198862

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC