Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Ostrava : Montanex, 2009
747 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7225-300-5 (Montanex ; váz.)
Tady jsme doma
Vydáno pro město Frýdlant nad Ostravicí
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000197881
Slovo starosty (Jiří Mořkovský) Úvod(JanAlSaheb) -- 1. FRÝDLANT N. O. OD PRVNÍCH ZMÍNEK DO r. 1848 -- 1.1. Počátky a vývoj do konce třicetileté války 1.1.1. Frýdlant n. O. do r. 1402 Jan Al Saheb) -- 1. 1.2. Frýdlant n. O. v období držby těšínskými knížaty -- 1402-1581 (Jan AI Saheb) 1.1.3. Frýdlant n. O. v letech 1581-1648 Jan AI Saheb) 1. 2. Rozvoj v letech 1648-1848 -- 1. 2. 1. Frýdlant n. O. v období baroka 1648-1775 Jan AI Saheb) -- 1. 2. 2. Frýdlant n. O. na cestě k občanské společnosti (Jan AI Saheb) -- 2. FRÝDLANT N. O. V LETECH 1848-1918 -- 2. 1. Občanská společnost (Lenka Vašutová) -- 2.2. Městečko v posledním století monarchie (Lenka Vašutová) Exkurz I Spolkový život v letech 1848-1918 (Petr Maršálek) Exkurz II Vystěhovalectví do Severní Ameriky (Petr Maršálek) Exkurz III Bedřichův ústav (Daniel Šrubař) -- 3. FRÝDLANT N. O. V LETECH 1918-1948 -- 3. 1. Ve vlastním státě (Petr Maršálek) ---
Exkurz IV Spolkový život v letech 1918-1948 (Petr Maršálek) Exkurz V Vystěhovalectví do Jižní Ameriky (Petr Maršálek) -- 3.2. Od „Mnichova" k „Vítěznému únoru" (Lenka Vašutová) -- 4. FRÝDLANT N. O. V LETECH 1948-2006 -- 4. 1. Budování socialismu (Daniel Šigut) 4. 2. Období normalizace (Daniel Šigut) -- 4. 3. Soudobá společnost epilog (Daniel Šigut) -- 5. DĚJINY LUBNA -- 5. 1. Počátky a vývoj do konce třicetileté války (David Pindur) 5. 2. Rozvoj v letech 1648-1848 (David Pindur) -- 5.3. Občanská společnost (David Pindur) 5. 4. Ve vlastním státě (David Pindur) -- 5. 5. Od „Mnichova" k „Vítěznému únoru" (David Pindur) -- 5. 6. Budování socialismu (David Pindur) -- 5. 7. Období normalizace (David Pindur) -- 5.8. Soudobá společnost epilog (David Pindur) -- 6. DĚJINY NOVÉ VSI -- 6. 1. Počátky a vývoj do konce třicetileté války (David Pindur) -- 6. 2. Rozvoj v letech 1648-1848 (David Pindur) ---
6. 3. Občanská společnost (David Pindur) -- 6. 4. Ve vlastním státě (David Pindur) -- 6. 5. Od „Mnichova" k „Vítěznému únoru" (David Pindur) -- 6. 6. Budování socialismu (David Pindur) -- 6.7. Období normalizace (David Pindur) -- 6. 8. Soudobá společnost epilog (David Pindur) -- 7. NÁBOŽENSKÉ POMĚRY V LUBNĚ A NOVÉ VSI -- 8. ŽIVELNÉ POHROMY -- 9. VÝZNAMNÍ RODÁCI A OSOBNOSTI -- 10. PŘÍLOHY -- 10. 1. Obecní samospráva -- 10. 2. Čestní občané města Frýdlantu n. O -- 10. 3. Vývoj názvů frýdlantských ulic -- 10. 4. Vystěhovalectví -- 10. 5. Oběti 1. světové války -- 10. 6. Českoslovenští legionáři z 1. světové války -- 10. 7. Oběti 2. světové války -- 10. 8. Věznění občané a účastníci domácího odboje -- 10. 9. Účastníci zahraničního odboje a partyzáni za 2. světové války -- 10. 10. Faráři ve farnostech Frýdlant n. O. a Borová -- 10. 11. Nemovité kulturní památky ve Frýdlante n. O -- Poznámky ---
Soupis pramenů a literatury Seznam obrazových příloh Seznam použitých zkratek O autorech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC